• Tartalom

126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet

126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet

egyes közszolgálati jogviszonnyal összefüggő kormányrendeletek módosításáról1

2011.09.01.

A Kormány a 2–5. §, 6. §, 11. § (2) bekezdése és (4) bekezdés a) pontja tekintetében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. § (1) bekezdés a) pontjában, az 1. § és 11. § (1) bekezdése tekintetében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. § (1) bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 95. § c) pontjában, a 7. § tekintetében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. § (4) bekezdésében, a 8. § és a 11. § (3) bekezdése, (4) bekezdés b) pontja tekintetében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. § (8) bekezdésében és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 75. § (3) bekezdésében, a 9. § tekintetében a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 64. § (3) bekezdésében, 10. § tekintetében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. § (1) bekezdésének e) pontjában, a 11. § (4) bekezdés c) pontja tekintetében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. § (1) bekezdésének j) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–10. §2

11. § (1)–(3)3

(4) Hatályát veszti

a)–b)4

c) a közigazgatási versenyvizsgáról szóló 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet.

12. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 2011. szeptember 2-án e rendelet hatályát veszti.

(2) E rendelet 11. § (4) bekezdés c) pontja 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésekor az R1. 2. számú melléklet I. pontjának 3. alpontja, 6. alpontja, 19. alpontja, 20. alpontja, valamint az R1. 3. számú melléklet 9. pontja, 39. pontja, 46. pontja, 76. pontja, 80. pontja, 86. pontja, 92. pontja szerinti feladatkörbe sorolt, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőt feladatkörének megváltozásáig képesítettnek kell tekinteni az R1. e rendelet hatálybalépését megelőző rendelkezései szerint.

1–5. melléklet a 126/2011. (VII. 18.) Korm. rendelethez5

1

A rendelet a 12. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. szeptember 2. napjával.

2

Az 1–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 11. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 11. § (4) bekezdés a)–b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére