• Tartalom

2011. évi L. törvény

a közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról1

2011.05.22.

1–7. §2

8. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ha a polgárőrség és a rendőrség között a Ptv. 2. § (1) bekezdése szerinti írásbeli megállapodás megkötésére e törvény hatálybalépéséig még nem kerül sor, a polgárőr szervezet a megállapodást az e törvény hatálybalépését követő 30. napig kezdeményezheti.

(3)3

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. május 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. május 20. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 82. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 8. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére