• Tartalom

40/2010. (XII. 31.) NFM rendelet

40/2010. (XII. 31.) NFM rendelet

a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM rendeletnek, továbbá a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendeletnek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról1

2011.01.01.

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. § tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. § tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § c) pontjában meghatározottakra tekintettel,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § e) és n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában és 109. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel

egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg, 5. § (6) bekezdésében a „3 munkanapon” szövegrész helyébe a „3 napon” szöveg, 5. § (7) bekezdésében a „10 munkanappal” szövegrész helyébe a „15 nappal” szöveg, 5. § (8) bekezdésében a „20 munkanapon belül” szövegrész helyébe a „30 napon belül” szöveg, 7. § (3) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „5 napon” szöveg, 15. § (2) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg, 16. § (2) bekezdésében a „22 munkanappal” szövegrész helyébe a „30 nappal” szöveg, 18. § (2) és (3) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg lép.

2. § A radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 5. § (1) bekezdésében a „22 munkanappal” szövegrész helyébe a „30 nappal” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

1

A rendeletet az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 40. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére