• Tartalom

35/2010. (XII. 31.) NFM rendelet

egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló 17/2003. (IV. 4.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet módosításáról1

2011.01.01.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló 17/2003. (IV. 4.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában:)

c) tengeri hajózásban használatos tüzelőanyag: bármely ásványolaj eredetű folyékony tüzelőanyag, amelynek rendeltetése a hajón történő felhasználás, vagy amelyet a hajón használnak fel, beleértve az ISO 8217 meghatározás szerinti tüzelőanyagot is, amely magában foglal minden olyan ásványolaj eredetű folyékony tüzelőanyagot, amelyet a nem közúti mozgó gépekbe építendő belsőégésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag- kibocsátásának korlátozásáról szóló jogszabályban említett motorokban, valamint a kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabályban meghatározott belvízi hajókon vagy kedvtelési célú vízi járműveken használnak fel, amikor ezek a vízi járművek a tengeren tartózkodnak,”

2. § Az R. 3/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Tengeri hajózásban használatos üzemanyag kikötőben tartózkodó hajón akkor használható fel, ha kéntartalma legfeljebb 0,1 m/m%.”

3. § Az R. 8/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az üzemanyag maximális kéntartalmára vonatkozó mintavételezést olyan módon kell végezni, hogy a minták reprezentatívak legyenek a vizsgált üzemanyag tekintetében, valamint a tengerszakaszokon és a kikötőkben tartózkodó vízi járművek által használt üzemanyag tekintetében.”

4. § Az R. 10. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

c) a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású kibocsátott gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke.”

5. § Hatályát veszti az R. 2. § k) pontja és 3/B. § (3) bekezdés b) pontja.

6. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású kibocsátott gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének való megfelelést szolgálja.

1

A rendeletet a 12/2015. (III. 31.) NFM rendelet 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2015. április 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére