• Tartalom

2011. évi XXII. törvény

2011. évi XXII. törvény

egyes törvényeknek a vízkárelhárítás hatékonyabbá tételével összefüggő módosításáról1

2011.03.31.

1. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

1–8. §2

2. A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény módosítása

9–10. §3

3. A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény módosítása

11–20. §4

4. Záró rendelkezések

21. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2011. évi XXII. törvényhez5

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. március 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. március 22. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 202. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 11–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére