• Tartalom

34/2011. (X. 7.) BM rendelet

az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet módosításáról1

2011.10.08.

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés a), b), c), valamint a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el.

1. § (1) Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § A rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését követő 1 évig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig van lehetőség.

1. melléklet a 34/2011. (X. 7.) BM rendelethez

Az R. 1. számú mellékletének 36–41. sorai helyébe a következő szöveg lép és az R. 1. számú melléklete a következő 42–49. sorokkal egészül ki:

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

 

Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai

 

2

Sor-
szám

sor-
szá-
ma

azonosító száma

megnevezése

Szakmacsoport
elnevezése

„36

12.

373.

52

861

06

 

 

 

Rendőr

Egyéb szolgáltatások

37

 

 

52

861

06

0100

52

03

Részszakképesítés:
Csapatszolgálati járőrtárs

 

38

 

 

52

861

06

0100

52

04

Részszakképesítés: Járőr

 

39

 

 

52

861

06

0100

52

05

Részszakképesítés: Őr-járőrtárs

 

40

 

 

52

861

06

0010

52

03

Szakképesítés-elágazás: Bűnügyi-rendőr

 

41

 

 

52

861

06

0010

52

01

Szakképesítés-elágazás: Határrendészeti-rendőr

 

42

 

 

52

861

06

0010

52

04

Szakképesítés-elágazás: Közlekedési-rendőr

 

43

 

 

52

861

06

0010

52

02

Szakképesítés-elágazás: Közrendvédelmi-rendőr

 

44

 

 

52

861

06

0001

52

02

Szakképesítés-ráépülés:
Baleseti helyszínelő

 

45

 

 

52

861

06

0001

52

03

Szakképesítés-ráépülés:
Bűnügyi helyszínelő

 

46

 

 

52

861

06

0001

52

04

Szakképesítés-ráépülés: Fő határrendész

 

47

 

 

52

861

06

0001

52

05

Szakképesítés-ráépülés:
Körzeti megbízott

 

48

 

 

52

861

06

0001

52

06

Szakképesítés-ráépülés: Okmányvizsgáló

 

49

 

 

52

861

06

0001

52

07

Szakképesítés-ráépülés: Rendőr „zászlós”

2. melléklet a 34/2011. (X. 7.) BM rendelethez

Az R. 2. számú mellékletében a Rendészeti szervező szakképesítés címet követő Rendőr szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei cím és az azt követő szövegrész helyébe a következő cím és azt követő szöveg lép.
RENDŐR SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 06
2. A szakképesítés megnevezése: Rendőr
3. Szakképesítések köre:

3.1

Részszakképesítések

 

 

 

 

Azonosítószám:

52 861 06 0100 52 03

 

 

Megnevezés:

Csapatszolgálati járőrtárs

 

 

Azonosítószám:

52 861 06 0100 52 04

 

 

Megnevezés:

Járőr

 

 

Azonosítószám:

52 861 06 0100 52 05

 

 

Megnevezés:

Őr-járőrtárs

3.2

Szakképesítés-elágazások

 

 

 

 

Azonosítószám:

52 861 06 0010 52 03

 

 

Megnevezés:

Bűnügyi-rendőr

 

 

Azonosítószám:

52 861 06 0010 52 01

 

 

Megnevezés:

Határrendészeti-rendőr

 

 

Azonosítószám:

52 861 06 0010 52 04

 

 

Megnevezés:

Közlekedési-rendőr

 

 

Azonosítószám:

52 861 06 0010 52 02

 

 

Megnevezés:

Közrendvédelmi-rendőr

3.3

Szakképesítés-ráépülés

 

 

 

 

Azonosítószám:

52 861 06 0001 52 02

 

 

Megnevezés:

Baleseti helyszínelő

 

 

Azonosítószám:

52 861 06 0001 52 03

 

 

Megnevezés:

Bűnügyi helyszínelő

 

 

Azonosítószám:

52 861 06 0001 52 04

 

 

Megnevezés:

Fő határrendész

 

 

Azonosítószám:

52 861 06 0001 52 05

 

 

Megnevezés:

Körzeti megbízott

 

 

Azonosítószám:

52 861 06 0001 52 06

 

 

Megnevezés:

Okmányvizsgáló

 

 

Azonosítószám:

52 861 06 0001 52 07

 

 

Megnevezés:

Rendőr „zászlós”

4. Hozzárendelt FEOR-08 szám: 5361
5. Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés/Szakképesítés-ráépülés megnevezése

Szakképzési évfolyamok száma

Óraszám

Rendőr

2

2500

Rendőr „zászlós”

500

Baleseti helyszínelő

400

Bűnügyi helyszínelő

400

Fő határrendész

400

Körzeti megbízott

400

Okmányvizsgáló

400

II.
EGYÉB ADATOK
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Csapatszolgálati járőrtárs
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:    –
Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:    –
Előírt gyakorlat:    –
Pályaalkalmassági követelmények:    szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    szükségesek
2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:    –
Óraszám:    700
3. Elmélet aránya:    45%
4. Gyakorlat aránya:    55%
5. Szakmai alapképzés időtartama:    –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
7. Megszerezhető tanulmányi pontok száma:    30
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Járőr
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:    –
Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:    –
Előírt gyakorlat:    –
Elérhető kreditek mennyisége:    –
Pályaalkalmassági követelmények:    szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    szükségesek
2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:    –
Óraszám:    700
3. Elmélet aránya:    50%
4. Gyakorlat aránya:    50%
5. Szakmai alapképzés időtartama:    –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
7. Megszerezhető tanulmányi pontok száma:    30
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Őr-járőrtárs
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:    –
Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:    –
Előírt gyakorlat:    –
Pályaalkalmassági követelmények:    szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    szükségesek
2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma:    –
Óraszám:    700
3. Elmélet aránya:    60%
4. Gyakorlat aránya:    40%
5. Szakmai alapképzés időtartama:    –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
7. Megszerezhető tanulmányi pontok száma:    30
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Bűnügyi-rendőr
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:    –
Előírt gyakorlat:    –
Pályaalkalmassági követelmények:    szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    szükségesek
2. Elmélet aránya:    50%
3. Gyakorlat aránya:    50%
4. Szakmai alapképzés:    a rendvédelmi szakmákra egységes
3690-11 számú követelménymodul időtartama
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):    –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
7. Megszerezhető tanulmányi pontok száma:    120
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Határrendészeti-rendőr
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:    –
Pályaalkalmassági követelmények:    szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    szükségesek
2. Elmélet aránya:    50%
3. Gyakorlat aránya:    50%
4. Szakmai alapképzés:    a rendvédelmi szakmákra egységes
3690-11 számú követelménymodul időtartama
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):    –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
7. Megszerezhető tanulmányi pontok száma:    120
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Közlekedési-rendőr
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:    –
Előírt gyakorlat:    –
Pályaalkalmassági követelmények:    szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    szükségesek
2. Elmélet aránya:    50%
3. Gyakorlat aránya:    50%
4. Szakmai alapképzés:    a rendvédelmi szakmákra egységes
3690-11 számú követelménymodul időtartama
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):    –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
7. Megszerezhető tanulmányi pontok száma:    120
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Közrendvédelmi-rendőr
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:    érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:    –
Előírt gyakorlat:    –
Pályaalkalmassági követelmények:    szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    szükségesek
2. Elmélet aránya:    50%
3. Gyakorlat aránya:    50%
4. Szakmai alapképzés időtartama:    a rendvédelmi szakmákra egységes
3690-11 számú követelménymodul időtartama
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):    –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
7. Megszerezhető tanulmányi pontok száma:    120
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Rendőr „zászlós”
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség:    52 861 06 Rendőr szakképesítés bármelyik szakképesítés-elágazása
vagy 52 8912 02 Rendőr szakképesítés
Előírt gyakorlat:    3 év
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    szükségesek
2. Elmélet aránya:    75%
3. Gyakorlat aránya:    25%
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
5. Megszerezhető tanulmányi pontok száma:    25    
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Baleseti helyszínelő
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség:    52 861 06 0010 52 04 Közlekedési-rendőr szakképesítés-elágazás
vagy 52 8912 02 Rendőr szakképesítés
Előírt gyakorlat:    2 év
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2. Elmélet aránya:    60%
3. Gyakorlat aránya:    40%
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
5. Megszerezhető tanulmányi pontok száma:    20
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Bűnügyi helyszínelő
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség:    52 861 06 0010 52 03 Bűnügyi-rendőr szakképesítés-elágazás
vagy 52 8912 02 Rendőr szakképesítés
Előírt gyakorlat:    2 év
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2. Elmélet aránya:    60%
3. Gyakorlat aránya:    40%
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
5. Megszerezhető tanulmányi pontok száma:    20
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Fő határrendész
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség:    52 861 06 0010 52 01 Határrendészeti-rendőr szakképesítés-elágazás
vagy 52 8912 01 Határrendész szakképesítés
Előírt gyakorlat:    1 év
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2. Elmélet aránya:    60%
3. Gyakorlat aránya:    40%
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
5. Megszerezhető tanulmányi pontok száma:    20
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Körzeti megbízott
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség:    52 861 06 0010 52 02 Közrendvédelmi-rendőr szakképesítés-elágazás
vagy 52 861 06 0010 52 04 Közlekedési-rendőr szakképesítés-elágazás
vagy 52 8912 02 Rendőr szakképesítés
Előírt gyakorlat:    2 év
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2. Elmélet aránya:    60%
3. Gyakorlat aránya:    40%
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
5. Megszerezhető tanulmányi pontok száma:    20
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Okmányvizsgáló
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Szakmai előképzettség:    52 861 06 0010 52 01 Határrendészeti-rendőr szakképesítés-elágazás
vagy 52 861 06 0010 52 02 Közrendvédelmi-rendőr szakképesítés-elágazás
vagy 52 8912 01 Határrendész szakképesítés
Előírt gyakorlat:     1 év
Pályaalkalmassági követelmények:    nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények:    nem szükségesek
2. Elmélet aránya:     60%
3. Gyakorlat aránya:     40%
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:    szükséges
5. Megszerezhető tanulmányi pontok száma:    20
III.
MUNKATERÜLET
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás

FEOR-08 száma

FEOR megnevezése

5361

Rendőr

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A jogszabályokban meghatározott, az általános rendőrségre vonatkozó feladatokat lát el
Általános szolgálati feladatokat teljesít
Szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezel, használ
Adminisztratív, ügykezelési feladatokat végez
Felvilágosít, felvilágosítást kér, segítséget nyújt a rászorulóknak
Őrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat lát el
Járőrszolgálatot lát el, intézkedéseket foganatosít és határforgalmat ellenőriz
Személyes szabadságot nem, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedést
foganatosít, kényszerítő eszközöket alkalmaz
Rendőri csapaterős feladatokat teljesít
Idegenrendészeti és menekültügyi feladatok ellátásába vesz részt
Közrendvédelmi,- közlekedésrendészeti, bűnügyi, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti és határrendészeti feladatokat lát el
Idegen nyelven kommunikál, intézkedik
Személy- és objektumvédelmi feladatot végez
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

azonosító száma

megnevezése

52 861 01 0000 00 00

Büntetés-végrehajtási felügyelő

52 861 05 0000 00 00

Polgári védelmi előadó

52 861 08 0000 00 00

Tűzoltó I.

61 861 01

Rendészeti szervező

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
3690-11    A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja az alaki, öltözködési és az általános megjelenési szabályokat
Egyéni felszerelését, fegyverzetét, ruházatát ellenőrzi, rendszeresen karbantartja, kezeli
Alkalmazza a fegyveres-, rendvédelmi szervekre egységes, valamint a saját szervezetére vonatkozó tűz-, munka-, baleset-, egészség-, és környezetvédelmi rendszabályokat
Következetesen betartja a fegyveres-, rendvédelmi szervekre egységesen vonatkozó általános adatvédelmi-, ügyviteli-, titoktartási szabályokat
Alkalmazza és betartja a fegyveres-, rendvédelmi szervekre általánosan vonatkozó jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket, valamint a rá vonatkozó egyéb előírásokat
Végrehajtja az elöljárójától kapott parancsokat, utasításokat
Betartja a rendészeti szervek tevékenységére vonatkozó egységes közszolgálati etikai szabályokat
Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, teljesíti a kötelező fizikai-erőnléti felméréseket, részt vesz az előírt egészségügyi szűréseken
Elsősegélyt nyújt, szükség esetén orvosi ellátást kezdeményez
Felismeri a káresemény helyszínén lévő veszélyeket, ismeri és alkalmazza azok elhárításának alapvető szabályait, továbbá szükség szerint közreműködik elhárításukban
Felvilágosítást, tájékoztatást kér/ad, továbbá jelentést, feljegyzést készít
Eligazításon vesz részt, átveszi/átadja a szolgálatot és szolgálatba lép
Elvégzi az objektum külső és belső biztosítását, őrzését
Bevonul szolgálatból, feladat teljesítésből és jelentést tesz elöljárójának
Tisztán és rendben tartja a szolgálati-, pihenő körletét, valamint annak környezetét
A fegyveres-, és rendvédelmi szerveknél egységesen rendszerben lévő fegyverzettechnikai, számítástechnikai- (hardver, szoftver), híradástechnikai-, biztonsági-berendezéseket kezel, felügyel, használ, alkalmaz
Kényszerítő eszközt felismer, megkülönböztet
Együttműködik más fegyveres és rendvédelmi szervek képviselőivel
Az egységes szabályok szerint díszeleg, díszőri feladatokat lát el
Szolgálat ellátása közben idegen nyelven is megnyilvánul
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D    Munka-, baleset-, tűz-, környezetvédelmi-, és egészségügyi általános szabályok
D    Adat-, ügykezelésre, ügyvitelre, titokvédelemre vonatkozó előírások, titoktartási szabályok
B    Alaki, öltözködési, szabályok, előírások
D    A hon-, rendvédelem, a rendészet alapvető fogalmai, alapelvei, viszonyai
B    A felügyeletet gyakorló minisztérium helye, szerepe, általános rendeltetése, felépítése
B    A szolgálati formákra, a szolgálatteljesítésre vonatkozó alapvető elvárások, követelmények
D    Magatartás szolgálatban, szolgálaton kívül, viselkedési, közszolgálati, etikai szabályok
B    A fegyveres-, és rendvédelmi szerveknél a szolgálati jogviszonyra vonatkozó általános szabályok, jogosultságok, kötelezettségek, valamint juttatások, járandóságok, karrierlehetőségek
D    A szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati feladatok ellátásának egységesen érvényes rendje
D    Alkotmányjogi-, jogi alapismeretek
D    Emberi-, polgári-, és kisebbségjogi, közigazgatási, belügyi alapismeretek
C    A szabálysértésekre vonatkozó általános szabályok
D    A közigazgatási hatósági eljárás alapjai
D    Kapcsolódó legáltalánosabb nemzetközi jogi és humanitárius jogforrások
C    Objektumvédelmi és őrzési, személy- és vagyonvédelmi általános szabályok
C    Fegyverzeti, fegyverbiztonsági, ballisztikai és lőelméleti alapismeretek
C    A kényszerítő eszköz alkalmazásának és csomag-, ruházat átvizsgálás végzésének követelményei
C    Alapvető elsősegély-nyújtási, és újraélesztési alapismeretek
B    Az adott országos hatáskörű szerv híradására, összeköttetésére, adattovábbítására vonatkozó sajátos lehetőségek és szabályok
C    Az adott országos hatáskörű szervre vonatkozó rendvédelmi technikai eszközök és berendezések sajátosságai, eszközkezelési és alkalmazási ismeretei
C    Pszichológiai, intézkedés-lélektani és kommunikációs alapismeretek
D    Idegen nyelvi kommunikáció
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Rendvédelmi technikai eszközök, egyéni alapfelszerelések kezelése, használata
3    Híradástechnikai eszközök, berendezések használata
3    Laikus elsősegélynyújtás teljesítése
2    Kényszerítő eszközök felismerése, megkülönböztetése
2    Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3    Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése
2    Idegen nyelvi kommunikáció
2    Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
2    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Szabálytudat
Kötelességérzet
Önfegyelem
Terhelhetőség
Testi erő
Mozgás koordinációk
Monotónia-tűrés
Társas kompetenciák:
Együttműködés
Empátia
Irányíthatóság
Segítőkészség
Módszer kompetenciák:
Helyzetfelismerés
Problémamegoldás
A szakmai követelménymodulok azonosítója és megnevezése:
3691-11    Őr- járőrtársi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Adatokat kezel, rögzít, nyilvántartásokat vezet
Ellátja a személyek, gépjárművek be- és kiléptetésével összefüggő feladatokat, ruházat és csomagátvizsgálást végez
Elvégzi az objektum külső és belső biztosítását, objektumőri feladatokat lát el, megakadályozza, elhárítja a behatolást, az objektum elleni támadást
Fogdaőri- és kísérőőri feladatokat lát el
Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, önvédelmi alapismereteit, végrehajtja az éves fizikai felméréseket és egészségügyi szűréseket
Helyszínbiztosítási tevékenységet végez
Környezet- és természetvédelemre vonatkozó teendőket lát el
Lőfegyvert használ, közreműködik fegyveres, illetve felfegyverkezve elkövetett támadás elhárításában
Gépkarabély lőgyakorlatot teljesít
Rendészettechnikai eszközöket kezel, alkalmaz
Személy és tárgyleírást végez
Szolgálat ellátása során a járőrvezető tevékenységét biztosítja
Szolgálat ellátása során a rá vonatkozó mértékben kommunikál
Testi kényszert, bilincset, vegyi eszközt, elektromos sokkolót, rendőrbotot, kardlapot vagy más eszközt alkalmaz
Tevékenységét, megállapításait dokumentálja, rögzíti
Végrehajtja az objektum védelmét, ellenőrzi a helyiségek zártságát
Vezeti a szolgálati okmányokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Adat-, ügykezelésre, titokvédelemre vonatkozó előírások
C    Büntetőjogi jogszabályok általános részi rendelkezései
C    Fegyverzeti, lőelméleti ismeretek, és maroklőfegyver-használati ismeretek
C    Fogdaőri, kísérőőri, rendkívüli őri feladatok ellátására vonatkozó szabályok
D    Fogvatartottakkal kapcsolatos pszichológiai alapismeretek
D    Gépkarabély fegyver anyag-, és alaplőgyakorlat ismeret
D    Helyszínbiztosítási alapismeretek
D    Idegen nyelvi kommunikáció
C    Intézkedés-lélektani, kriminálpszichológiai és kommunikációs ismeretek
B    Járőr-, ügyeleti, készenléti és készültségi szolgálat jellemzői
D    Kapcsolódó legfontosabb nemzetközi jogi ismeretek
C    Kényszerítő eszközök és ezek alkalmazásának alapvető követelményei és elvárásai
D    Közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó általános ismeretek
D    Közlekedési alapismeretek
B    Objektum- és személyvédelem technikai eszközeinek kezelési előírásai
C    Objektum-, személy-, vagyonvédelmi és őrzési szabályok
C    Önvédelmi és rendőri közelharc ismeretek
C    Rendőri intézkedések biztonsági és taktikai alapelvei
D    Rendvédelem-történet, szakma történet
B    Ruházat- és csomagátvizsgálás szabályai
C    Szabálysértési jogszabályok általános részi rendelkezései
D    Számítástechnikai eszközök kezelésének ismeretei
C    Szolgálati formákra, szolgálatteljesítésre vonatkozó alapvető ismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Járőrvezető biztosítása
3    Maroklőfegyver használata
3    Kényszerítő eszközök használata
2    Objektumvédelmi feladatok végrehajtása
3    Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése
2    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2    Idegen nyelvi kommunikáció
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Kitartás
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Önbizalom
Önfegyelem
Önfejlesztés-tanulási készség
Önkontroll
Stressz tűrő képesség
Szabálytudat
Testi erő
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Társas kompetenciák:
Alkalmazkodó képesség
Együttműködés
Határozottság
Irányíthatóság
Kommunikációs készség
Módszer kompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3692-11    Csapatszolgálati járőrtársi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Az intézkedés megtételében akadályozó tárgyat eltávolítja vagy az akadályt más módon elhárítja
Bevetés jellegű részfeladatokat old meg, részt vesz csapaterős alkalmazásban
Biztosítási jellegű feladatokat hajt végre
Csapda-, leshely működtetésével kapcsolatos részfeladatokat végez
Együttműködik – munkakörének megfelelő mértékben – az állami és társadalmi szervezetekkel, a társszervek munkatársaival
Eljár haláleseteknél, talált tárgyaknál, elhagyott robbanó-, sugárzó és mérgező anyag, állati tetem és sérült állat találása, súlyos fertőző betegség, közmű, biztonsági berendezés meghibásodása esetén
Elvégzi a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel kapcsolatos rendőri feladatokat
Figyelőszolgálatot teljesít, nagyterületű helyszínbiztosítást végez
Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, önvédelmi alapismereteit, végrehajtja az éves fizikai felméréseket és egészségügyi szűréseket
Helyszínt biztosít
Rendezvénybiztosítási feladatokat lát el
Szolgálatot lát el multikulturális környezetben
Területet, útszakaszt lezár, átkutat, útzárat létesít és működtet, személyeket üldöz
Tömegkezelési, tömegoszlatási feladatokat lát el
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D    Intézkedési kötelezettségekre vonatkozó szabályok
C    Csapaterős rendőri feladatok végrehajtásához szükséges ismeretek
C    Egy idegen nyelv ismerete
D    Eljárás különleges esetekben
C    Kisebbségjogi és társadalmi ismeretek, romológiai alapismeretek
D    Közbiztonságra veszélyes és különösen veszélyes eszközök ismerete
C    Minősített időszaki feladatok általános előírásai
D    Terepen történő tájékozódás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3    Csapaterős feladatok ellátása
3    Járőrvezető biztosítása
3    Maroklőfegyver használata
3    Kényszerítő eszközök használata
3    Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2    Idegen nyelvi kommunikáció
Személyes kompetenciák:
Kitartás
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Önbizalom
Önfegyelem
Önfejlesztés-tanulási készség
Önkontroll
Stressz tűrő képesség
Szabálytudat
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Társas kompetenciák:
Alkalmazkodó képesség
Együttműködés
Irányíthatóság
Kommunikációs készség
Módszer kompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek megfelelő alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3693-11    Járőri feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Adatot, nyílt információt gyűjt, ellenőriz
Biztonsági intézkedést foganatosít, elővezetést, előállítást, elfogást hajt végre
Biztosítási feladatokat hajt végre közlekedési baleset, bűncselekmény, rendkívüli esemény, rendezvény helyszínén
Bűnmegelőzési tevékenységet végez
Egyéb szolgálati formákban (készenléti, készültségi, felügyeleti, ügyeleti és vonatkísérő) tevékenykedik
Eljár közveszéllyel fenyegetés és terrorcselekmény esetén
Feljelentést, jegyzőkönyvet készít
Feltartóztatja az intézkedés alá vont személyeket, átvizsgálja a ruházatot, csomagot, járművet
Felvilágosítást, tájékoztatást kér/ad, igazoltat, okmányokat ellenőriz
Fokozott ellenőrzésben vesz részt, ellenőrzi a kijelölt helyeket, meghatározott személyeket
Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, önvédelmi alapismereteit, végrehajtja az éves fizikai felméréseket és egészségügyi szűréseket
Gépkarabély lőgyakorlatot teljesít
Intézkedik idegenrendészeti jogszabályok hatálya alá tartozókkal szemben
Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre vagy utasításra, melynek során betartja a jogszerűség, szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit
Intézkedik személyi sérüléssel nem járó balesetnél
Jogsértő cselekményeket felismer, megszakít
Kényszerítő eszközt alkalmaz
Közreműködik a hatósági engedélyhez kötött tevékenységek ellenőrzésében
Közúti ellenőrzést végez, szükség esetén forgalmat irányít
Külön szabályok szerint megfelelően intézkedik rendkívüli esemény bekövetkezése esetén
Megteszi az elsődleges intézkedéseket elemi csapás, tűzeset, vízcsőtörés, gázömlés helyszínén, további vészhelyzetet elhárít, közreműködik a katasztrófahelyzet elhárításában
Körözési információs rendszerben ellenőriz, azonosít, személy- és tárgykörözésben közreműködik (köröztetést kezdeményez)
Priorál, azonosít, személy- és tárgykörözésben közreműködik (köröztetést kezdeményez)
Részt vesz rendészeti jellegű bevetési, mélységi ellenőrzési feladatok teljesítésében
Segítséget, eszközöket vesz igénybe feladatai ellátása érdekében magán-, jogi személyektől és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetektől
Személyazonosítást végez, speciális (Schengen) nyilvántartásokban ellenőriz
Személygépkocsit vezet
Úti okmányokat ellenőriz, kezel, felismeri az ezekkel kapcsolatos jogsértő cselekményeket
Útvonal-ellenőrzési, útvonal-biztosítási feladatokat teljesít, forgalmat irányít, ellenőrzi a közúti jelzések és fényjelző berendezések állapotát, közúti ellenőrzést hajt vége
Védett személy, illetve szállítmány útvonal-biztosításában vesz részt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    A büntető jogszabályok egyes különös részi rendelkezései
D    A bűnügyi tudományok rendszere, alapvető meghatározások
C    Bevetés jellegű feladatok végrehajtása
D    Bűnmegelőzési alapismeretek
D    Büntetőeljárási jog alapjai
D    Büntetőeljárási jogi ismeretek (bizonyítási cselekmények és kényszerintézkedések)
C    Egy idegen nyelv szakmai anyaggal bővített ismerete
D    Eltérő jogállású személyekkel szembeni intézkedésekre vonatkozó ismeretek
C    Fegyver- igazgatásrendészeti alapismeretek
B    Forgalomirányítási ismeretek
C    Gépjárművezetési ismeretek, vezetéstechnikai elméleti ismeretek
B    Helyszínbiztosítás, az adatgyűjtés szabályai
C    Idegenrendészeti, menekültügyi, toloncolási és visszafogadási alapfogalmak, eljárási szabályok
C    Katasztrófa és a tűz elleni védekezésre, károk felszámolására vonatkozó alapvető ismeretek
B    Kényszerítő eszközök alkalmazásának követelményei
C    Körözési tevékenység eszközei, alapvető módszerei
C    Közlekedési ismeretek és a közúti közlekedés hatósági igazgatása, ellenőrzésének technikai eszközei
D    Közlekedésrendészeti szolgálat és a forgalomellenőrzés technikai eszközei, a baleseti helyszínelésre vonatkozó előírások
C    Közterületen, nyilvános helyen, magánlakásban történő intézkedés szabályai
D    Kriminalisztika alapjai
B    Maroklőfegyverrel végrehajtott lőgyakorlatok időkorlátozással, fedezékhasználattal
C    Okmányismeret
C    Rendészeti nyilvántartások ismerete
B    Rendőri intézkedések taktikai eljárásai
C    Schengeni és más nyilvántartásokban történő ellenőrzés végrehajtása
D    Szabálysértés elkövetése miatt alkalmazott intézkedések, az ezekről készített feljelentések alaki és tartalmi követelményei, a szabálysértési eljárás lefolytatása
C    Szabálysértési jogszabályok egyes különös részi rendelkezései
C    Személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó szolgálati kötelezettségek végrehajtási szabályai és gyakorlata, az ezekről készített jelentések alaki és tartalmi követelményei
C    Úti okmány ellenőrzés, személyazonosítás
B    A szolgálati formákra vonatkozó szabályok
B    A rendőri intézkedéssel szembeni követelmények
C    A határon átnyúló üldözés, és a belső határok térségében végrehajtott közös járőr szolgálat szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2    Intézkedési készség
3    Szakmai nyelvezetű dokumentumok létrehozása
3    Személyazonosítás
2    Okmányismeret
3    Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése
3    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3    Maroklőfegyver használata
3    Hatáskörébe utalt jogsértések felismerése
3    Előítélet-mentes viselkedés
3    Rendészeti informatikai programok kezelése
2    Idegen nyelvi szakmai kommunikáció
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Önfegyelem
Önfejlesztés-tanulási készség
Stressztűrő képesség
Szabálytudat
Teljesítményorientáció
Társas kompetenciák:
Alkalmazkodó képesség
Együttműködés
Határozottság
Irányíthatóság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó készség
Közérthetőség
Módszer kompetenciák:
Figyelemmegosztás
Helyzetfelismerés
Problémamegoldó készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3694-11    Közrendvédelmi rendőri feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A jogsértő cselekményeket felismeri, megelőzi, megszakítja, intézkedik bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmaz, feljelent, jegyzőkönyvet készít)
Adatot, információt elemez, értékel, ellenőriz
Biztonsági intézkedést foganatosít, elővezetést, előállítást, elfogást hajt végre
Csapatszolgálati rajparancsnoki feladatokat hajt végre
Egyéb szolgálati formákban (készenléti, készültségi, felügyeleti, ügyeleti és vonatkísérő) tevékenykedik
Elvégzi a családon belüli erőszakkal kapcsolatos rendőri feladatokat
Elvégzi a személyi sérüléssel járó baleseteknél a hatáskörébe tartozó feladatokat
Gondoskodik a védett személyek ellen irányuló erőszakos cselekmények megelőzéséről, megakadályozásáról
Intézkedés közben szakmai idegen nyelvet használ
Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre vagy utasításra, melynek során betartja a jogszerűség, szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit
Kép és hangfelvételt készít
Megtiltja a közlekedésben való részvételt, meghatározott esetekben elveszi a járművezető vezetői engedélyét, a jármű hatósági engedélyét, jelzését
Műszeres ellenőrzést hajt végre
Őrzi a fogvatartottakat, fogdaőri, kísérőőri feladatokat lát el, részt vesz fogvatartott személyek szállításában
Speciális iratok informatikai eszközzel történő előállítása
Szolgálata ellátása során lőfegyvert használ
Tanúkutatást, meghallgatást végez, helyszíni szemlével kapcsolatos teendőt lát el
Utasításokat ad az alárendeltek részére
Kényszerítő eszközt alkalmaz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D    A közúti közlekedés hatósági igazgatása
C    Büntető jogszabályok különös részi rendelkezései
B    Diplomáciai-, és egyéb személyes mentességgel rendelkező személyek körének, egyéb személyi körrel kapcsolatos ismeretek, fogalmak
C    Dokumentációs szabályok
C    Fogdaőri, kísérőőri, rendkívüli őri feladatok ellátására vonatkozó szabályok
C    Irat-előállítási ismeretek
B    Komplex rendőri intézkedések taktikai eljárásainak ismerete
B    Közterületen, nyilvános helyen, magánlakásban történő intézkedés szabályai
B    Lőfegyver alkalmazására vonatkozó szabályok
C    Parancs, utasítás adásának szabályai
B    Rajparancsnoki feladatok ellátásának szabályai
C    Szabálysértési jogszabályok különös részi rendelkezései
C    Szakmai anyaggal bővített idegen nyelvismeret
B    Személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó szolgálati kötelezettségek végrehajtási szabályai és gyakorlata, az ezekről készített jelentések alaki és tartalmi követelményei
C    Személyvédelmi ismeretek
C    Távoltartásra vonatkozó szabályok
C    Útzár telepítésére vonatkozó szabályok
B    A szolgálati formákra vonatkozó szabályok
B    A rendőri intézkedéssel szembeni követelmények
A    A járőrvezetőre vonatkozó jogok és kötelezettségek
B    A hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos rendőri feladatok
A    A kényszerítő eszközök alkalmazásának követelményei
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Intézkedési készség
4    Szakmai nyelvezetű dokumentumok létrehozása
4    Személyazonosítás
4    Okmányismeret
4    Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3    Hatáskörébe utalt jogsértések felismerése
3    Előítélet-mentes viselkedés
3    Rendészeti informatikai programok kezelése
3    Idegen nyelvi szakmai kommunikáció
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségvállalás
Megbízhatóság
Minőségre törekvés
Önállóság
Önfegyelem
Önkontroll
Stressztűrő képesség
Szabálytudat
Teljesítményorientáció
Társas kompetenciák:
Alkalmazkodó képesség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó készség
Közérthetőség
Módszer kompetenciák:
Figyelemmegosztás
Helyzetfelismerés
Problémamegoldó készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3695-11    Határrendészeti rendőri feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A jogsértő cselekményeket felismeri, megelőzi, megszakítja, intézkedik bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmaz, feljelent)
Adatot, információt elemez, értékel, ellenőriz
Biztonsági intézkedést foganatosít, elővezetést, előállítást, elfogást hajt végre
Egyéb szolgálati formákban (készenléti, készültségi, felügyeleti, ügyeleti) tevékenykedik
Határátkelőhelyen személyeket, járműveket, okmányokat ellenőriz, elvégzi az ehhez kapcsolódó minimum és alapos ellenőrzési feladatokat
Határrendészeti feladatai ellátása során őrzi a külső határokat, végrehajtja a határbiztonsági deficit kompenzálását szolgáló mélységi ellenőrzéseket, végzi az államhatár és a határátkelőhely rendjének fenntartásával kapcsolatos teendőit
Intézkedés közben szakmai idegen nyelvet használ
Kép- és hangfelvételt készít
Intézkedik az államhatárral összefüggő jogsértések felfedése esetén
Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre vagy utasításra, melynek során betartja a jogszerűség, szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit
Megakadályozza az illegális határátlépést, eljár határrend-sértés esetén, határjel és határnyiladék ellenőrzést végez
Megtiltja a közlekedésben való részvételt, meghatározott esetekben elveszi a járművezető vezetői engedélyét, a jármű hatósági engedélyét, jelzését
Technikai és informatikai eszközöket alkalmaz, adatbázisokban ellenőrzéseket végez
Őrzi a fogvatartottakat, fogdaőri, kísérőőri feladatokat lát el, részt vesz fogvatartott személyek szállításában
Részt vesz a részleges határzár elrendeléséből adódó teendők ellátásában
Részt vesz menekültügyi konfliktus és más váratlan vészhelyzetek kezelésében
Szolgálata ellátása során kényszerítő eszközöket használ
Tanúkutatást, meghallgatást végez
Az úti okmányokban bélyegző lenyomatot, egyéb bejegyzéseket helyez el, szükség esetén bevonja azokat
Útzárat létesít, működtet
Visszairányítja a beutazási és tartózkodási feltételeknek nem megfelelő személyeket, végrehajtja a külföldiek kitoloncolásával kapcsolatos feladatokat
Idegenrendészeti ellenőrzéseket hajt végre a külföldiek jogszerű magyarországi tartózkodásának ellenőrzése érdekében
Végzi a határátlépésre jogosító úti okmányok, tartózkodási engedélyek, vízumok eredetiségének, érvényességének ellenőrzését
Közreműködik a vízumkiadásban, kitöltött vízumbélyeget érvénytelenít, megsemmisít, visszavon
Jogszabályi felhatalmazás alapján rögzíti a jogellenes cselekmények miatt előállított személyek ujjnyomatát
Együttműködik a társszervek állományával a napi feladatok végrehajtás során
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Büntető jogszabályok különös részi rendelkezései
C    Dokumentációs szabályok
C    Fogdaőri, kísérőőri, rendkívüli őri feladatok ellátására vonatkozó szabályok
B    Határrendészeti, határforgalom-ellenőrzési, valamint okmányismeretek
C    Idegenrendészeti, menekültügyi, toloncolási és visszafogadási alapfogalmak, eljárási szabályok
C    Irat előállítási ismeretek
B    Komplex rendőri intézkedések taktikai eljárásainak ismerete
B    Közterületen, nyilvános helyen történő intézkedés szabályai
B    Lőfegyver alkalmazására vonatkozó szabályok
C    Minősített időszaki feladatok általános előírásai
B    Rajparancsnoki feladatok ellátásának szabályai
C    Szabálysértési jogszabályok különös részi rendelkezései
C    Szakmai anyaggal bővített idegen nyelvismeret
C    Személyes szabadságot korlátozó intézkedések végrehajtásának szabályai
C    Úti okmány ellenőrzés, személyazonosítás
C    Határforgalom ellenőrzésével, a határrend fenntartásával, kishatárforgalommal kapcsolatos nemzetközi szerződések ismerete
B    Schengeni Információs Rendszer jelzései, a találat esetén teendő intézkedések
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Intézkedési készség
4    Szakmai nyelvezetű dokumentumok létrehozása
5    Személyazonosítás
5    Okmányismeret
4    Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségvállalás
Megbízhatóság
Minőségre törekvés
Önállóság
Önfegyelem
Önfejlesztés-tanulási készség
Önkontroll
Stressztűrő képesség
Szabálytudat
Teljesítményorientáció
Empátia
Társas kompetenciák:
Alkalmazkodó képesség
Együttműködés
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó készség
Közérthetőség
Külföldiekkel szembeni tolerancia
Módszer kompetenciák:
Figyelemmegosztás
Helyzetfelismerés
Problémamegoldó készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3696-11    Közlekedési rendőri feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A jogsértő cselekményeket felismeri, megelőzi, megszakítja, intézkedik bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmaz, feljelent)
Adatot, információt elemez, értékel, ellenőriz
Biztonsági intézkedést foganatosít, elővezetést, előállítást, elfogást hajt végre
Egyéb szolgálati formákban (készenléti, készültségi, felügyeleti, ügyeleti és vonatkísérő) tevékenykedik
Elvégzi a személyi sérüléssel járó baleseteknél a hatáskörébe tartozó feladatokat
Helyszínrajzot, helyszínvázlatot készít
Intézkedés közben szakmai idegen nyelvet használ
Intézkedései (eljárása) során kép- és hangfelvételt készít
Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre vagy utasításra, melynek során betartja a jogszerűség, szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit
Kép és hangfelvételt készít
Közreműködik a bizonyítási eszközök beszerzésében, a büntetőeljárási kényszerintézkedések alkalmazásában
Közúti személy- és áruszállítás szabályainak ellenőrzését végzi
Megtiltja a közlekedésben való részvételt, meghatározott esetekben elveszi a járművezető vezetői engedélyét, a jármű hatósági engedélyét, jelzését
Közlekedésrendészeti ellenőrzésekben műszeres ellenőrzést hajt végre
Speciális iratokat informatikai eszközzel állít elő
Szolgálata ellátása során lőfegyvert használ
Tanúkutatást, meghallgatást végez, ellátja a helyszíni szemlével kapcsolatos teendőket
Utasításokat ad az alárendeltek részére
Veszélyes áruszállítással kapcsolatos ellenőrzést végez
Közlekedésrendészeti, baleseti statisztikai adatszolgáltatást, elemzést, értékelést végez
Megteszi az elsődleges intézkedéseket közúti, vasúti, vízi, légi közlekedési baleseteknél
Útvonal-biztosítási, terelési feladattervet készít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    A bizonyítás büntetőeljárás-jogi szabályai
B    A közlekedésrendészeti szolgálat és a forgalomellenőrzés technikai eszközei, a baleseti helyszínelésre vonatkozó előírások
D    A közúti közlekedés hatósági igazgatása
C    Büntető jogszabályok általános és különös részének egyes rendelkezései
C    Dokumentációs szabályok
D    Hatáskörébe tartozó bűncselekmények és szabálysértések nyomozása
C    Bizonyítás minta vétellel kapcsolatos szabályai
C    Helyszínrajzkészítés szabályai
C    Irat előállítási ismeretek
B    Komplex rendőri intézkedések taktikai eljárásainak ismerete
C    Közlekedési ismeretek (forgalomszervezési, irányítási, ellenőrzési ismeretek)
B    Közterületen, nyilvános helyen történő intézkedés szabályai
C    Közúti közlekedési szolgáltatások ellenőrzésével kapcsolatos ismeretek
B    Lőfegyver alkalmazására vonatkozó szabályok
C    Szabálysértési jogszabályok különös rendelkezései
C    Szabálysértési jogszabályok különös részi rendelkezései
C    Szakmai anyaggal bővített idegen nyelvismeret
D    Szemle, helyszíni szemle lefolytatása, eredmények rögzítése
B    Forgalomirányításra, forgalomterelésre, forgalom leállítására vonatkozó szabályok
B    Veszélyes áruk szállításával kapcsolatos jogszabályok ismerete
C    Útzár telepítésére vonatkozó szabályok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Intézkedési készség
4    Szakmai nyelvezetű dokumentumok létrehozása
2    Közlekedési jogsértések felismerése
2    Karos forgalomirányítás
2    Közlekedési tárgyú jogszabály ismeret (vízi, vasúti, légi)
2    Baleset megelőzési tevékenység
Személyes kompetenciák:
Differenciálás
Döntésképesség
Ésszerű kockázatvállalás
Felelősségvállalás
Megbízhatóság
Minőségre törekvés
Önállóság
Önfegyelem
Önkontroll
Stressztűrő képesség
Szabálytudat
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó készség
Közérthetőség
Módszer kompetenciák:
Figyelemmegosztás
Helyzetfelismerés
Problémamegoldó készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3697-11    Bűnügyi rendőri feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A jogsértő cselekményeket felismeri, megelőzi, megszakítja, intézkedik bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmaz, feljelent)
Adatot, információt gyűjt, elemez, értékel, ellenőriz, megkeresést hajt végre
Bizonyítási cselekményeket hajt végre és dokumentál
Bizonyítási eszközöket beszerez
Büntetőeljárási kényszerintézkedéseket hajt végre és dokumentál
Bűnügyi akcióban feladatokat hajt végre
Bűnügyi nyilvántartó rendszert alkalmaz
Egyéb szolgálati formákban (készenléti, készültségi, felügyeleti, ügyeleti) tevékenykedik
Egyes közigazgatási eljárásokat végez
Elvégzi az áldozatvédelemmel- és a családon belüli erőszakkal kapcsolatos rendőri feladatokat
Forrónyomos szolgálatot teljesít
Helyszínrajzot, helyszínvázlatot készít
Intézkedés közben szakmai idegen nyelvet használ
Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre vagy utasításra, melynek során betartja a jogszerűség, szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit
Kép és hangfelvételt készít
Körözési tevékenységet hajt végre
Nyomozati tervet készít
Speciális büntetőeljárás-jogi szabályokat alkalmaz
Speciális iratok informatikai eszközzel történő előállítása
Szolgálata ellátása során lőfegyvert használ
Tanúkutatást, meghallgatást végez, hatáskörébe tartozó mértékben halaszthatatlan nyomozati cselekményeket teljesít, ellát helyszíni szemlével kapcsolatos teendőt
Utasításokat ad az alárendeltek részére
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    A bizonyítás büntetőeljárás-jogi szabályai
B    A büntető jogszabályok hatáskörébe tartozó különös részi rendelkezései
D    Áldozatvédelmi ismeretek
D    Bizonyítási cselekmények és kényszerintézkedések lefolytatása, eredményeinek rögzítése
B    Bűnügyi iratok készítésére vonatkozó szabályok
C    Dokumentációs szabályok
D    Hatáskörébe tartozó bűncselekmények és szabálysértések nyomozása
C    Informatikai eszközzel történő irat előállítási ismeretek
B    Komplex rendőri intézkedések taktikai eljárásainak ismerete
B    Közigazgatási eljárásra vonatkozó szabályok
B    Kriminálmetodikai ismeretek
B    Krimináltaktikai ismeretek
C    Kriminológia alapjai
B    Lőfegyver alkalmazására vonatkozó szabályok
C    Speciális büntetőeljárás-jogi szabályok
C    Speciális kommunikációs és pszichológiai ismeretek
C    Szabálysértési jogszabályok egyes különös részi rendelkezései
C    Szakmai anyaggal bővített idegen nyelvismeret
B    Távoltartásra vonatkozó szabályok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Intézkedési készség
5    Szakmai nyelvezetű dokumentumok létrehozása
5    Elhatárolás képessége
4    Kapcsolatteremtés, információszerzés
4    Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése
5    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Differenciálás
Döntésképesség
Felelősségvállalás
Megbízhatóság
Minőségre törekvés
Önállóság
Önfegyelem
Önfejlesztés-tanulási készség
Stressztűrő képesség
Szabálytudat
Teljesítményorientáció
Társas kompetenciák:
Együttműködés
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó készség
Közérthetőség
Módszer kompetenciák:
Figyelemmegosztás
Helyzetfelismerés
Problémamegoldó készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3698-11    Rendőr „zászlós”-i feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alparancsnoki, csoportparancsnoki, közvetlen irányítói feladatokat lát el
Szolgálatirányító parancsnoki feladatokat lát el
Nagy területű helyszín biztosítása esetén járőröket, járőrcsoportokat összeállít, helyszínre irányít
Elsődleges parancsnoki feladatokat lát el, tanúkutatást, adatgyűjtést végez, szervez
Kapcsolatot tart a rendőri ügyelettel, elöljárókkal, a helyszínbiztosításban részt vevő beosztottakkal
Kapcsolatot tart a média képviselőivel, a mentésben részt vevő személyekkel
Eltűntként bejelentett személyek kutatási tevékenységét szervezi, irányítja
Ellenőrző-átengedő pontot telepít, működtet, útvonalat zár
Hivatalos személy elleni erőszakos cselekmények kivizsgálásában részt vesz
Hatáskörébe utalt parancsnoki kivizsgálási feladatokat végez
Adatbázisokat, szakrendszereket alkalmaz, használ
Az iratkezelési szabályok alapján nyilvántartja és kezeli a részére kiadott ügyiratokat és okmányokat
Szervezi, irányítja és ellenőrzi a szolgálatába beosztott csoport tevékenységét
Felkészíti a szolgálatba lépő állományt
Beszámoltatja a szolgálatot leadó személyeket, jelentést készít
Rendkívüli, váratlan helyzetekben intézkedik a szervezete válságkezelő tervei alapján
Képzést, továbbképzés tart
Statisztikai adatgyűjtést, adatszolgáltatást teljesít
Elemző-értékelő tevékenységet végez
Feladatterveket készít
Szakmai idegen nyelven kommunikál
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    Vezetéselméleti-, és gyakorlati vezetési, irányítási ismeretek
B    Szervezési ismeretek
B    Ellenőrzési ismeretek
B    Kommunikációs ismeretek
A    Jelentések rendje
C    Rendészeti ellenőrző, mérő eszközök kezelésének ismeretei
B    Elsődleges intézkedésekkel kapcsolatos ismeretek
C    Statisztikai alapismeretek
B    Szakmai idegen nyelvi ismeretek
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1    Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése
1    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
1    Szakmai nyelvezetű dokumentumok létrehozása
1    Szakmai nyelvű beszédkészség
2    Konfliktusmegoldó készség
Személyes kompetenciák:
Differenciálás
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Felelősségvállalás
Megbízhatóság
Minőségre törekvés
Önállóság
Önfejlesztés-tanulási készség
Teljesítményorientáció
Önbizalom
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Társas kompetenciák:
Együttműködés
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó készség
Közérthetőség
Empátia
Módszer kompetenciák:
Figyelemmegosztás
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldó készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3699-11    Körzeti megbízotti feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Végzi a körzeti megbízott általános feladatait
Végzi a körzeti megbízott bűnügyi feladatait
Végzi a körzeti megbízott közlekedési és speciális közlekedésrendészeti feladatait
Az iratkezelési szabályok alapján nyilvántartja és kezeli a részére kiadott ügyiratokat és okmányokat, végzi a nyilvántartott személyek ellenőrzését
Együttműködik az illetékességi területén működő települési önkormányzattal
Megtervezi – az elöljárótól kapott szempontok alapján – szolgálatát
Felkészül a szolgálatára irányuló ellenőrzésekre és együttműködik az ellenőrzések során
Végzi a körzeti megbízotti elemző-értékelő tevékenységet
Végzi körzeti megbízott bűnmegelőzési feladatait
Végzi a körzeti megbízott statisztikai feladatait
Bűnügyi iratok informatikai eszközökkel történő dokumentálását alkalmazza
A jogsértő cselekményeket felismeri, megszakítja, intézkedik bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén
Adatot, információt gyűjt, ellenőriz, megkeresést hajt végre
Bizonyítási cselekményeket hajt végre és dokumentál
Büntetőeljárási kényszerintézkedéseket hajt végre és dokumentál
Elvégzi az áldozatvédelemmel és a családon belüli erőszakkal kapcsolatos egyes feladatokat
Intézkedik saját elhatározásából, felkérésre vagy utasításra, melynek során betartja a jogszerűség, szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit
Szolgálata ellátása során lőfegyvert használ
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    A körzeti megbízotti szolgálati formára vonatkozó általános szabályok
A    A körzeti megbízott bűnügyi feladataira vonatkozó előírások
A    A körzeti megbízott közlekedésrendészeti feladataira vonatkozó előírások
A    A körzeti megbízott szolgálattal kapcsolatos nyilvántartásra, ügykezelésre vonatkozó szabályok
B    A Rendőrség együttműködésére vonatkozó törvényi előírások
A    A körzeti megbízott szolgálatának tervezésére, szervezésére, ellátására vonatkozó szabályok
A    A körzeti megbízotti szolgálat ellenőrzésére vonatkozó szabályok
A    A körzeti megbízotti elemző-értékelő munka főbb szempontjai
A    A körzeti megbízott bűnmegelőzési feladataira vonatkozó előírások
A    A körzeti megbízott statisztikai feladataira vonatkozó előírások
B    A bizonyítás büntetőeljárás- jogi szabályai
B    A büntető jogszabályok hatáskörébe tartozó különös részi rendelkezései
D    Áldozatvédelmi ismeretek
D    Bizonyítási cselekmények és kényszerintézkedések lefolytatása, eredményeinek rögzítése
B    Bűnügyi iratok készítésére vonatkozó szabályok
C    Dokumentációs szabályok
C    Speciális kommunikációs ismeretek
C    Szabálysértési jogszabályok egyes különös részi rendelkezései
B    Lőfegyver alkalmazására vonatkozó szabályok
D    Kriminológia alapjai
C    Kriminálmetodikai ismeretek
C    Krimináltaktikai ismeretek
B    Komplex rendőri intézkedések taktikai eljárásainak ismerete
B    Informatikai eszközökkel irat előállítási ismeretek
B    Hatáskörébe tartozó bűncselekmények és szabálysértések nyomozása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Szakmai nyelvű beszédkészség
5    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5    Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése
5    Szakmai nyelvezetű dokumentumok létrehozása
4    Konfliktuskezelő- megoldó készség
5    Intézkedési készség
5    Okmányismeret
5    Hatáskörébe utalt jogsértések felismerése
5    Előítélet-mentes viselkedés
5    Rendészeti informatikai programok kezelése
4    Idegen nyelvi szakmai kommunikáció
5    Maroklőfegyver használata
4    Kapcsolatteremtés, információszerzés
Személyes kompetenciák:
Alakiasság
Differenciálás
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Ésszerű kockázatvállalás
Felelősségvállalás
Megbízhatóság
Minőségre törekvés
Önbizalom
Önfegyelem
Önállóság
Önfejlesztés-tanulási készség
Teljesítményorientáció
Megbízhatóság
Stressztűrő képesség
Szabálytudat
Társas kompetenciák:
Együttműködés
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktuskezelő-megoldó készség
Közérthetőség
Empátia
Módszer kompetenciák:
Megfigyelő készség
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldó készség
Figyelemmegosztás
Dokumentálási készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3700-11    Baleseti helyszínelői feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elsődleges hatáskör alapján elvégzi a személyi sérüléssel nem járó közlekedési balesetekkel kapcsolatos intézkedést
Közlekedés körében elkövetett bűncselekmény, személyi sérüléssel járó és rendkívüli halált okozó baleset esetén helyszíni eljárást hajt végre
Alkalmazza a balesethelyszínelés végrehajtásához szükséges technikai-, és egyéb eszközöket
Intézkedik meghatározott személyeket, külföldieket és egyéb speciális személyi kört érintő közlekedési baleseteknél
Végrehajtja a veszélyes árut szállító járművek, valamint a közlekedés egyes ágazataiban bekövetkezett balesetek helyszínén szükségessé váló intézkedéseket
Közúti közlekedési balesetek esetén járművekkel, személyekkel, úttal kapcsolatos, a baleset jellegéhez kapcsolódó helyszíni sajátosságokat, a baleset érintettjeire vonatkozó speciális jellemzőket, egyéb speciális adatokat rögzít
Dokumentálja a baleset helyszínén végrehajtott eljárási cselekményeket, intézkedéseket
Amennyiben szükséges, szemlebizottságot hív össze
Végrehajtja az elsődleges intézkedési feladatokat, speciális kötelezettségeket vízi, légi vasúti balesetek esetén, és szükség esetén értesíti a társhatóságokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A    Szabálysértési jogszabályok általános és különös rendelkezései, a balesethelyszínelés gyakorlati végrehajtásának szabályai
A    Büntetőeljárási, szabálysértési és közigazgatási hatósági eljárási szemle lefolytatásának szabályai, kapcsolódó eljárási cselekmények, jogszabályok, kriminalisztikai szabályok
B    Eszköz, krimináltechnikai-eszköz alkalmazási ismeretek
A    Diplomáciai-, és egyéb személyes mentességgel rendelkező személyek körének, egyéb személyi körrel kapcsolatos ismeretek, fogalmak
B    Speciális az egyes közlekedési ágazatokat érintő eljárási szabályok, előírások
A    Járművekre vonatkozó műszaki ismeretek, jármű fizikai-, közlekedés fizikai ismeretek
A    Jegyzőkönyv és mellékleteinek elkészítési szabályainak, módszereinek, valamint egyéb iratok speciális közlekedési tartalommal történő elkészítésének ismerete
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Önálló tevékenységi készség
4    Speciális szakmai tevékenység végrehajtása
4    Technikai eszközök és módszerek alkalmazása
5    Szakmai nyelvezetű dokumentumok létrehozása
4    Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű beszédkészség
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5    Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése
4    Idegen nyelvi szakmai kommunikáció
4    Kooperatív munkatevékenység végrehajtása
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Precizitás
Önállóság
Önkontroll
Stressztűrő képesség
Minőségre törekvés
Célszerűség
Lelkiismeretesség
Társas kompetenciák:
Együttműködés
Alkalmazkodó képesség
Közérthetőség
Módszer kompetenciák:
Helyzetfelismerés
Problémamegoldó készség
Dokumentálási készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3701-11    Bűnügyi helyszínelői feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Bűncselekmény vagy egyéb esemény helyszínén bűnügyi technikai tevékenységet végez
Speciális büntetőeljárás-jogi és közigazgatási szabályokat alkalmaz
Védőfelszereléseket használ
Fotó- és videotechnikai eszközöket alkalmaz
Fotó- és videotechnikai dokumentációt készít
Nyomokat, anyagmaradványokat biztosít
Szolgálata ellátása során lőfegyvert használ
Eljárása során betartja a jogszerűség, szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit
Fotó- és videotechnikai programokat használ fel az informatikai archiválás során
Bűnügyi nyilvántartást, adatbázist kezel
Ujjnyomatolási tevékenységet hajt végre
DNS mintavételt hajt végre
Személyfényképezési tevékenységet hajt végre
Bizonyítási cselekményeknél, kényszerintézkedéseknél dokumentációs tevékenységet hajt végre
Helyszínvázlatot, helyszínrajzot készít
Tárgyi bizonyítási eszközöket szakszerűen kezel
Fizikai, fizika-kémiai és vegyszeres nyomkutatást hajt végre, előhív
Speciális technikai eszközöket és módszereket alkalmaz
Nyomokat, anyagmaradványokat rögzít
A helyszíni nyomokat és anyagmaradványokat értékeli, ezekből következtetéseket von le
Szaktanácsadói tevékenységével segíti a bűnügyi rendőri felderítői tevékenységet
A rögzített nyomokat, anyagmaradványokat szakértői vizsgálatra biztosítja
Tevékenysége során szakmai idegen nyelvet használ
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B    A bizonyítás büntetőeljárás- jogi szabályai
B    Speciális büntetőeljárás- jogi szabályok
B    A büntető jogszabályok hatáskörébe tartozó különös részi rendelkezései
A    A bűnügyi nyilvántartásba vétel szabályai
A    Krimináltechnikai ismeretek
A    Krimináltechnikai eszköz és módszer alkalmazási ismeretei
B    Krimináltaktikai ismeretek
C    Kriminálmetodikai ismeretek
C    Kriminológia alapjai
A    Nyomokra- és anyagmaradványokra vonatkozó speciális krimináltechnikai szabályok
B    Egyes bizonyítási cselekmények és kényszerintézkedések lefolytatása, eredményeinek rögzítése
A    Egyes bűnügyi iratok készítésére vonatkozó szabályok
B    Informatikai eszközökkel történő dokumentációs, ismeretek
C    Komplex rendőri intézkedések taktikai eljárásainak ismerete
B    Közigazgatási eljárásra vonatkozó szabályok
C    Speciális pszichológiai ismeretek
C    Szakmai anyaggal bővített idegen nyelv ismeret
C    Lőfegyver alkalmazására vonatkozó szabályok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5    Önálló tevékenységi készség
4    Speciális szakmai tevékenység végrehajtása
5    Technikai eszközök és módszerek alkalmazása
5    Szakmai nyelvezetű dokumentumok létrehozása
5    Összefüggések gondolati rekonstrukciós tevékenysége
4    Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Precizitás
Differenciálás
Önállóság
Önkontroll
Szabálytudat
Stressztűrő képesség
Önfejlesztés, tanulási képesség
Minőségre törekvés
Célszerűség
Lelkiismeretesség
Empátia
Társas kompetenciák:
Együttműködés
Alkalmazkodó képesség
Közérthetőség
Módszer kompetenciák:
Helyzetfelismerés
Problémamegoldó készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3702-11    Fő határrendészi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Közigazgatási határozatban közrendvédelmi bírságot szab ki
Végzi a kitoloncolásból és a visszafogadási egyezmények alkalmazásából származó feladatokat
Végzi a menedékkérelem esetén teendő intézkedéseket
A vizsgálati munka során kapcsolatot tart a többi határátkelőhellyel, a közös kapcsolattartási szolgálati helyekkel, a rendészeti együttműködési központtal, valamit a magyar SIRENE irodával
Bejelentéseket, panaszokat vesz fel
Részt vesz más uniós tagállamok területén végrehajtott FRONTEX akciókban
Intézkedés közben szakmai idegen nyelvet használ
Részt vesz menekültügyi konfliktus és más váratlan vészhelyzetek kezelésében
Nemzetközi együttműködési feladatokat hajt végre
Ügyeleti szolgálatot lát el a határrendészeti kirendeltségen és határátkelőhelyen
Személyazonosítást végez, speciális (Schengen) nyilvántartásokban ellenőriz
Idegenrendészeti intézkedéseket és eljárásokat foganatosít
Idegenrendészeti kényszerintézkedéseket alkalmaz
Úti okmánynyilvántartásokat teljes körűen használ
Adatbázisok, szakrendszerek alkalmazása, használata
Megállapítja a vízumkiadás feltételeit, részt vesz a vízumkiadásban
Rendkívüli, váratlan helyzetekben intézkedik a határrendészeti kirendeltség válságkezelő tervei alapján
Intézkedik az államhatárral összefüggő jogsértések felfedése esetén
Beszámoltatja a szolgálatot leadó személyeket, jelentést készít
Felülvizsgálja és minősíti a járőrök és útlevélkezelők által foganatosított intézkedéseket
Végrehajtja a hatáskörbe utalt idegenrendészeti ügyekben az elsődleges vizsgálati tevékenységeket, intézkedik a személyek előállítására
Feljelentést készít
Kezdeményezi a beutazási és tartózkodási tilalom elrendelését
Határ-rendsértést, határ-rendsértésnek nem minősülő eseményt minősít
Szervezi, irányítja és ellenőrzi a szolgálatába beosztott csoport tevékenységét
Ellenőrzi a szolgálatellátást
Irányítja a járőröket, járőrcsoportokat
A forgalom függvényében átcsoportosítja az útlevélkezelőket
Összehangolja a járőrök tevékenységét
Határátkelőhelyen, illetve határőrizeti járőrszolgálat esetén együttműködik a szomszéd ország határrendészeti szervének kijelölt tagjaival
Határrendészeti informatikai szakrendszerek meghibásodása esetén elsődleges intézkedéseket foganatosít
Az őrzött szállásokon bekövetkezett rendkívüli események során megteszi az elsődleges intézkedéseket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Közigazgatási ismeretek
C    Vízumkiadással kapcsolatos ismeretek
B    Más uniós állam határőrének magyarországi tevékenységével kapcsolatos ismeretek
C    Intézkedés, lőfegyverhasználat szabályai más uniós ország területén
C    Minősített időszaki feladatok általános előírásai
D    Kapcsolódó legáltalánosabb nemzetközi jogi és humanitárius jogforrások
B    Járőr-, ügyeleti, készenléti és készültségi szolgálat jellemzői
D    Schengeni és más nyilvántartásokban történő ellenőrzés végrehajtása
C    Idegenrendészeti, menekültügyi, toloncolási és visszafogadási alapfogalmak, eljárási szabályok
C    A rendőrség hatáskörébe tartozó rendészeti, igazgatási tevékenységre, engedélyezésre vonatkozó ismeretek
C    Szolgálat ellátási feladatok rendkívüli viszonyok között
C    A személyes szabadságot korlátozó büntetőeljárás-jogi kényszerintézkedések
D    A szabálysértés elkövetése miatt alkalmazott intézkedések
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Intézkedési készség
4    Szakmai nyelvezetű dokumentumok létrehozása
5    Személyazonosítás
5    Okmányismeret
4    Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Differenciálás
Döntésképesség
Ésszerű kockázatvállalás
Felelősségvállalás
Megbízhatóság
Minőségre törekvés
Önállóság
Önfegyelem
Önfejlesztés-tanulási készség
Önkontroll
Stressztűrő képesség
Szabálytudat
Teljesítményorientáció
Társas kompetenciák:
Alkalmazkodó képesség
Együttműködés
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó készség
Közérthetőség
Módszer kompetenciák:
Figyelemmegosztás
Helyzetfelismerés
Problémamegoldó készség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3703-11    Okmányvizsgálói feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Dönt a megvizsgált biztonsági okmányok eredetiségéről, hamis, hamisított, fiktív voltáról
Felfedi, dokumentálja a személycseréket
Felfedi, dokumentálja a tartalmi hamisításokat (mechanikai, vegyi törlés, átírás, fényképcsere, bélyegzőhamisítás, lapcsere, laphiány, montázs, vízumhamisítás)
Foglalkozásokat tart az okmánybiztonsági elemekről, a hamisítások felfedésének lehetőségeiről
Eseti szaktanácsadói véleményt készít
Ellenőrzi a dokumentációk tartalmi és alaki követelményeit
Kezeli az elektronikus okmánynyilvántartó rendszereket (NEKOR; IFADO)
Ismeretlen okmány feltűnése esetén dokumentálja annak biztonsági elemeit
Ügyeleti szolgálatot lát el a határrendészeti kirendeltségen és határátkelőhelyen
Személyazonosítást végez, speciális (Schengen) nyilvántartásokban ellenőriz
Úti okmánynyilvántartásokat, teljes körűen ismer és használ
Adatbázisokat, szakrendszereket alkalmaz, használ
Okmányvizsgálati módszereket alkalmaz
Okmányvizsgálati eszközöket kezel
Felismeri az eredeti okmányok biztonsági elemeit
Felismeri az okmányhamisítás módszereit
Formailag, tartalmilag megfelelő dokumentációt készít és felterjeszt
Intézkedik az államhatárral összefüggő jogsértések felfedése esetén
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C    Az okmányok csoportosítása, felépítése, szerkezeti elemei, biztonsági okmányok
C    A hordozó anyagok fajtái és védelmi megoldásai
C    A biztonsági papírok tulajdonságai
B    Az alapvető nyomtatási eljárások és sajátosságaik (sík-, magas-, mély-, és szitanyomtatás, thermo-transzfer, hőszublimáció)
C    A kitöltő, érvényesítő és hitelesítő anyagok
C    Könyvkötészeti eljárások
C    A sokszorosítási eljárások
B    Tartalmi hamisítások (fényképcsere, törlés, átírás, hozzáírás, lapcsere, laphiány, bélyegzőlenyomat hamisítás, vízumhamisítás)
B    Fiktív és hamis okmányok
B    Az eseti szaktanácsadói vélemény tartalmi és formai követelményei
C    Az okmányvizsgálat módszerei és alapvető eszközei
B    Vizsgálatok látható-, UV-, IR fényben, surló-, átvilágító és retroreflektív fényforrás alkalmazásával
C    Elektronikus okmány-nyilvántartó rendszerek (NEKOR, FADO, IFADO, PRADO)
B    Járőr-, ügyeleti, készenléti és készültségi szolgálat jellemzői
D    Schengeni és más nyilvántartásokban történő ellenőrzés végrehajtása
A    Okmányvizsgáló eszközök és ezek alkalmazásának követelményei
C    A személyes szabadságot korlátozó büntetőeljárás-jogi kényszerintézkedések
D    A szabálysértés elkövetése miatt alkalmazott intézkedések
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4    Szakmai nyelvezetű dokumentumok létrehozása
5    Személyazonosítás
5    Okmányismeret
4    Olvasott szakmai nyelvi szöveg megértése
4    Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5    Okmányvizsgálati eszközalkalmazás
Személyes kompetenciák:
Differenciálás
Felelősségvállalás
Megbízhatóság
Minőségre törekvés
Önbizalom
Önfegyelem
Önfejlesztés-tanulási készség
Megbízhatóság
Szabálytudat
Koncentrációs képesség
Társas kompetenciák:
Együttműködés
Határozottság
Kommunikációs készség
Módszer kompetenciák:
Megfigyelő készség
Körültekintés, elővigyázatosság
Dokumentálási készség

Az 52 861 06 0010 52 03 azonosító számú, Bűnügyi-rendőr megnevezésű szakképesítés-elágazás
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

3690-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

3691-11

Őr-járőrtársi feladatok

3692-11

Csapatszolgálati járőrtársi feladatok

3693-11

Járőri feladatok

3697-11

Bűnügyi rendőri feladatok

Az 52 861 06 0010 52 01 azonosító számú, Határrendészeti-rendőr megnevezésű szakképesítés-elágazás
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

3690-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

3691-11

Őr-járőrtársi feladatok

3692-11

Csapatszolgálati járőrtársi feladatok

3693-11

Járőri feladatok

3695-11

Határrendészeti rendőri feladatok

Az 52 861 06 0010 52 04 azonosító számú, Közlekedési-rendőr megnevezésű szakképesítés-elágazás
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

3690-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

3691-11

Őr-járőrtársi feladatok

3692-11

Csapatszolgálati járőrtársi feladatok

3693-11

Járőri feladatok

3696-11

Közlekedési rendőri feladatok

Az 52 861 06 0010 52 02 azonosító számú, Közrendvédelmi-rendőr megnevezésű szakképesítés-elágazás
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

3690-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

3691-11

Őr-járőrtársi feladatok

3692-11

Csapatszolgálati járőrtársi feladatok

3693-11

Járőri feladatok

3694-11

Közrendvédelmi rendőri feladatok

Az 52 861 06 0100 52 03 azonosító számú, Csapatszolgálati járőrtárs megnevezésű részszakképesítés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

3690-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

3691-11

Őr-járőrtársi feladatok

3692-11

Csapatszolgálati járőrtársi feladatok

Az 52 861 06 0100 52 04 azonosító számú, Járőr megnevezésű részszakképesítés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

3690-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

3691-11

Őr-járőrtársi feladatok

3692-11

Csapatszolgálati járőrtársi feladatok

3693-11

Járőri feladatok

Az 52 861 06 0100 52 05 azonosító számú, Őr-járőrtárs megnevezésű részszakképesítés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

3690-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

3691-11

Őr-járőrtársi feladatok

Az 52 861 06 0001 52 02 azonosító számú, Baleseti helyszínelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

3700-11

Baleseti helyszínelői feladatok

Az 52 861 06 0001 52 03 azonosító számú, Bűnügyi helyszínelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

3701-11

Bűnügyi helyszínelői feladatok

Az 52 861 06 0001 52 04 azonosító számú, Fő határrendész megnevezésű szakképesítés-ráépülés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

3702-11

Fő határrendészi feladatok

Az 52 861 06 0001 52 05 azonosító számú, Körzeti megbízott megnevezésű szakképesítés-ráépülés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

3699-11

Körzeti megbízotti feladatok

Az 52 861 06 0001 52 06 azonosító számú, Okmányvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

3703-11

Okmányvizsgálói feladatok

Az 52 861 06 0001 52 07 azonosító számú, Rendőr „zászlós” megnevezésű szakképesítés-ráépülés
szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

3698-11

Rendőr „zászlós”-i feladatok

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1.    A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
Az előírt területi szakmai gyakorlatok eredményes teljesítése
E szakmát gyakorlókra vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott – fizikai, erőnléti követelmények norma szerinti legalább megfelelt szintű teljesítése
A 10. és 12. vizsgarész megkezdésének feltétele az első vizsgafeladat megkezdése előtt szakmai dokumentáció leadása
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A modulzáró vizsga eredményes letétele
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
A 10. és 12. vizsgarész megkezdésének feltétele az első vizsgafeladat megkezdése előtt szakmai dokumentáció leadása
2.    A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3690-11    A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A szolgálatteljesítésre vonatkozó általános szabályok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama:     45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Rendészeti alapfeladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, gyakorlati feladat-végrehajtás 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    60%
2. feladat    40%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3691-11    Őr-járőrtársi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Általános őr- és járőrtársi feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Objektum-, személy- és vagyonvédelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Kényszerítő eszközök alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, gyakorlati feladat-végrehajtás 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    40%
2. feladat    30%
3. feladat    30%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3692-11    Csapatszolgálati járőrtársi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Csapaterős rendőri feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Csapatszolgálati jellegű gyakorlati feladat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, gyakorlati feladat-végrehajtás 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    60%
2. feladat    40%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3693-11    Járőri feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Közbiztonsági és rendészeti jellegű feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Közlekedési és idegenrendészeti feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 25 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Bűnügyi és bűnmegelőzési ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    50%
2. feladat    20%
3. feladat    30%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3694-11    Közrendvédelmi rendőri feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Közrendvédelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Közterületen, nyilvános helyen, magánlakásban történő intézkedés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 25 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Rendőri megnyilvánulás szolgálatban és azon kívül. Megadott szituációban történő megnyilvánulás idegen nyelven
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    40%
2. feladat    40%
3. feladat    20%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3695-11    Határrendészeti rendőri feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Határrendészeti ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Határőrizeti, határforgalom-ellenőrzési és igazgatásrendészeti jellegű feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 25 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Rendőri megnyilvánulás szolgálatban és azon kívül. Megadott szituációban történő megnyilvánulás idegen nyelven
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    40%
2. feladat    40%
3. feladat    20%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3696-11    Közlekedési rendőri feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Közlekedési ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Intézkedés közlekedési szituációban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 25 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Rendőri megnyilvánulás szolgálatban és azon kívül. Megadott szituációban történő megnyilvánulás idegen nyelven
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    40%
2. feladat    40%
3. feladat    20%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3697-11    Bűnügyi rendőri feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Bűnügyi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Bűnügyi jellegű gyakorlati feladat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 25 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Rendőri megnyilvánulás szolgálatban és azon kívül. Megadott szituációban történő megnyilvánulás idegen nyelven
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    40%
2. feladat    40%
3. feladat    20%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3698-11    Rendőr „zászlósi” feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Szolgálatirányítói és parancsnoki ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Vezetési, irányítási gyakorlati feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Rendőr alparancsnoki ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 20 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    40%
2. feladat    30%
3. feladat    30%
10. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3699-11    Körzeti megbízotti feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Körzeti megbízotti ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Körzeti megbízotti szolgálati feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A követelménymodul teljesítése során készített szakmai dokumentáció megvédése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 20 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    40%
2. feladat    30%
3. feladat    30%
11. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3700-11    Baleseti helyszínelői feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Baleseti helyszínelői ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Baleset helyszínelési gyakorlati feladat dokumentálással és szóbeli védéssel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Baleseti helyszínelői ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    30%
2. feladat    40%
3. feladat    30%
12. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3701-11    Bűnügyi helyszínelői feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Bűnügyi helyszínelési ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Helyszínelési gyakorlati feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A követelménymodul teljesítése során készített szakmai dokumentáció megvédése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
A helyszíni szemle kriminalisztikai ismeretei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    30%
2. feladat    30%
3. feladat    20%
4. feladat    20%
13. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3702-11    Fő határrendészi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Határrendészeti ügyeleti és szakfeladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Határrendészeti gyakorlati feladat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 25 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Fő határrendészi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    40%
2. feladat    30%
3. feladat    30%
14. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
3703-11    Okmányvizsgálói feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Okmányismereti és dokumentáció-készítési ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Okmányismereti és dokumentáció-készítési gyakorlati feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Okmányvizsgálói ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat    40%
2. feladat    40%
3. feladat    20%
3.    A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 52 861 06 0010 52 01 azonosító számú, Határrendészeti-rendőr megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 7,5
2. vizsgarész: 7,5
3. vizsgarész: 15
4. vizsgarész: 30
6. vizsgarész: 40
Az 52 861 06 0010 52 02 azonosító számú, Közrendvédelmi-rendőr megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 7,5
2. vizsgarész: 7,5
3. vizsgarész: 15
4. vizsgarész: 30
5. vizsgarész: 40
Az 52 861 06 0010 52 03 azonosító számú, Bűnügyi-rendőr megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 7,5
2. vizsgarész: 7,5
3. vizsgarész: 15
4. vizsgarész: 30
8. vizsgarész: 40
Az 52 861 06 0010 52 04 azonosító számú, Közlekedési-rendőr megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 7,5
2. vizsgarész: 7,5
3. vizsgarész: 15
4. vizsgarész: 30
7. vizsgarész: 40
Az 52 861 06 0100 52 05 azonosító számú, Őr-járőrtárs megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 50
2. vizsgarész: 50
Az 52 861 06 0100 52 03 azonosító számú, Csapatszolgálati járőrtárs megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 25
2. vizsgarész: 25
3. vizsgarész: 50
Az 52 861 06 0100 52 04 azonosító számú, Járőr megnevezésű részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 12,5
2. vizsgarész: 12,5
3. vizsgarész: 25
4. vizsgarész: 50
Az 52 861 06 0001 52 02 azonosító számú, Baleseti helyszínelő megnevezésű szakképesítés-ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
11. vizsgarész: 100
Az 52 861 06 0001 52 03 azonosító számú, Bűnügyi helyszínelő megnevezésű szakképesítés-ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
12. vizsgarész: 100
Az 52 861 06 0001 52 04 azonosító számú, Fő határrendész megnevezésű szakképesítés-ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
13. vizsgarész: 100
Az 52 861 06 0001 52 05 azonosító számú, Körzeti megbízott megnevezésű szakképesítés-ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
10. vizsgarész: 100
Az 52 861 06 0001 52 06 azonosító számú, Okmányvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
14. vizsgarész: 100
Az 52 861 06 0001 52 07 azonosító számú, Rendőr „zászlós” megnevezésű szakképesítés-ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
9. vizsgarész: 100
4.    A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A szakképesítéshez, szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
5.    A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A 2, 4, 5, 6, 7, 8. vizsgarészek szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 51%-os teljesítményt ért el.
A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.
A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlaga legalább 51%.
A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.
Az alábbi osztályzatok akkor állapíthatóak meg, ha valamennyi vizsgarész eredményes, ebben az esetben a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:
90–100% jeles (5)
77–89% jó (4)
64–76% közepes (3)
51–63% elégséges (2)
Amennyiben a felmentésre okot adó vizsgán, vagy előzetes tanulmányok során a vizsgázó teljesítményét nem %-osan, vagy érdemjeggyel minősítették, hanem a dokumentumokból csak a vizsga eredményes teljesítésének, avagy az előzetes tanulmányok folytatásának ténye állapítható meg, a szakmai vizsga elégséges érdemjegyéhez tartozó maximális %-os értéket (63%) kell a teljesítmény %-ának megállapítása során figyelembe venni.
Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételhető(ek) meg.
VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma

Közrendvédelmi- rendőr szakképesítés-elágazás

Határrendészeti-rendőr szakképesítés-elágazás

Közlekedési-rendőr szakképesítés-elágazás

Bűnügyi-rendőr szakképesítés-elágazás

Őr-járőrtárs részszakképesítés

Csapatszolgálati járőrtárs részszakképesítés

Járőr részszakképesítés

Baleseti helyszínelő szakképesítés-ráépülés

Bűnügyi helyszínelő szakképesítés-ráépülés

Fő határrendész szakképesítés-ráépülés

Körzeti megbízott szakképesítés-ráépülés

Okmányvizsgáló szakképesítés-ráépülés

Rendőr „zászlós” szakképesítés-ráépülés

Fegyverzet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lövedékálló mellény

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kényszerítő eszközök

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Tömegoszlatás speciális eszközei

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Szolgálati járművek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Híradástechnikai eszközök

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mérőeszközök

X

X

X

X

 

 

 

X

X

X

X

X

X

Világító berendezés

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Forgalom elterelő eszközök

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

Videokamera

X

X

X

X

 

 

 

X

X

X

X

X

X

Fényképezőgép

X

X

X

X

 

 

 

X

X

X

X

X

X

Forgalomellenőrző berendezések

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Nyomtató

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Telefon, fax

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Járőr-, őr felszerelés

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Figyelést-, látást-, tájékozódást segítő eszközök, berendezések

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

Okmányminták

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

Határforgalom-
ellenőrzést szolgáló eszközök, berendezések

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

VII.
EGYEBEK
A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Rendőr szakképesítés tekintetében az Országos Rendőr-főkapitányság látja el.
A 2011. előtti Határrendészeti-rendőr szakképesítés-elágazás (szakmai követelménymoduljai: 0725-06 Rendészeti alapfeladatok, 0731-06 Általános őr- és járőrszolgálati feladatok, 0732-06 Határrendészeti rendőri feladatok) végzettség tekintetében megegyezik az 3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, 3691-11 Őr-járőrtársi feladatok, 3692-11 Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, 3693-11 Járőri feladatok, 3695-11 Határrendészeti rendőri feladatok szakmai követelménymodulokat tartalmazó Határrendészeti-rendőr szakképesítés-elágazással.
A 2011 előtti Közrendvédelmi-rendőr szakképesítés-elágazás (szakmai követelménymoduljai: 0725-06 Rendészeti alapfeladatok, 0731-06 Általános őr- és járőrszolgálati feladatok, 0738-06 Közrendvédelmi rendőri feladatok) végzettség tekintetében megegyezik a 3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, 3691-11 Őr-járőrtársi feladatok, 3692-11 Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, 3693-11 Járőri feladatok, 3694-11 Közrendvédelmi rendőri feladatok szakmai követelménymodulokat tartalmazó Közrendvédelmi-rendőr szakképesítés-elágazással.
A tanulmányi pontok beszámítása a továbbtanulás és a teljesítményértékelés során vehető figyelembe.
Beszámíthatósági (szakmai követelménymodul megfeleltethetőségi) táblázat

Korábbi eredményes
szakmai követelménymodulok

Jelen szakmai és vizsgakövetelmények szerint megfeleltetett
szakmai követelménymodulok

0725-06

Rendészeti alapfeladatok

3690-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói

0734-06,
0735-06
és 0736-06

Objektumőr-kísérő rendészeti alapfeladatai, Objektumőr-kísérő általános őr- és járőrszolgálati feladatai és Objektumőr-kísérői feladatok

3690-11 és
3691-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói és Őr-járőrtársi feladatok

0739-06,
0740-06 és
0741-06

Kormányőr rendészeti alapfeladatai, Kormányőr általános őr- és járőrszolgálati feladatai és Kormányőri feladatok

3690-11 és 3691-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói és Őr-járőrtársi feladatok

0725-06 és 0731-06

Rendészeti alapfeladatok és Általános őr- és járőrszolgálati feladatok

3690-11 és 3691-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói és Őr-járőrtársi feladatok

0725-06, 0731-06 és 0732-06

Rendészeti alapfeladatok, Általános őr- és járőrszolgálati feladatok és Határrendészeti rendőri feladatok

3690-11, 3691-11, 3692-11, 3693-11 és 3695-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, Őr-járőrtársi feladatok, Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, Járőri feladatok és Határrendészeti rendőri feladatok

0725-06, 0731-06 és 0738-06

Rendészeti alapfeladatok, Általános őr- és járőrszolgálati feladatok és Közrendvédelmi rendőri feladatok

3690-11, 3691-11, 3692-11, 3693-11 és 3694-11

A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, Őr-járőrtársi feladatok, Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, Járőri feladatok és Közrendvédelmi rendőri feladatok

Aki a 2006-ban kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokat eredményesen teljesítette, az mentesül a 2011-ben kiadott e táblázat szerinti megfelelő szakmai követelménymodulok teljesítése alól.
Aki a 2006-ban kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokból sikeres szakmai vizsgát tett, az a jelen szakmai és vizsgakövetelmény szerinti szakmai képzéseket folytathatja.
1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 63. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére