• Tartalom

30/2010. (VI. 11.) OGY határozat

30/2010. (VI. 11.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról1

2010.06.08.

1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat a következők szerint módosul:


Az Országgyűlés


az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba

dr. Répássy Róbert (Fidesz) helyett

dr. György Istvánt (Fidesz),

dr. Vinnai Győző (Fidesz) helyett

dr. Budai Gyulát (Fidesz),


az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságba

Balog Zoltán (Fidesz) helyett

Révész Máriuszt (Fidesz)


az Európai ügyek bizottságába

Pelczné dr. Gáll Ildikó (Fidesz) helyett

dr. Vinnai Győzőt (Fidesz),


a Fogyasztóvédelmi bizottságba

dr. Budai Gyula (Fidesz) helyett

dr. Tóth Józsefet (Fidesz),


az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságba

Jánosiné dr. Bene Ildikó (Fidesz) helyett

Erdős Norbertet (Fidesz),


az Önkormányzati és területfejlesztési bizottságba

dr. Tóth József (Fidesz) helyett

dr. Szűcs Lajost (Fidesz),


a bizottság tagjává megválasztja.

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követő napon hatályát veszti.

1

A határozatot az Országgyűlés a 2010. június 8-i ülésnapján fogadta el. A határozat a 2. pont alapján hatályát vesztette 2010. június 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére