• Tartalom

37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelet

a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet és a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról1

2015.01.01.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában és g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosítása

1–11. §2

12. § (1)3

(2)4

13. §5

2. A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása

14. §6

15. §7

16. §8

17. § (1)9

(2)10

18. §11

3. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. június 30-án lép hatályba.

(2) Az 1–11. §, a 12. § (1) bekezdése, a 13. §, valamint az 1–4. melléklet 2011. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 15. §, a 17. § (2) és (3) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 12. § (2) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

(5) Ez a rendelet 2015. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelethez12

2. melléklet a 37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelethez13

3. melléklet a 37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelethez14

4. melléklet a 37/2011. (VI. 28.) NEFMI rendelethez15

1

A rendelet a 19. § (5) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

2

Az 1–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 12. § (2) bekezdése az 54/2014. (XII. 29.) EMMI rendelet 12. §-a alapján nem lép hatályba.

5

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 17. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 17. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére