• Tartalom

34/2011. (IX. 9.) NGM rendelet

34/2011. (IX. 9.) NGM rendelet

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet módosításáról1

2011.09.10.

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 39. §-sal egészül ki:

39. § A 2009. december 31-ig fogadott pénzbeli fejlesztési támogatást a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény 2011. szeptember 30-ig köteles felhasználni. A támogatás fel nem használt részét a költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény 2011. október 31. napjáig köteles az EFK számlára befizetni.”

2. § Az R. a következő 40. §-sal egészül ki:

40. § A 2009. évben fejlesztési támogatásban részesített központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény a 17. § (7) bekezdés szerinti adatszolgáltatást 2011. október 31. napjáig köteles megküldeni az NSZFI részére.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 3. § alapján hatályát vesztette 2011. szeptember 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére