• Tartalom

2011. évi CXXV. törvény

2011. évi CXXV. törvény

az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról1

2012.01.02.

1. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

2. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

18. §19

19. § (1)20

(2)21

(3)22

(4)23

(5)24

(6)25

20. §26

21. §27

22. § (1)28

(2)29

23. § (1)30

(2)31

(3)32

(4)33

24. §34

25. §35

26. §36

27. §37

28. §38

29. §39

30. §40

31. §41

3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

32. §42

33. §43

4. Az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvény módosítása

34. §44

35. §45

5. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény módosítása

36. §46

6. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

37. §47

7. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény módosítása

38. §48

8. A gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény módosítása

39. §49

40. §50

41. §51

9. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

42. §52

43. §53

10. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény módosítása

44. §54

11. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosítása

45. § (1)55

(2)56

46. §57

47. §58

48. § (1)59

(2)60

49. §61

50. § (1)62

(2)63

12. Záró rendelkezések

51. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésekben meghatározott kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A 36. §, 37. § és a 2. melléklet 2011. október 3-án lép hatályba

(3) A 1. §–9. §, 12. §–17. §, 24. §, 27. §, 29. §–30. §, 32. §–33. § és az 1. melléklet 2011. november 1-jén lép hatályba.

(4) A (8) bekezdés, 18. §–23. §, 25. §–26. §, 28. §, 31. §, 38. §–44. §, 45. § (2) bekezdés, 48. § (2) bekezdés és 50. § (2) bekezdés 2012. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 10. § 2012. május 1-jén lép hatályba.

(6) A 11. § 2012. november 1-jén lép hatályba.

(7) Az Itv. e törvény 36. §-ával, továbbá az Szja tv. e törvény 37. §-ával megállapított rendelkezéseit az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

(8)64

(9)65

(10)66

1. melléklet a 2011. évi CXXV. törvényhez67

2. melléklet a 2011. évi CXXV. törvényhez68

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. szeptember 26-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. szeptember 29. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 222. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § – amely az 51. § (5) bekezdése alapján 2012. május 1-jén lépett volna hatályba – a 2011: CXCI. törvény 201. § 2. pontja alapján nem lép hatályba.

12

A 11. § – amely az 51. § (6) bekezdése alapján 2012. november 1-jén lépett volna hatályba – a 2011: CXCI. törvény 201. § 2. pontja alapján nem lép hatályba.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § (1) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 399. § 1. pontja alapján nem lép hatályba.

21

A 19. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 19. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 19. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 19. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 19. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 22. § (1) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 399. § 2. pontja alapján nem lép hatályba.

29

A 22. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 23. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 23. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 23. § (3) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 398. §-a alapján nem lép hatályba.

33

A 23. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 38. § a 2011: CLVI. törvény 400. §-a alapján nem lép hatályba.

49

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 45. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 45. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 48. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 48. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 50. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 50. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 51. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 51. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 51. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére