• Tartalom

6/2010. (I. 28.) PM–ÖM együttes rendelet

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2010. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról1

2010.01.31.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 43. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában, valamint az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörünkben eljárva a következőket rendeljük el:

1. § (1) A helyi önkormányzatok, a települési és területi kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban: helyi önkormányzatok) számára a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: KT) 3. melléklete alapján megállapított normatív hozzájárulásokat és a KT 8. melléklete alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Helyi önkormányzatonként részletezve

a) az (1) bekezdésben felsorolt normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások együttes összegét,

b) a KT 47. §-ának (2) bekezdésében foglalt, a települési önkormányzatok közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 8%-át és a KT 4. mellékletének B) II. pontja alapján a megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedésének összegét,

c) a KT 4. mellékletének B) III. pontja szerint a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítés vagy beszámítás összegét,

d) az a)–c) pontban foglalt források együttes összegét

e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban: társulások) számára a KT 3. melléklete alapján megállapított normatív hozzájárulásokat, valamint a társulásokat a KT 8. melléklete alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat társulásonként részletezve e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A társulásokat a KT 8. mellékletének III. pontja alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat társulásonként és jogcímenként részletezve e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 6/2010. (I. 28.) PM–ÖTM együttes rendelethez

2. számú melléklet a 6/2010. (I. 28.) PM–ÖTM együttes rendelethez

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 49. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére