• Tartalom

2011. évi CLXXVIII. törvény

2011. évi CLXXVIII. törvény

a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról1

2011.12.18.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1–2. §2

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

3. §3

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2013. január 1-jén hatályát veszti.

5. § (1) A Tao. 22/C. § (2)–(4) bekezdésének e törvény 3. § (3) bekezdésével, a Tao. 22/C. § (6) bekezdés b)–c) pontjának e törvény 3. § (5) bekezdésével, valamint a Tao. 22/C. § (7) bekezdésének e törvény 3. § (7) bekezdésével megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő támogatási kérelmek és a 2011–2012-es támogatási időszak támogatásai kapcsán is alkalmazni kell.

a) (5) bekezdés h) pont nyitó szövegrészének az e törvény 3. § (4) bekezdésével megállapított rendelkezéseit,

b) (6a) bekezdésének az e törvény 3. § (6) bekezdésével megállapított rendelkezését

első alkalommal a 2012–2013-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programok jóváhagyására irányuló kérelmek során kell alkalmazni.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. december 16. A törvény a 4. § alapján hatályát vesztette 2013. január 1. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére