• Tartalom

270/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

270/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.01.01.

A Kormány a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az időjárási kockázatokra kötött mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatással összefüggő eljárásban első fokon a Közvetlen Támogatások Igazgatósága, másodfokon az MVH központi szerve jár el.”

2. § E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2012. január 2-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 2. § alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére