• Tartalom

57/2011. (XII. 22.) BM rendelet

57/2011. (XII. 22.) BM rendelet

a vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2012.01.01.

Az 1. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. mellékletének 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. mellékletének 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú melléklet 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszter és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. § A belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 13/2007. (V. 3.) ÖTM rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:)

e) a vízügyi igazgatóság
ea) nyilatkozatát a tervezett beruházások szükségességéről,
eb) értékelését a c) pont szerinti koncepcióról,”

2. § A belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 13/2008. (III. 26.) ÖTM rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:)

e) a vízügyi igazgatóság
ea) nyilatkozatát a tervezett beruházások szükségességéről,
eb) értékelését a c) pont szerinti koncepcióról;”

3. § A belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (I. 28.) ÖM rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázatnak tartalmaznia kell:)

e) a vízügyi igazgatóság
ea) nyilatkozatát a tervezett beruházások szükségességéről,
eb) értékelését a c) pont szerinti koncepcióról;”

4. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 4. § alapján hatályát vesztette 2012. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére