• Tartalom

15/2011. (IV. 27.) NEFMI rendelet

a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról1

2011.07.02.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában és g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

6

5. §7

6–7. §8

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és ez a rendelet 2011. július 2-án hatályát veszti.

(2)9 A 3. §, az 5. § és a (4) bekezdés, valamint az 1. melléklet 3. és 4. pontja 2011. július 1-jén lép hatályba.

(3)10

(4)11

1. melléklet a 15/2011. (IV. 27.) NEFMI rendelethez

1–2.12
3–4.13
5–6.14

2. melléklet a 15/2011. (IV. 27.) NEFMI rendelethez15

3. melléklet a 15/2011. (IV. 27.) NEFMI rendelethez16

1

A rendelet a 8. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. július 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem lépett hatályba.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § (2) bekezdése a 37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelet 18. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 8. § (3) bekezdése a 37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján nem lépett hatályba.

11

A 8. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 1. melléklet 1–2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 1. melléklet 3–4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 1. melléklet 5–6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére