• Tartalom

19/2011. (VI. 24.) KIM rendelet

19/2011. (VI. 24.) KIM rendelet

a területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól szóló 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet módosításáról1

2011.07.01.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 52. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § h) és t) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–4. §2

5. § Ez a rendelet 2011. június 30. napján lép hatályba.

6. § (1) A Békéscsabai Regionális Képző Központ, a Debreceni Regionális Képző Központ, az Észak-Magyarországi Regionális Képző Központ, a Kecskeméti Regionális Képző Központ, a Nyíregyházi Regionális Képző Központ, a Pécsi Regionális Képző Központ, a Székesfehérvári Regionális Képző Központ és a Szombathelyi Regionális Képző Központ a rendelet hatályba lépése napjával3 a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központtal, mint általános jogutóddal történő egyesítés (beolvadás) révén megszűnik.

(2) A Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ elnevezése a rendelet hatályba lépése napjával4 Türr István Képző és Kutató Intézetre változik.

(3) A beolvadást követően a Türr István Képző és Kutató Intézet, mint általános és egyetemes jogutód látja el a beolvadó költségvetési szervek közfeladatait.

7-8. §5

1

A rendeletet a 25/2016. (IX. 1.) EMMI rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte 2016. szeptember 2. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A hatálybalépés időpontja 2011. június 30.

4

A hatálybalépés időpontja 2011. június 30.

5

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére