• Tartalom

5/2011. (I. 24.) KüM határozat

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CLXVI. törvény 2–3. §-ainak hatálybalépéséről

2011.01.24.
A 2010. évi CLXVI. törvénnyel, a Magyar Közlöny 2010. december 23-i, 197. számában kihirdetett, 2010. március 23-án aláírt, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Székhely-megállapodás 20. cikk 1. bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„A jelen Megállapodás azon dátumot követő harmincadik napon lép hatályba, amikor a Kormány és az EIT értesítik egymást azon eljárásaik befejeztéről, melyek ahhoz szükségesek, hogy a Megállapodást magukra nézve kötelezőnek ismerhessék el.”
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet által küldött értesítés kelte: 2010. április 8.
A Magyar Köztárság Kormánya által küldött értesítés kelte: 2010. december 23.
A Székhely-megállapodás hatálybalépésének időpontja: 2011. január 22.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2010. évi CLXVI. törvény 4. § (2) bekezdésével, megállapítom, hogy az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CLXVI. törvény 2–3. §-ai 2011. január 22-én, azaz kétezer-tizenegy január huszonkettedikén lépnek hatályba.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére