• Tartalom

141/2011. (XII. 23.) VM rendelet

141/2011. (XII. 23.) VM rendelet

a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről

2020.09.28.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 13. és 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) a 669/2009/EK bizottsági rendeletben,

b)1 a 853/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben,

c)2 a 884/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben,

d) a 258/2010/EU bizottsági rendeletben,

e)3 a 2015/949/EU bizottsági végrehajtási rendeletben,

f) a 2011/402/EU bizottsági határozatban,

g)4 a 2011/884/EU bizottsági határozatban,

h)5 a 885/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben,

i)6 a 2016/166/EU bizottsági végrehajtási rendeletben,

j)7 a 2016/2106/EU bizottsági végrehajtási rendeletben

meghatározott nem állati eredetű, harmadik országból behozott élelmiszerek és takarmányok (a továbbiakban együtt: termékek) behozatalára és hatósági ellenőrzésére terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

a)8 belépési hely: a jóváhagyott állategészségügyi határállomások listájának összeállításáról, a Bizottság állategészségügyi szakértői által végzett ellenőrzésekre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról és a TRACES állategészségügyi egységeinek meghatározásáról szóló, 2009. szeptember 28-i 2009/821/EK bizottsági határozatban és a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendeletben felsorolt határállomások,

b)9 behozatali hely: a belépési hely, illetve a Magyarországra behozott termékek esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága.

3. § Az azonosságvizsgálat és a laboratóriumi vizsgálat céljára történő mintavétel az uniós jogi aktusokban meghatározott behozatali helyen történhet.

4. § Az 1. §-ban felsorolt európai uniós jogi aktusokban meghatározott fokozott hatósági ellenőrzést

a)10 a zöldség, gyümölcs és egyéb – az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk (1) bekezdés n) pontja szerinti – feldolgozatlan növényi élelmiszer esetében a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,

b)11 a takarmány és – a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdés o) pontja szerinti – feldolgozott élelmiszer esetében a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatala

végzi.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2006/504/EK határozat módosításáról szóló, 2009. július 24-i 669/2009/EK bizottsági rendelet,

b)12 az Ukrajnából származó vagy onnan szállított napraforgóolaj importjára elrendelt különleges feltételek megállapításáról szóló 1151/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. augusztus 5-i 853/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

c)13 az egyes harmadik országokból behozott bizonyos takarmányokra és élelmiszerekre az aflatoxinokkal való fertőződés kockázata miatt vonatkozó egyedi feltételek megállapításáról és az 1152/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. augusztus 13-i 884/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

d) az Indiából származó vagy ott feladott guargumi behozatalára pentaklórfenol vagy dioxin általi szennyeződés kockázata miatt vonatkozó különleges feltételek megállapításáról, valamint a 2008/352/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. március 25-i 258/2010/EU bizottsági rendelet,

e)14 az egyes harmadik országok által bizonyos élelmiszereken végzett, a mikotoxinok jelenlétének kimutatására szolgáló kivitel előtti ellenőrzések jóváhagyásáról szóló, 2015. június 19-i 2015/949//EU bizottsági végrehajtási rendelet,

f) az Egyiptomból importált görögszéna-magvakra, valamint egyes magvakra és babfélékre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló, 2011. július 6-i 2011/402/EU bizottsági határozat,

g)15 a Kínából származó rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekről és a 2008/289/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. december 22-i 2011/884/EU bizottsági határozat,

h)16 az Indiából származó okra és currylevelek behozatalára vonatkozó egyedi feltételek meghatározásáról, valamint a 91/2013/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. augusztus 13-i 885/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

i)17 az Indiából származó bételborslevelet („Piper Betle”) tartalmazó vagy abból álló élelmiszerek behozatalára vonatkozó egyedi feltételek meghatározásáról, valamint a 669/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2016. február 8-i 2016/166/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

j)18 az Etiópiából származó fűszerek, az Argentínából származó földimogyoró és az Azerbajdzsánból származó mogyoró behozatalára irányadó egyedi feltételeket elrendelő, valamint a Törökországból származó szárított füge és mogyoró, és az Indiából származó földimogyoró behozatala vonatkozásában az egyedi feltételeket módosító 884/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2016. december 1-i 2016/2106/EU bizottsági végrehajtási rendelet.

7–8. §19

Melléklet a 141/2011. (XII. 23.) VM rendelethez20

1

Az 1. § b) pontja a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § c) pontja a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § e) pontja a 25/2017. (V. 25.) FM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § g) pontját a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 33. § (1) bekezdése iktatta be.

5

Az 1. § h) pontját az 51/2013. (VI. 17.) VM rendelet 18. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelet 20. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § i) pontját a 25/2017. (V. 25.) FM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

7

Az 1. § j) pontját a 25/2017. (V. 25.) FM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 2. § a) pontja a 25/2017. (V. 25.) FM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 4. § a) pontja a 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet 23. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 4. § b) pontja a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 175. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 6. § b) pontja a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelet 20. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 6. § c) pontja a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelet 20. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. § e) pontja a 25/2017. (V. 25.) FM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6. § g) pontját a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 33. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A 6. § h) pontját az 51/2013. (VI. 17.) VM rendelet 18. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelet 20. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 6. § i) pontját a 25/2017. (V. 25.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

18

A 6. § j) pontját a 25/2017. (V. 25.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

19

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A Melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére