• Tartalom

2011. évi CLXXII. törvény

2011. évi CLXXII. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról1

2012.01.02.

1–56. §2

57. § Ez a törvény 2012. január 1-jén lép hatályba és 2013. január 2-án hatályát veszti.

58. § (1) E törvény hatálybalépésétől számított hatvan napon belül az országos sportági szakszövetség jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége, az országos sportági szövetség jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége, valamint a sportegyesület jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége köteles kezdeményezni abból a bírósági nyilvántartásból való törlését, amelyben mint önálló jogi személy társadalmi szervezet került nyilvántartásba vételre.

(2) Az országos sportági szakszövetségek 2012. október 1-jéig kötelesek alapszabályukat e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani, és megalkotni az e törvény szerinti szabályzatokat.

(3) Az Stv. 3. § (1) bekezdés, (3) bekezdés nyitó szövegrészének és a) pontjának, (4)–(5) bekezdésének, valamint (8)–(9) bekezdéseinek e törvény 3. §-ával megállapított rendelkezéseit a 2012. július 1. után kiadott versenyengedélyekre kell alkalmazni.

(4) Az Stv. 59. §-ának, 60. §-a (4)–(5) bekezdéseinek és 61. §-a (12) bekezdés b) és c) pontjának e törvény 44–46. §-aival megállapított rendelkezéseit a 2012. január 1. után megindult olimpiai járadékkal kapcsolatos eljárásokban kell alkalmazni.

(5) A MOB e törvény hatálybalépését követő hatvan napon belül köteles közgyűlést tartani, amelyen döntenie kell tagságáról, meg kell állapítania az e törvényben foglaltaknak megfelelően módosított alapszabályát, elnökséget, felügyelőbizottságot és tisztségviselőket kell választania, létre kell hoznia szakmai tagozatait. A szakmai tagozatok első ülésükön megválasztják elnöküket, valamint elfogadják a szervezetükre és működésükre vonatkozó szabályokat.

(6) A MOB a sportköztestületekként működő Nemzeti Sportszövetség, Nemzeti Szabadidősport Szövetség, Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége általános jogutódja. A MOB (1) bekezdés szerinti közgyűlésén hozott döntések alapján módosított alapszabálya Fővárosi Törvényszék által történő nyilvántartásba vételével sportköztestületként megszűnik a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti Szabadidősport Szövetség és a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, amely sportköztestületeket a sportpolitikáért felelős minisztérium a nyilvántartásából töröl.

(7) A köztestületként működő Magyar Paralimpiai Bizottság paralimpiai mozgalommal és paralimpiai felkészüléssel kapcsolatos kizárólagos jogait és kötelezettségeit a paralimpiai mozgalmat képviselő, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság magyarországi tagszervezeteként működő, fogyatékosok országos sportszövetsége látja el.

(8) A Magyar Paralimpiai Bizottság – Magyarország paralimpiai mozgalommal és az Stv. 38. § (4)–(5) bekezdéseinek az e törvény 35. §-ával megállapított rendelkezéseire figyelemmel meghatározott kizárólagos jogosítványok folyamatos gyakorlása érdekében – az e törvény hatálybalépésétől számított hatvan napon belül gondoskodik átalakulásáról és fogyatékosok országos sportszövetségeként kezdeményezi a Fővárosi Törvényszéknél történő nyilvántartásba vételét.

(9) Az e törvény hatálybalépése előtt már megkötött amatőr sportszerződések a szerződésben meghatározott időtartam végéig, de legfeljebb 2012. december 31-ig hatályosak.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 5-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. december 14. A törvény az 57. § alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

2

Az 1–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére