• Tartalom

25/2011. (III. 10.) Korm. rendelet

25/2011. (III. 10.) Korm. rendelet

a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról1

2011.03.11.

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a 2010. október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításának engedélyezéséről szóló 13/2011. (III. 9.) OGY határozat felhatalmazása és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 149. § (3) bekezdés a) pontja alapján a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 245/2010. (X. 6.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben alkalmazható intézkedések érvényét Veszprém megyében 2011. június 30-ig meghosszabbítja.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 127/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § e) pontja hatályon kívül helyezte 2011. július 19. napjával, e hatályon kívül helyező rendelet 2. §-a alapján 2011. július 1-jétől kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére