• Tartalom

378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a villamosenergia-ellátással, a földgázellátással és a távhőszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról

2012.01.02.

A Kormány
az 1. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 1–8., 10–18., 20–21., 25–29., 31–34., 36–37., 39–40., 42–43. és 45. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1–13., 15., 17–35., 38–40., 42–43. és 51. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés a), i) és o) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 24., 26. és 29. pontjában,
az 5. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés g)–h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1–33. §1

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

34–38. §2

39. §3

40–80. §4

3. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

81–82. §5

4. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia,
valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló
389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

83. §6

5. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló
345/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

84. §7

6. Záró rendelkezések

85. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározottak kivételével – 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 39. § 2012. április 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 86. §-a és 7. melléklet 2. pontja az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 10. munkanapon lép hatályba, amely naptári napot az energiapolitikáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

86. §8 A Vhr. 51. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdésben foglaltakat az átviteli kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott mérlegkörben történő értékesítés esetében nem kell alkalmazni.”

1–6. melléklet a 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez9

7. melléklet a 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

1.10

2.11 A Vhr. 7. számú melléklet e) pontja a következő ec) alponttal egészül ki:

[Elsődleges energiaforrások különösen:

e) gáz]

ec) termálvíz kísérőgáz;”

8–24. melléklet a 378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez12

1

Az 1–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 34–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 39. § az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 49. §-a alapján nem lép hatályba.

4

A 40–80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 81–82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 86. § a 85. § (3) bekezdése alapján az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 10. munkanapon lép hatályba.

9

Az 1–6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. melléklet 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 7. melléklet 2. pontja a 85. § (3) bekezdése alapján az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 10. munkanapon lép hatályba.

12

A 8–24. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére