• Tartalom

2011. évi CLXIX. törvény

2011. évi CLXIX. törvény

a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról1

2012.01.02.

1–8. §2

9. §3

10–19. §4

Záró rendelkezések

20. § E törvény 2012. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. november 21-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. december 9. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 226. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 9. § a 2011: CCI. törvény 430. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

4

A 10–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére