• Tartalom
Oldalmenü

21/2011. (XII. 20.) LÜ utasítás

az ügyészségek illetékességi területéről

2020.06.04.

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. §-ának (3) bekezdése alapján Magyarország ügyészi szerveinek illetékességi területét a következők szerint határozom meg:

1. § A Legfőbb Ügyészség és a Központi Nyomozó Főügyészség illetékessége az ország egész területére kiterjed.

2. §1 (1)2 A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség illetékessége Budapest főváros, valamint Nógrád megye és Pest megye területére terjed ki, míg a katonai büntetőeljárásra tartozó ügyekben az ország egész területére kiterjed.

(2) A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség illetékessége Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére terjed ki.

(3)3 A Győri Fellebbviteli Főügyészség illetékessége Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye és Veszprém megye területére terjed ki.

(4) A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség illetékessége Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye és Zala megye területére terjed ki.

(5)4 A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség illetékessége Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád-Csanád megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye területére terjed ki.

3. § A megyei főügyészség illetékessége a megye területére, a Fővárosi Főügyészség illetékessége Budapest főváros területére terjed ki.

4. §5 (1) A járási és a járási szintű ügyészségek illetékességi területe – az e §-ban és a szakági alaputasításokban megjelölt kivételekkel – azonos a járásbíróságok illetékességi területével.

(2)6 A Kaposvári Járási Ügyészség illetékessége a Barcsi Járásbíróság, a Veszprémi Járási Ügyészség illetékessége a Zirci Járásbíróság illetékességi területére is kiterjed.

(3)7 A fővárosi kerületi ügyészségek illetékességi területe – ha szakági alaputasítás másként nem rendelkezik – megegyezik az ügyészség megnevezésében megjelölt kerületek közigazgatási területével. A Margitsziget az V. és XIII. Kerületi Ügyészség illetékességébe tartozik.

(4)8 A nyomozó ügyészségek illetékessége a következő területekre terjed ki:

a) a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségé Budapest főváros területére, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád és Pest megyékre,

b) a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészségé Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékre,

c) a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségé Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megyékre,

d) a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészségé Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyékre,

e)9 a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészségé Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyékre.

5. § (1)10

(2) A legfőbb ügyész egyedi vagy normatív döntése alapján az ügyész, az alügyész, a katonai ügyész és a katonai alügyész az illetékességi területén kívül is eljárhat.

6. § Ez az utasítás 2012. január 1-jén lép hatályba.

7. §11 (1) A nyomozó ügyészségek átszervezéséhez kapcsolódó egyes legfőbb ügyészi utasítások módosításáról szóló 13/2015. (X. 21.) LÜ utasítással megállapított 4. § (4) bekezdés alkalmazásakor az átszervezéssel érintett nyomozó ügyészség jogutód ügyészsége az eljáró ügyészségi szerv változásáról 2015. december 30-áig a büntetőeljárásban részt vevő, a büntetőeljárásról szóló törvény szerint értesítendő személyeket írásban értesíti.

(2) Az átszervezéssel érintett nyomozó ügyészség irattára 2015. november 1. napjától az ügyészségi nyomozásért felelős jogutód ügyészség irattárának része [Az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának bevezetéséről szóló 6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ utasítás melléklet 52. § (1) bekezdés]. Az irattári anyag új elhelyezéséről [6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ utasítás melléklet 52. § (2) bekezdés] a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztálya tájékoztatja a Magyar Nemzeti Levéltárat.

(3) Az átszervezéssel érintett nyomozó ügyészség számítógépes ügyviteli rendszerét az ügyészségi nyomozásért felelős jogutód ügyészség ügykezelő irodája folyamatosan – 2016. december 31-ig a saját ügyviteli rendszerétől elkülönítve – működteti.

(4) A nyomozó ügyészségek átszervezésével összefüggésben felmerülő ügyvitel-technikai feladatokat, valamint az elektronikusan érkező, illetve visszaérkező iratok továbbításának módját az Informatikai Főosztály határozza meg.

1

A 2. § a 16/2013. (VIII. 1.) LÜ utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 14/2016. (XII. 16.) LÜ utasítás 2. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése a 14/2016. (XII. 16.) LÜ utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (5) bekezdése a 19/2019. (XII. 13.) LÜ utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (2) bekezdése a 10/2014. (VI. 20.) LÜ utasítás 4. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (3) bekezdése a 14/2013. (VII. 12.) LÜ utasítás 1. §-a, a 20/2013. (IX. 30.) LÜ utasítás 10. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (4) bekezdése a 23/2018. (XI. 30.) LÜ utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § (4) bekezdés e) pontja a 19/2019. (XII. 13.) LÜ utasítás 1. §-a szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § (1) bekezdését az 5/2013. (IV. 11.) LÜ utasítás 2. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.