• Tartalom

2011. évi XLIX. törvény

az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról1

2011.06.02.

1–12. §2

13. § (1) E törvény 2011. június 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. május 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. május 20. A törvényt a 2013: LXXVI törvény 108. §-a hatályon kívül helyezte 2013. július 1. napjával.

2

Az 1–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére