• Tartalom

2010. évi LXII. törvény

a kisebbségi önkormányzati képviselők számának csökkentése érdekében szükséges törvények módosításáról1

2010.06.29.

1. § (1) A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Kökv.) 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § A képviselők száma 4 fő.”

(2) A Kökv. 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A választást akkor lehet megtartani, ha legalább 4 jelölt van.”

(3) A Kökv. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. § A kisebbségi választópolgár legfeljebb 4 jelöltre szavazhat.”

(4) A Kökv. 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9. § Eredménytelen a választás, ha 4-nél kevesebb jelölt kap érvényes szavazatot.”

(5) A Kökv. 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Képviselő az a 4 jelölt lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta.”

(6) A Kökv. 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

15. § A megválasztható képviselők száma 7 fő.”

(7) A Kökv. 16. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A választást akkor lehet megtartani, ha a jelölő szervezetek által állított listákon legalább 7 jelölt van.”

(8) A Kökv. 20. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Ha a képviselők száma 4 fő alá csökken, illetőleg ha a képviselő-testületet feloszlatják vagy az kimondja feloszlását, időközi választást kell tartani.”

(9) A Kökv. 23. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

23. § A közgyűlés tagjainak száma
a) 15 fő, ha a megalakult települési kisebbségi önkormányzatok száma nem több mint 15,
b) 21 fő, ha a megalakult települési kisebbségi önkormányzatok száma 16 és 50 között van,
c) 25 fő, ha a megalakult települési kisebbségi önkormányzatok száma 51 és 100 között van,
d) 29 fő, ha a megalakult települési kisebbségi önkormányzatok száma 101 és 200 között van,
e) 37 fő, ha a megalakult települési kisebbségi önkormányzatok száma 201 és 500 között van,
f) 53 fő, ha a megalakult települési kisebbségi önkormányzatok száma több mint 500.”

2. § (1) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 23. § (1)–(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

23. § (1) A települési kisebbségi önkormányzati testület képviselőinek létszáma 4 fő.
(2) A megyei, a fővárosi kisebbségi önkormányzat képviselőinek létszáma 7 fő.”

(2) A Nek. tv. 24/A. § d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

d) a képviselők száma nem emelkedik a megválasztható képviselők számának fele fölé”

(3) Nek. tv. 30/M. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

30/M. § (1) A bizottság elnökét és tagjai közül 1 főt a települési kisebbségi önkormányzati képviselők közül kell választani. A települési kisebbségi önkormányzat elnöke és elnökhelyettese nem lehet a bizottság elnöke, a települési kisebbségi önkormányzat elnöke nem lehet a bizottság tagja sem. A bizottság tagjainak száma legfeljebb 3 fő.”

(4) A Nek. tv. 39/G. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Az országos önkormányzat a közgyűlés által elfogadott költségvetését minden év március 15-ig, beszámolóját minden év május 15-ig, a szervezeti és működési szabályzatát annak elfogadását, módosítás esetén a módosítását követő 45 napon belül közzéteszi a Magyar Közlönyben, és ha ilyen van, akkor az országos önkormányzat internetes honlapján.”

(5) A Nek. tv. 55/A. § (4)–(6) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(4) A Kuratórium elnökét és a Közalapítvány képviseletében eljáró személy(eke)t az alapító jelöli ki a Kuratórium tagjai közül.
(5) A Közalapítvány ellenőrzésre jogosult szervének (felügyelő bizottság) tagjai a következők:
a) az Országgyűlés hazai nemzeti és etnikai kisebbségi ügyekkel foglalkozó állandó bizottsága által kijelölt egy kormánypárti és egy ellenzéki frakciót képviselő személy,
b) az alapító által kijelölt két személy.
(6) A felügyelő bizottság elnökét az alapító jelöli ki a felügyelő bizottság tagjai közül.”

3. § (1) Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 2010. évi általános kisebbségi önkormányzati választások során kell alkalmazni.

(2) Ez a törvény 2011. június 30-án hatályát veszíti.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/N. § (1) bekezdésében a „márciusára” szövegrész helyébe „januárjára” szöveg lép.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2010. június 21-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2010. június 29. A törvény a 3. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. június 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére