• Tartalom

100/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.07.02.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 1–8., 10–18., 20–21., 25–29., 31–34., 36–37., 39–40., valamint 42–43. pontjaiban, a 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1–13., 15., 17–35., 38–40., valamint 42–43. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1–24. §2

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

25–33. §3

34. § Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 100/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez4

2. melléklet a 100/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez5

3. melléklet a 100/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez6

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 311. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 25–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére