• Tartalom

2011. évi CLVI. törvény

2011. évi CLVI. törvény

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról1

2019.01.01.

Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság versenyképességének helyreállítása és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI ADÓT ÉS AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1–9. §2

10. § (1)–(2)3

(3)4

(4)–(5)5

11–21. §6

22. §7

23–29. §8

30. §9

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

31–46. §10

3. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása

47–54. §11

II. Fejezet

A REGISZTRÁCIÓS ADÓT ÉS A KÖZVETETT ADÓKAT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

4. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

55–66. §12

5. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény módosítása

67–71. §13

72. § (1)14

(2)15

(3)16

73–75. §17

76. §18

77. § (1)19

(2)20

(3)21

78. §22

79. § (1)23

(2)24

80. §25

81. §26

82. §27

83. §28

84. §29

85–95. §30

96. §31

97. § (1)–(2)32

(3)33

98. §34

99. § (1)35

(2)–(3)36

100. §37

101. §38

102. §39

103–105. §40

106–108. §41

109. § (1)42

(2)43

(3)44

(4)45

(5)46

110. § (1)47

(2)48

6. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

111. §49

7. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

112. §50

113. §51

114–130. §52

131. §53

1.54

2.55

3–21.56

132–133. §57

III. Fejezet

A KÖZÖSSÉGI VÁMJOG VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2003. ÉVI CXXVI. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

134–147. §58

IV. Fejezet

AZ ILLETÉKEKET, A HELYI ADÓKAT, A GÉPJÁRMŰADÓT, A CÉGAUTÓADÓT ÉS A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

8. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

148–151. §59

152. § (1)60

(2)61

153. §62

154. § (1)63

(2)64

(3)–(5)65

(6)66

155–169. §67

9. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

170–180. §68

10. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

181–185. §69

11. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

186. §70

12. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosításáról

187–196. §71

197. §72

V. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

13. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

198. §73

199–207. §74

208. §75

209–210. §76

211. §77

212. § (1)–(3)78

(4)79

213. §80

214. §81

215–216. §82

217. § (1)83

(2)84

218. § (1)85

(2)86

219. §87

14. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása

220–223. §88

15. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

224–226. §89

VI. Fejezet

A SZÁMVITELT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

16. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

227–230. §90

231. §91

232–249. §92

250. §93

251–254. §94

255. § (1)95

(2)96

(3)97

256–257. §98

17. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről,
valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

258–259. §99

260. §100

261–263. §101

264–265. §102

266. §103

267. §104

268. §105

269. §106

270. §107

18. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény módosítása

271–274. §108

19. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosítása

275. § (1)109

(2)–(4)110

276. §111

20. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

277–278. §112

21. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

279. §113

22. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

280. §114

281. §115

VII. Fejezet

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYT ÉS MÁS ELJÁRÁSI SZABÁLYOZÁST TARTALMAZÓ TÖRVÉNYEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

23. Az adózás rendjéről szóló törvény módosítása

282–295. §116

296. § (1)–(5)117

(6)118

297–352. §119

353. §120

354. § (1)–(3)121

(4)122

(5)123

355–359. §124

360. § (1)125

1–27.126

28.127

29–75.128

(2)129

1–4.130

5.131

6–18.132

(3)133

(4)134

361–362. §135

24. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosítása

363. §136

25. A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása

364. §137

26. A cégnyilvántartásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

365–372. §138

27. Egyéb eljárásjogot érintő és más törvények módosítása

373–381. §139

382. §140

383–384. §141

VIII. Fejezet

28. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása

385–388. §142

29. A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény módosítása

389. §143

30. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló
2006. évi LIX. törvény módosítása

390–392. §144

31. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

393–395. §145

396. §146

397. §147

32. Az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról szóló
2011. évi CXXV. törvény módosítása

398–400. §148

33. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

401–402. §149

34. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosításáról

403–408. §150

35. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása

409–413. §151

36. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosítása

414. §152

37. Az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény módosítása

415. §153

416. §154

38. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása és eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

417–418. §155

419–420. §156

421. §157

422. §158

423. §159

424. §160

425. §161

426. §162

427–428. §163

429. §164

430–433. §165

434. §166

435–438. §167

439–441. §168

442–443. §169

444–445. §170

39. Az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvényt érintő módosítások

446. § (1)171

(2)172

(3)173

(4)174

(5)175

(6)176

40. Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

447–448. §177

41. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXLI. törvény módosítása

449. §178

42. Az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi XXIV. törvény módosítása

450. §179

43. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény módosításáról

451. § (1)180

(2)181

(3)182

(4)183

(5)184

(6)185

44. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény

452. §186

IX. Fejezet187

453. §

454. §

455. §

456. §

457. §

458. §

459. §

460. §

460/A. §

461. §

462. §

462/A. §

462/B. §

462/C. §

462/D. §

462/E. §

462/F. §

462/G. §

462/H. §

463. §

463/A. §

463/B. §

464. §

464/A. §

464/B. §

464/C. §

464/D. §

464/E. §

464/F. §

464/G. §

465. §

465/A. §

465/B. §

466. §

467. §

467/A. §

467/B. §

467/C. §

467/D. §

467/E. §

467/F. §

467/G. §

467/H. §

467/I. §

467/J. §

467/K. §

467/L. §

X. Fejezet188

468. §

469. §

470. §

471. §

472. §

473. §

474. §

475. §

476. §

XI. Fejezet

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

477. § (1) E törvény – a (2)–(10) bekezdésekben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(3) A 446. § (1) és (3) bekezdése, 449. §–450. § 2011. december 31. napjával lép hatályba.

(5) A 396. § 2012. január 2-án lép hatályba.

(6) A 211. § 2012. február 1-jén lép hatályba.

(7) A 109. § (3) bekezdése 2012. május 1-jén lép hatályba.

(10) A 231. § és 255. § (3) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

(11) E törvény 414. §-a az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatás-megrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

478. §190 E törvény 417–445. §-aiban foglalt rendelkezéseinek

1. a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdése,

2. a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel, továbbá a 2006/96/EK tanácsi irányelvvel módosított, a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikke, és

3. a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése

szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2011. évi CLVI. törvényhez


1.191

2.192

3.193

4–7.194

2–17. melléklet a 2011. évi CLVI. törvényhez195

18. melléklet a 2011. évi CLVI. törvényhez196

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. november 21-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. november 29.

2

Az 1–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 10. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 10. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 10. § (4)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 11–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 23–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 31–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 47–54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 55–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 67–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 72. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 72. § (2) bekezdése a 2012: LXIX. törvény 73. §-a alapján nem lép hatályba.

16

A 72. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 73–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 76. § a 2012: LXIX. törvény 73. §-a alapján nem lép hatályba.

19

A 77. § (1) bekezdése a 2012: LXIX. törvény 73. §-a alapján nem lép hatályba.

20

A 77. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 77. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 79. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 79. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 80. § a 2012: LXIX. törvény 73. §-a alapján nem lép hatályba.

26

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 82. § a 2012: LXIX. törvény 73. §-a alapján nem lép hatályba.

28

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 85–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 97. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 97. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 99. § (1) bekezdése a 2012: LXIX. törvény 73. §-a alapján nem lép hatályba.

36

A 99. § (2)–(3) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 100. § a 2012: LXIX. törvény 73. §-a alapján nem lép hatályba.

38

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 102. § a 2012: LXIX. törvény 73. §-a alapján nem lép hatályba.

40

A 103–105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 106–108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 109. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 109. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 109. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 109. § (4) bekezdése a 2012: LXIX. törvény 73. §-a alapján nem lép hatályba.

46

A 109. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 110. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 110. § (2) bekezdése a 2012: LXIX. törvény 73. §-a alapján nem lép hatályba.

49

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 114–130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 131. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 131. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 131. § 2. pontja a 2011: CLXVI. törvény 86. § f) pontja alapján nem lép hatályba.

56

A 131. § 3–21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 132–133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 134–147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 148–151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 152. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 152. § (2) bekezdése a 2011: CLXVI. törvény 79. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

62

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 154. § (1) bekezdése a 2011: CLXVI. törvény 79. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

64

A 154. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 154. § (3)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 154. § (6) bekezdése a 2011: CLXVI. törvény 79. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

67

A 155–169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 170–180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 181–185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 187–196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 197. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 198. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 199–207. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 208. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 209–210. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 211. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 212. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 212. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 215–216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 217. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 217. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 218. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 218. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 219. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 220–223. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 224–226. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 227–230. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 231. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 232–249. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 250. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 251–254. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 255. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 255. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 255. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 256–257. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 258–259. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 261–263. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 264–265. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 266. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 267. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 268. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 269. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 270. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 271–274. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 275. § (1) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 374. §-a alapján nem lép hatályba.

110

A 275. § (2)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 276. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 277–278. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 279. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 280. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 281. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 282–295. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 296. § (1)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 296. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 297–352. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 353. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 354. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 354. § (4) bekezdése a 2012: LXIX. törvény 73. §-a alapján nem lép hatályba.

123

A 354. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 355–359. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 360. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 360. § (1) bekezdés 1–27. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 360. § (1) bekezdés 28. pontja a 2011: CLXVI. törvény 86. § f) pontja alapján nem lép hatályba.

128

A 360. § (1) bekezdés 29–75. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 360. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 360. § (2) bekezdés 1–4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 360. § (2) bekezdés 5. pontja a 2011: CLXVI. törvény 86. § f) pontja alapján nem lép hatályba.

132

A 360. § (2) bekezdés 6–18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 360. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 360. § (4) bekezdését a 2011: CLXVI. törvény 79. § (10) bekezdése iktatta be, hatályát vesztette a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján.

135

A 361–362. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 363. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 364. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 365–372. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 373–381. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 382. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 383–384. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 385–388. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 389. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 390–392. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 393–395. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 396. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 397. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 398–400. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 401–402. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 403–408. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 409–413. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 414. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 415. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 416. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 417–418. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 419–420. § a 2011: CLXVI. törvény 86. § f) pontja alapján nem lép hatályba.

157

A 421. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 422. § a 2011: CLXVI. törvény 86. § f) pontja alapján nem lép hatályba.

159

A 423. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 424. § a 2011: CLXVI. törvény 86. § f) pontja alapján nem lép hatályba.

161

A 425. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 426. § a 2011: CLXVI. törvény 86. § f) pontja alapján nem lép hatályba.

163

A 427–428. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 429. § a 2011: CLXVI. törvény 86. § f) pontja alapján nem lép hatályba.

165

A 430–433. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 434. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 435–438. § a 2011: CLXVI. törvény 86. § f) pontja alapján nem lép hatályba.

168

A 439–441. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 442–443. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 444–445. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 446. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 446. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 446. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 446. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 446. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 446. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 447–448. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 449. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 450. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 451. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 451. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 451. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 451. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 451. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 451. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 452. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A IX. fejezetet (453–467/L. §) a 2018: LII. törvény 41. § 11. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 36. §-át.

188

A X. fejezetet (468–476. §) a 2018: XLI. törvény 176. §-a hatályon kívül helyezte.

189

A Magyar Közlöny 2011. évi 141. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

190

A 478. § a 2011: CLXVI. törvény 81. §-ával megállapított szöveg.

191

Az 1. melléklet 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

Az 1. melléklet 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

Az 1. melléklet 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

Az 1. melléklet 4–7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 2–17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 18. mellékletet a 2018: XLI. törvény 176. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére