• Tartalom

124/2011. (XII. 21.) VM rendelet

124/2011. (XII. 21.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet, és az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosításáról1

2012.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1–34. §2

35. § (1)3

(2) Hatályát veszti az R. 1. számú melléklete.

(3) Hatályát veszti az R. 16/B. § (1) bekezdés b) pontja, és az R. 21. § (2) bekezdésének harmadik mondata.

36. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 35. § (2) és (3) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.

37. § E rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

38. §4

Melléklet a 124/2011. (XII. 21.) VM rendelethez5

1

A rendelet a 37. § alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával.

2

Az 1–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 35. § (1) beekzdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére