• Tartalom

35/2010. (IV. 23.) KHEM rendelet

35/2010. (IV. 23.) KHEM rendelet

a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet módosításáról1

2010.05.01.

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló rendelet szerinti segítő kutya, továbbá a rendőrségi (vám- és pénzügyőrségi) szolgálati kutya szállítása díjtalan.”

2. § Az R. 1–3. mellékletei helyébe e rendelet 1–3. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba, és 2010. május 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 35/2010. (IV. 23.) KHEM rendelethez

1.    Egy útra szóló menetdíjak (forintban)

 

A

B

C

D

E

1

Távolság
(km)

Teljes árú menetjegy
az autóbusz-közlekedésben és a vasúti közlekedésben
2. kocsiosztályon

Teljes árú menetjegy a vasúti közlekedésben
1. kocsiosztályon

50%-os kedvezményes menetjegy az autóbusz-közlekedésben és a vasúti közlekedésben
2. kocsiosztályon

90%-os kedvezményes menetjegy az autóbusz-közlekedésben és a vasúti közlekedésben
2. kocsiosztályon

2

5

155

195

80

15

3

10

245

305

125

25

4

15

305

380

155

30

5

20

365

455

185

35

6

25

460

575

230

45

 

 

 

 

 

 

7

30

550

690

275

55

8

35

640

800

320

65

9

40

735

920

370

75

10

45

825

1 030

415

85

11

50

915

1 140

460

90

 

 

 

 

 

 

12

60

1 100

1 380

550

110

13

70

1 280

1 600

640

130

14

80

1 470

1 840

735

145

15

90

1 650

2 060

825

165

16

100

1 830

2 290

915

185

 

 

 

 

 

 

17

120

2 160

2 700

1 080

215

18

140

2 480

3 100

1 240

250

19

160

2 790

3 490

1 400

280

20

180

3 080

3 850

1 540

310

21

200

3 360

4 200

1 680

335

 

 

 

 

 

 

22

220

3 630

4 540

1 820

365

23

240

3 890

4 860

1 950

390

24

260

4 130

5 160

2 070

415

25

280

4 360

5 450

2 180

435

26

300

4 580

5 730

2 290

460

 

 

 

 

 

 

27

350

5 080

6 350

2 540

510

28

400

5 500

6 880

2 750

550

29

450

5 840

7 300

2 920

585

30

500

6 110

7 640

3 060

610

 

 

 

 

 

 

31

500 felett

6 300

7 880

3 150

630

2.    A felmutatóra érvényes bérletek ára
a)    A VOLÁN társaságok távolsági (helyközi) autóbuszjáratain felmutatóra érvényes területi érvényességű bérletek ára (forintban)

 

A

B

C

1

 

havi

éves

2

megyei

83 600

836 000

b)    A VOLÁN társaságok távolsági (helyközi) autóbuszjáratain felmutatóra érvényes viszonylati érvényességű bérletek ára (forintban)

 

A

B

C

1

Távolság (km)

havi

éves

2

5

7 590

75 900

3

10

11 300

113 000

4

15

15 500

155 000

5

20

20 800

208 000

6

25

26 100

261 000

7

30

31 500

315 000

8

35

36 600

366 000

9

40

41 900

419 000

10

45

47 000

470 000

11

50

52 200

522 000

12

60

62 700

627 000

13

70

73 100

731 000

14

80

83 600

836 000

15

90

94 100

941 000

16

100

104 400

1 044 000

17

100 felett

114 800

1 148 000

3.    A havi (30 napos) bérletek és félhavi bérletek díjai
a)    Havi (30 napos) bérlet (forintban)

 

A

B

C

1

Távolság
(km)

Teljes árú havi (30 napos) bérlet az autóbusz-
közlekedésben és a vasúti közlekedésben 2. kocsiosztályon

Teljes árú havi (30 napos) bérlet a vasúti közlekedésben
1. kocsiosztályon

2

5

5 940

7 430

3

10

9 380

11 700

4

15

11 700

14 600

5

20

14 000

17 500

6

25

17 600

22 000

 

 

 

 

7

30

21 100

26 400

8

35

24 500

30 600

9

40

28 200

35 300

10

45

31 600

39 500

11

50

35 000

43 800

 

 

 

 

12

60

42 100

52 600

13

70

49 000

61 300

14

80

56 300

70 400

15

90

63 200

79 000

16

100

70 100

87 600

 

 

 

 

17

120

82 700

103 400

18

140

95 000

118 800

19

160

106 900

133 600

20

180

118 000

147 500

21

200

128 700

160 900

 

 

 

 

22

220

139 000

173 800

23

240

149 000

186 300

24

260

158 200

197 800

25

280

167 000

208 800

26

300

175 400

219 300

 

 

 

 

27

350

194 600

243 300

28

400

210 700

263 400

29

450

223 700

279 600

30

500

234 000

292 500

 

 

 

 

31

500 felett

241 300

301 600

b)    Félhavi bérlet (forintban)

 

A

B

C

1

Távolság
(km)

Teljes árú félhavi bérlet az autóbusz-közlekedésben
és a vasúti közlekedésben 2. kocsiosztályon

Teljes árú félhavi bérlet a vasúti közlekedésben
1. kocsiosztályon

2

5

2 970

3 720

3

10

4 690

5 850

4

15

5 840

7 300

5

20

6 990

8 750

6

25

8 810

11 000

 

 

 

 

7

30

10 500

13 200

8

35

12 300

15 300

9

40

14 100

17 700

10

45

15 800

19 800

11

50

17 500

21 900

 

 

 

 

12

60

21 100

26 300

13

70

24 500

30 700

14

80

28 200

35 200

15

90

31 600

39 500

16

100

35 000

43 800

 

 

 

 

17

120

41 400

51 700

18

140

47 500

59 400

19

160

53 400

66 800

20

180

59 000

73 800

21

200

64 300

80 500

 

 

 

 

22

220

69 500

86 900

23

240

74 500

93 200

24

260

79 100

98 900

25

280

83 500

104 400

26

300

87 700

109 700

 

 

 

 

27

350

97 300

121 700

28

400

105 300

131 700

29

450

111 800

139 800

30

500

117 000

146 300

 

 

 

 

31

500 felett

120 600

150 800

4.    A rendszeres kedvezményes utazásra szolgáló havi (30 napos) bérletek és félhavi bérletek ára

 

A

B

C

1

Távolság
(km)

90%-os kedvezményes havi (30 napos) bérlet

90%-os kedvezményes félhavi bérlet

2

5

595

295

3

10

940

470

4

15

1 170

585

5

20

1 400

700

6

25

1 760

880

 

 

 

 

7

30

2 110

1 060

8

35

2 450

1 230

9

40

2 820

1 410

10

45

3 160

1 580

11

50

3 500

1 750

 

 

 

 

12

60

4 210

2 110

13

70

4 900

2 450

14

80

5 630

2 820

15

90

6 320

3 160

16

100

7 010

3 510

 

 

 

 

17

120

8 270

4 140

18

140

9 500

4 750

19

160

10 700

5 350

20

180

11 800

5 900

21

200

12 900

6 440

22

220

13 900

6 950

23

240

14 900

7 450

24

260

15 800

7 910

25

280

16 700

8 350

26

300

17 500

8 770

 

 

 

 

27

350

19 500

9 730

28

400

21 100

10 500

29

450

22 400

11 200

30

500

23 400

11 700

 

 

 

 

31

500 felett

24 100

12 100

2. melléklet a 35/2010. (IV. 23.) KHEM rendelethez

1.    Útipoggyász és élő állatok fuvarozásának díja a helyközi menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben

 

A

B

1

Távolság
(km)

Útipoggyász fuvarozásának díja
(forint)

2

1–50

155

3

51–100

195

4

100 felett

270

Kutyaszállításért és az autóbuszba bevitt, a kézipoggyásznál nagyobb tömegű vagy terjedelmű csomagok továbbításáért az útipoggyász fuvarozására meghatározott díjat kell fizetni. Kerékpár a kerékpár szállítására alkalmas autóbuszokon szállítható, az alkalmasságot a szolgáltató köteles az autóbuszokon feltüntetni.
A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló rendelet szerinti segítő kutya, továbbá a rendőrségi (vám- és pénzügyőrségi) szolgálati kutya szállítása díjtalan.
2.    Útipoggyász fuvarozásának díja a vasúti közlekedésben

 

A

B

1

Távolság
(km)

Poggyász-darabonként forintban

2

5

505

3

10

505

4

15

505

5

20

505

6

25

505

 

 

 

7

30

505

8

35

505

9

40

505

10

45

505

11

50

505

 

 

 

12

60

605

13

70

705

14

80

805

15

90

905

16

100

1 010

17

120

1 190

18

140

1 360

19

160

1 530

20

180

1 690

21

200

1 850

 

 

 

22

220

2 000

23

240

2 140

24

260

2 270

25

280

2 400

26

300

2 520

 

 

 

27

350

2 790

28

400

3 020

29

450

3 210

30

500

3 360

 

 

 

31

500 felett

3 470

3.    Élő állatok fuvarozásának díja, valamint a kerékpár viteldíja a vasúti közlekedésben
a)    Egy útra szóló

 

A

B

1

Bármely vonat 2. kocsiosztályában

2

Távolság
(km)

Forintban

3

5

230

4

10

230

5

15

230

6

20

230

7

25

230

 

 

 

8

30

230

9

35

230

10

40

230

11

45

230

12

50

230

 

 

 

13

60

275

14

70

320

15

80

365

16

90

410

17

100

460

 

 

 

18

120

540

19

140

620

20

160

695

21

180

770

22

200

840

 

 

 

23

220

905

24

240

970

25

260

1 030

26

280

1 090

27

300

1 150

 

 

 

28

350

1 270

29

400

1 370

30

450

1 460

31

500

1 530

 

 

 

32

500 felett

1 580

A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló rendelet szerinti segítő kutya, továbbá a rendőrségi (vám- és pénzügyőrségi) szolgálati kutya szállítása díjtalan.
b)    Havi (30 napos) bérlet

 

A

B

1

Bármely vonat 2. kocsiosztályában

2

Távolság
(km)

Forintban

3

5

1 340

4

10

2 110

5

15

2 630

6

20

3 150

7

25

3 960

 

 

 

8

30

4 750

9

35

5 510

10

40

6 350

11

45

7 110

12

50

7 880

 

 

 

13

60

9 470

14

70

11 000

15

80

12 700

16

90

14 200

17

100

15 800

 

 

 

18

120

18 600

19

140

21 400

20

160

24 100

21

180

26 600

22

200

29 000

 

 

 

23

220

31 300

24

240

33 500

25

260

35 600

26

280

37 600

27

300

39 500

 

 

 

28

350

43 800

29

400

47 400

30

450

50 300

31

500

52 700

 

 

 

32

500 felett

54 300

A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló rendelet szerinti segítő kutya, továbbá a rendőrségi (vám– és pénzügyőrségi) szolgálati kutya szállítása díjtalan.

3. melléklet a 35/2010. (IV. 23.) KHEM rendelethez

A nevelési-oktatási intézmények által rendelt autóbusz különjáratának díja
1.    A díjak az autóbuszok ülőhelyeitől és komfortfokozatától függően a következők:

 

A

B

C

D

E

F

1

Díjcsoport

Ülőhely (fő)

 

alap

komfort

kiemelt komfortú

2

I.

9–20 fő

forint/km

225

295

385

3

forint/óra

2 810

3 690

4 810

4

Legcsekélyebb díj (forint)

14 100

18 500

24 100

5

II.

21–40 fő

forint/km

295

385

455

6

forint/óra

3 690

4 810

5 690

7

Legcsekélyebb díj (forint)

18 500

24 100

28 500

8

III.

41–54 fő

forint/km

385

455

540

9

forint/óra

4 810

5 690

6 750

10

Legcsekélyebb díj (forint)

24 100

28 500

33 800

11

IV.

55 felett

forint/km

455

540

625

12

forint/óra

5 690

6 750

7 810

13

Legcsekélyebb díj (forint)

28 500

33 800

39 100

14

V.

Csuklós

forint/km

forint/óra

575

 

15

7 190

16

Legcsekélyebb díj (forint)

36 000

Az ülőhelyek számának meghatározásánál a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti besorolást kell alkalmazni.
2.    a) Az „alap komfort” fokozatba tartoznak azon autóbuszok, amelyek nem felelnek meg legalább a „komfortos” kategóriában előírt jellemzők mindegyikének.
b)    A „komfort” kategóriába tartozó autóbuszoknak legalább a következő felszereltséggel kell rendelkezniük:
–     napvédő roletta vagy függöny az utasablaknál,
–     mikrofon és hangerősítő az autóbusz-vezető vagy utaskísérő számára (kivéve a 20 fő alatti befogadóképességű autóbuszokat), utastéri hangszórók,
–     az utastértől elkülönített, külön zárható poggyásztér vagy utánfutó (kivéve a 20 fő alatti befogadóképesség),
–     légkondicionálás.
c)    A „kiemelt komfort” kategóriájú autóbuszoknak a „komfortos” kategória követelményein felül rendelkezniük kell:
–     videóval (41 fő feletti befogadóképesség esetén legalább 2 képernyővel),
–     forróital-automatával,
–     vízöblítéses vagy kémiai működtetésű WC-vel,
–     az átjáró felé kimozdítható üléssel,
–     20 fő alatti befogadóképesség esetén is mikrofonnal és hangerősítővel és az autóbusz-vezető vagy utaskísérő számára utastéri hangszórókkal.
A „komfortos” és a „kiemelt komfortú” fokozatba akkor sorolható valamely autóbusz, ha a fokozatra meghatározott feltételek mindegyikének megfelel.
3.    A díjszámítás módját az határozza meg, hogy a különjárat időtartama legfeljebb 72 óra vagy azt meghaladja.
a)    A 72 óra vagy ennél rövidebb időtartamú különjáratért a díjat vagylagos számítással úgy kell megállapítani, hogy az autóbusz ülőhelyszámára, illetve típusára és komfortfokozatára érvényes óra-, illetve kilométerdíjat meg kell szorozni a díjszámítási idővel, illetőleg a díjszámítási távolsággal. A két eredmény közül a magasabb díjat kell felszámítani. Ha az így számított díj nem éri el autóbuszonként a legcsekélyebb díjat, úgy megállapodás szerinti, de legfeljebb a legcsekélyebb díjnak megfelelő a fizetendő díj. Ha a különjáratot – ugyanazon személyekből álló csoport szállítása céljából – egy nap folyamán többször kell kiállítani, a legcsekélyebb díjat a napi szállítások befejezése után, egyszer lehet felszámítani. A díjszámítási idő: a garázsból (telephelyről) indulástól, a garázsba (telephelyre) visszaérkezésig eltelt idő, az általános kerekítési szabályok szerint egész órára kerekítve. A díjszámítási távolság: a garázsból (telephelyről) indulástól a garázsba (telephelyre) visszaérkezésig megtett kilométer, az általános kerekítési szabályok szerint egész kilométerre kerekítve.
b)    A 72 órát meghaladó különjáratok díját – az autóbusz ülőhelyszámára és komfortfokozatára figyelemmel – a megtett távolság alapján kell megállapítani. A díjszámítási távolságot az a) pontban előírtak szerint kell meghatározni, ha azonban autóbuszonként és naptári naponként a teljesítmény nem éri el a 100 km-t, megegyezés szerinti, de legfeljebb 100 km vehető számításba. Minden megkezdett 24 óra teljes napnak számít.
c)    A különjárat által megtett kilométer-távolságot az autóbusz menetíró készüléke, annak hiányában a kilométer-számláló szerkezet állása alapján kell megállapítani. Ha a kilométer-számláló szerkezet útközben meghibásodik, a kilométer-távolságot a mindenkori legújabb kiadású úthálózati térkép alapján kell kiszámítani.
4.    Ha a szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában szereplőnél magasabb vagy alacsonyabb kategóriába tartozó autóbuszt állít ki, mindkét esetben az alacsonyabb kategória szerinti díjat kell felszámítani.
5.    A díjak alkalmazására vonatkozó jogosultságot a megrendelő köteles igazolni.
6.    A különjárat teljesítése során felmerülő autópálya-használati, parkolási és kompdíjak a megrendelőt terhelik.
1

A rendelet a 3. § alapján hatályát vesztette 2010. május 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére