• Tartalom

7/2010. (XII. 22.) BM rendelet

a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról szóló 11/2000. (II. 23.) BM rendelet módosításáról1

2011.01.01.

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 167. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról szóló 11/2000. (II. 23.) BM rendelet melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 7/2010. (XII. 22.) BM rendelethez

1. A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról szóló 11/2000. (II. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) Mellékletének 15–19. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„15. Az önkormányzati szabálysértési hatóságok a nyomtatvány számítógépes programmal, vagy papíralapon történő kitöltésével készítik el az adatszolgáltatásukat. A számítógépes programmal kitöltött nyomtatványt elektronikus úton, a papíralapon kitöltött nyomtatványt kézbesítő útján minden év január 15. napjáig felterjesztik a megyei (fővárosi) kormányhivatalnak, egy kinyomtatott példányát irattárazzák.
16. A felterjesztett, kitöltött nyomtatványok I. és II. táblája alapján a megyei (fővárosi) kormányhivatal számítógépes programmal külön-külön összesíti a községi önkormányzati szabálysértési hatóságok, valamint a városi (megyei jogú városi) önkormányzati szabálysértési hatóságok adatszolgáltatását.
17. A megyei kormányhivatal számítógépes programmal háromféle összesítést készít. Külön összesíti a községi szabálysértési hatóságok tevékenységének adatait, és külön összesíti a városi (megyei jogú városi) szabálysértési hatóságok jelentéseit, végül az összes önkormányzati szabálysértési hatóságra vonatkozóan (községi és városi adatok együtt) készít megyei összesítést. A Fővárosi Kormányhivatal a fővárosi kerületi (kerületközi) szabálysértési hatóságok adatairól készít számítógépes programmal összesítést.
18. A megyei (fővárosi) kormányhivatal a számítógépes programmal összesített adatokat, elektronikus úton, minden év január 31-ig a Belügyminisztériumnak terjeszti fel.
19. Az önkormányzati szabálysértési ügyintézés adatszolgáltatásához kapcsolódóan továbbra is jelenteni kell a 18. pontban írt határidőig a közterület-felügyelők, valamint a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatala erre felhatalmazott ügyintézője helyszíni bírságolásának ügyfajtánkénti és összesített adatait.”
2. Az R. Mellékletében az I. tábla helyébe a következő tábla lép:
I. tábla
Önkormányzati szabálysértési ügyintézés
…………év
ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK

1. Tárgyévben beérkezett feljelentések (ügyek) száma összesen

 

2. Tárgyévben feljelentett személyek száma összesen

 

3. Áttétel más szervhez (Sztv. 40. §)

 

4. Megszüntetések száma összesen

 

5. Ebből:    – szabálysértés hiánya [Sztv. 84. § (1) bek.
a) pont]

 

6.    – bizonyíték hiánya stb. [Sztv. 84. § (1) bek.
b) pont]

 

7.

– egyéb ok miatt

 

8. Figyelmeztetések száma összesen

 

9. Pénzbírságot kiszabó határozatok száma

 

10. Kifogások száma

 

11. Elfogadva – visszavonással

 

12.

– módosítással

 

13. Elkésett, nem jogosult kifogás, elutasítás [Sztv. 90. §
(1) bek.]

 

14. Bírósághoz áttett kifogások száma

 

15. Panaszok száma a szabálysértési hatóság határozata ellen (Sztv. 86. §)

 

16. Elfogadott panaszok száma

 

17. Ügyészi intézkedések száma az el nem fogadott panasz alapján

 

18. Bíróság intézkedése a kifogás alapján (Sztv. 93. §)

 

19. Bíróság határozata a kifogás elbírálásáról (Sztv. 94. §)

 

20. Ebből:

– határozat hatályban tartása, kifogás elutasítása

 

21.

– határozat megváltoztatása

 

22.

 

23. Adók módjára történő behajtások száma

 

24. Közérdekű munkára átváltoztató határozatok száma

 

25. Bíróság által elzárásra átváltoztatott bírságolások száma

 

26. Letöltött elzárások száma

 

27. Végrehajtás mellőzése méltányosságból [Sztv. 116. §
(2) bek. a) pont]

 

28. Feljelentett fiatalkorúak száma

 

29. Feljelentett külföldiek száma

 

30. Fennálló hátralék a kiszabott pénzbírság %-ában összesen

 

3. Az R. Mellékletében a II. tábla helyébe a következő tábla lép:
II. tábla
Egyes szabálysértések
…………év

Szabálysértési ügyfajták

Tárgyévben beérkezett feljelentések (ügyek) száma

Tárgyévben feljelentett személyek száma

Áttétel más szervhez

Megszünte-
tés száma

Ebből

Figyelmez-
tetés száma

Pénzbírságot kiszabó határozatok száma

Elbírált ügyekben szereplő személyek száma mindössz.

Bírságolt

Kiszabott pénzbírság összege (Ft)

Átlaga 13/9

Fennálló hátralék a kiszabott pénzbírság százalékában

szabálysértés hiánya

bizonyíték hiánya

egyéb ok

fiatalkorú

külföldi állampolgár

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Becsületsértés (Sztv. 138. §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetvédelmi szabálysértés (Sztv. 147. §), Környezetvédelmi szabálysértés (148. §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csendháborítás (R. 6. §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köztisztasági szabálysértés
(R. 7. §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tűzvédelmi szabálysértés
(R. 20. §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A honvédelmi, a polgári védelmi és a rendészeti igazgatás rendjét veszélyeztető szabálysértések (R. 32–40. §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közlekedésügyi szabálysértések (kivéve R. 61. §, 64. §, 64/A. §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áru hamis megjelölése (R. 71. §), Árdrágítás (R. 72. §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogyasztóvédelmi szabálysértések (kivéve R. 71. §, 72. §, 77. §, 78. §, 84. §, 85. § és 86. §)l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogosulatlan kereskedés (R. 77. §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vásárlók megkárosítása (R. 78. §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élelmiszer minőségének megrontása (R. 84. §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élelmiszer jogosulatlan előállítása (R. 85. §), forgalomba hozatala, Élelmezés-egészségügyi szabálysértés (R. 86. §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaügyi szabálysértések
(R. 93–100. §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egészségügyi és szociális szabálysértések (R. 101–105. §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mező-, erdő-, és vízgazdálkodási szabálysértések (R. 106–127. §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalkozói, ipari szabálysértések (R. 128–134. §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Építésügyi szabálysértések (R. 136–140. §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése (R. 141. §)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati rendeletekben megállapított szabálysértések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb, fel nem sorolt szabálysértések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 50. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére