• Tartalom

2011. évi CXVI. törvény

2011. évi CXVI. törvény

a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról1

2012.10.30.

1–2. §2

3. §3

4. §4

5. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)5 A 3. § az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CLI. törvény hatálybalépését6 követő napon lép hatályba.

(3)7

(4)8

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. szeptember 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. szeptember 19. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 8. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § (2) bekezdése a 2012: CLI. törvény 143. §-ával megállapított szöveg.

6

A hatálybalépés napja: 2012. október 28.

7

Az 5. § (3) bekezdését a 2012: CLI. törvény 144. §-a hatályon kívül helyezte.

8

Az 5. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére