• Tartalom

4/2010. (I. 8.) NFGM rendelet

4/2010. (I. 8.) NFGM rendelet

az építésügyi célelőirányzatról szóló 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet módosításáról1

2010.01.10.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az Ér. e rendelettel megállapított rendelkezéseit az építésügyi célelőirányzatba e rendelet hatálybalépését követően befolyt bírságbevételek tekintetében kell alkalmazni.

(3)–(4)3

(5) Az 1. § és a (3)–(4) bekezdés az e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(6) Ez a rendelet 2010. július 1-jén hatályát veszti.

1

A rendelet a 2. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. július 1. napjával.

2

Az 1. §-t a 2. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § (3)–(4) bekezdését az (5) bekezdés hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére