• Tartalom

59/2011. (XII. 23.) BM rendelet

a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról1

2011.12.24.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. § (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásához a központi költségvetés 858,1 millió forintot biztosít (a továbbiakban: Támogatás), mely a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet, 34. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása címen áll rendelkezésre.

(2) A Támogatásra azok a helyi önkormányzatok jogosultak, amelyek a kedvezményes tűzifa biztosításával kapcsolatban előzetes igényüket a Belügyminisztérium részére jelezték.

(3) A támogatási összeg megállapítása során az önkormányzatok az általuk jelzett mennyiséghez igazodóan 12 000 Ft/m3+áfa összegű támogatásban részesülnek. A megállapított támogatási összeg az erdőgazdálkodók által szabott kedvezményes ár részbeni fedezetéül szolgál, melyet az önkormányzat 2000 Ft/m3+áfa összeggel egészít ki.

2. § (1) A Támogatásban részesülő önkormányzatok jegyzékét és a Támogatás összegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, amelyet a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár legkésőbb 2011. december 30-áig egy összegben folyósít.

(3) A Támogatásban részesülő önkormányzatok a Támogatást az erdőgazdálkodók által biztosított tűzifa vásárlására fordíthatják, mely szociális rászorultság alapján a helyi lakosság természetbeni támogatására szolgál.

3. § Az önkormányzatok a Támogatást 2012. április 30-ig használhatják fel, melyről 2012. május 31-ig a Magyar Államkincstár felé a 2. melléklet szerinti adatlap alapján számolnak el.

4. § A Támogatás felhasználását a külön jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrizhetik.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 59/2011. (XII. 23.) BM rendelethez

 

Sorszám

Önkormányzat

Igényelt és jóváhagyott mennyiség

Támogatás

 

KSH kód

név

m3

Ft

 

1.

0108208

Budapest XVI. kerület

20

304 800

 

2.

0129285

Budapest XVIII. kerület

75

1 143 000

 

3.

0212548

Abaliget

50

762 000

 

4.

0220376

Almáskeresztúr

50

762 000

 

5.

0209663

Babarcszőlős

40

609 600

 

6.

0204899

Bikal

20

304 800

 

7.

0224925

Bisse

30

457 200

 

8.

0221892

Bogádmindszent

300

4 572 000

 

9.

0213116

Boldogasszonyfa

200

3 048 000

 

10.

0214368

Bosta

100

1 524 000

 

11.

0226082

Cserdi

500

7 620 000

 

12.

0232373

Diósviszló

200

3 048 000

 

13.

0232391

Drávaiványi

150

2 286 000

 

14.

0212751

Gerde

100

1 524 000

 

15.

0213347

Gerényes

100

1 524 000

 

16.

0230438

Görcsöny

150

2 286 000

 

17.

0221023

Hegyszentmárton

150

2 286 000

 

18.

0217190

Helesfa

60

914 400

 

19.

0206798

Hidas

40

609 600

 

20.

0230836

Hosszúhetény

25

381 000

 

21.

0206415

Kákics

100

1 524 000

 

22.

0208572

Kétújfalu

40

609 600

 

23.

0233905

Kisdobsza

20

304 800

 

24.

0208651

Kisszentmárton

200

3 048 000

 

25.

0203540

Kökény

50

762 000

 

26.

0217604

Liget

20

304 800

 

27.

0215219

Marócsa

25

381 000

 

28.

0207737

Merenye

30

457 200

 

29.

0223959

Mohács

3 000

45 720 000

 

30.

0229540

Mozsgó

30

457 200

 

31.

0220686

Okorág

120

1 828 800

 

32.

0218661

Ózdfalu

300

4 572 000

 

33.

0219415

Pécs

200

3 048 000

 

34.

0221519

Pécsbagota

20

304 800

 

35.

0229762

Pettend

205

3 124 200

 

36.

0218050

Sámod

40

609 600

 

37.

0228741

Sellye

150

2 286 000

 

38.

0205519

Siklós

160

2 438 400

 

39.

0223472

Somberek

30

457 200

 

40.

0215079

Szabadszentkirály

150

2 286 000

 

41.

0222257

Szalánta

50

762 000

 

42.

0215866

Szentlőrinc

100

1 524 000

 

43.

0226578

Szigetvár

140

2 133 600

 

44.

0224712

Szilvás

15

228 600

 

45.

0205528

Szörény

70

1 066 800

 

46.

0215404

Szulimán

30

457 200

 

47.

0215635

Tarrós

50

762 000

 

48.

0227702

Tékes

100

1 524 000

 

49.

0202264

Vásárosdombó

400

6 096 000

 

50.

0222071

Velény

40

609 600

 

51.

0225122

Zaláta

137

2 087 880

 

52.

0331918

Kunpeszér

20

304 800

 

53.

0331893

Kunszállás

12

182 880

 

54.

0328130

Kunszentmiklós

200

3 048 000

 

55.

0332540

Nemesnádudvar

10

152 400

 

56.

0321245

Sükösd

30

457 200

 

57.

0311794

Szank

80

1 219 200

 

58.

0321120

Szentkirály

75

1 143 000

 

59.

0328820

Szeremle

75

1 143 000

 

60.

0314544

Tataháza

40

609 600

 

61.

0324545

Tiszaalpár

100

1 524 000

 

62.

0328343

Vaskút

70

1 066 800

 

63.

0415200

Békéscsaba

20

304 800

 

64.

0402680

Békésszentandrás

500

7 620 000

 

65.

0426709

Csorvás

35

533 400

 

66.

0424819

Dévaványa

125

1 905 000

 

67.

0433190

Doboz

100

1 524 000

 

68.

0409432

Ecsegfalva

100

1 524 000

 

69.

0412256

Füzesgyarmat

1 000

15 240 000

 

70.

0409511

Gádoros

40

609 600

 

71.

0412177

Kardoskút

80

1 219 200

 

72.

0422752

Kaszaper

100

1 524 000

 

73.

0420765

Medgyesbodzás

50

762 000

 

74.

0430128

Medgyesegyháza

1 000

15 240 000

 

75.

0419628

Mezőberény

200

3 048 000

 

76.

0408244

Nagyszénás

20

304 800

 

77.

0423065

Orosháza

300

4 572 000

 

78.

0428565

Sarkad

100

1 524 000

 

79.

0431325

Szabadkígyós

10

152 400

 

80.

0421883

Szeghalom

100

1 524 000

 

81.

0402352

Újkígyós

100

1 524 000

 

82.

0429531

Vésztő

170

2 590 800

 

83.

0406257

Zsadány

500

7 620 000

 

84.

0526718

Abaújkér

400

6 096 000

 

85.

0509362

Aggtelek

50

762 000

 

86.

0503771

Arnót

100

1 524 000

 

87.

0518184

Baktakék

220

3 352 800

 

88.

0525159

Bánhorváti

50

762 000

 

89.

0529674

Beret

110

1 676 400

 

90.

0527429

Bódvalenke

250

3 810 000

 

91.

0525195

Bogács

120

1 828 800

 

92.

0506707

Borsodivánka

66

1 005 840

 

93.

0513596

Bükkábrány

40

609 600

 

94.

0534111

Csincse

300

4 572 000

 

95.

0504686

Dédestapolcsány

160

2 438 400

 

96.

0510524

Detek

50

762 000

 

97.

0522503

Erdőhorváti

200

3 048 000

 

98.

0502741

Fáj

300

4 572 000

 

99.

0517932

Fony

150

2 286 000

 

100.

0522123

Fulókércs

350

5 334 000

 

101.

0511378

Füzérkomlós

220

3 352 800

 

102.

0505069

Györgytarló

150

2 286 000

 

103.

0527942

Halmaj

150

2 286 000

 

104.

0502468

Hegymeg

50

762 000

 

105.

0522187

Hejce

200

3 048 000

 

106.

0524882

Hernádpetri

240

3 657 600

 

107.

0519840

Hernádvécse

700

10 668 000

 

108.

0525672

Hidvégardó

120

1 828 800

 

109.

0521236

Homrogd

300

4 572 000

 

110.

0508086

Ináncs

40

609 600

 

111.

0505005

Irota

40

609 600

 

112.

0532993

Kács

40

609 600

 

113.

0512034

Kelemér

60

914 400

 

114.

0529249

Kesznyéten

50

762 000

 

115.

0516559

Komlóska

100

1 524 000

 

116.

0532498

Kondó

50

762 000

 

117.

0515857

Lak

50

762 000

 

118.

0528219

Litka

20

304 800

 

119.

0503902

Mád

300

4 572 000

 

120.

0527395

Mályi

50

762 000

 

121.

0518379

Mezőnagymihály

15

228 600

 

122.

0511749

Mezőnyárád

200

3 048 000

 

123.

0503443

Mezőzombor

60

914 400

 

124.

0507825

Monok

20

304 800

 

125.

0529188

Nagybarca

50

762 000

 

126.

0534069

Ormosbánya

300

4 572 000

 

127.

0515893

Pácin

100

1 524 000

 

128.

0526745

Parasznya

80

1 219 200

 

129.

0533419

Perkupa

50

762 000

 

130.

0515413

Pusztaradvány

195

2 971 800

 

131.

0512469

Rátka

100

1 524 000

 

132.

0508402

Regéc

50

762 000

 

133.

0521670

Sajókápolna

60

914 400

 

134.

0514313

Sajókaza

50

762 000

 

135.

0522479

Sajólászlófalva

30

457 200

 

136.

0505120

Sátoraljaújhely

200

3 048 000

 

137.

0532258

Szakácsi

50

762 000

 

138.

0527456

Szendrőlád

1 060

16 154 400

 

139.

0522169

Szentistván

30

457 200

 

140.

0530739

Szerencs

100

1 524 000

 

141.

0516179

Szögliget

50

762 000

 

142.

0512210

Tállya

100

1 524 000

 

143.

0521740

Tarcal

50

762 000

 

144.

0508165

Tard

100

1 524 000

 

145.

0514784

Tardona

30

457 200

 

146.

0530447

Tibolddaróc

50

762 000

 

147.

0528352

Tiszaújváros

240

3 657 600

 

148.

0514890

Tomor

50

762 000

 

149.

0530517

Tornaszentjakab

200

3 048 000

 

150.

0511581

Vilmány

100

1 524 000

 

151.

0634245

Algyő

40

609 600

 

152.

0614252

Apátfalva

100

1 524 000

 

153.

0613666

Királyhegyes

14

213 360

 

154.

0631024

Kistelek

150

2 286 000

 

155.

0626666

Kiszombor

70

1 066 800

 

156.

0610515

Maroslele

40

609 600

 

157.

0613161

Röszke

15

228 600

 

158.

0632489

Szegvár

100

1 524 000

 

159.

0710481

Bicske

350

5 334 000

 

160.

0718254

Bodajk

148

2 255 520

 

161.

0732753

Dég

100

1 524 000

 

162.

0702316

Etyek

40

609 600

 

163.

0706114

Füle

300

4 572 000

 

164.

0715750

Gánt

73

1 112 520

 

165.

0717738

Igar

100

1 524 000

 

166.

0732018

Iszkaszentgyörgy

50

762 000

 

167.

0734209

Kulcs

100

1 524 000

 

168.

0707269

Lepsény

40

609 600

 

169.

0717552

Mezőfalva

80

1 219 200

 

170.

0718485

Mór

80

1 219 200

 

171.

0733321

Soponya

20

304 800

 

172.

0719549

Szár

10

152 400

 

173.

0717482

Újbarok

20

304 800

 

174.

0713897

Vértesboglár

20

304 800

 

175.

0833385

Acsalag

100

1 524 000

 

176.

0822062

Bakonypéterd

100

1 524 000

 

177.

0832595

Dénesfa

100

1 524 000

 

178.

0815237

Egyházasfalu

30

457 200

 

179.

0810658

Fertőhomok

30

457 200

 

180.

0802060

Gönyű

80

1 219 200

 

181.

0826860

Gyarmat

25

381 000

 

182.

0831316

Győrság

60

914 400

 

183.

0818403

Hegykő

50

762 000

 

184.

0822886

Kisbajcs

100

1 524 000

 

185.

0824633

Koroncó

10

152 400

 

186.

0833668

Lébény

50

762 000

 

187.

0815529

Pér

200

3 048 000

 

188.

0814687

Pinnye

50

762 000

 

189.

0825335

Rábapatona

100

1 524 000

 

190.

0811068

Röjtökmuzsaj

60

914 400

 

191.

0830021

Sarród

50

762 000

 

192.

0802617

Sopronnémeti

400

6 096 000

 

193.

0808536

Szany

50

762 000

 

194.

0819266

Szil

60

914 400

 

195.

0821971

Tápszentmiklós

70

1 066 800

 

196.

0816674

Töltéstava

100

1 524 000

 

197.

0802237

Vág

20

304 800

 

198.

0805014

Vének

50

762 000

 

199.

0816869

Zsebeháza

20

304 800

 

200.

0927641

Álmosd

40

609 600

 

201.

0918467

Berekböszörmény

30

457 200

 

202.

0919956

Biharkeresztes

100

1 524 000

 

203.

0905573

Derecske

200

3 048 000

 

204.

0915741

Egyek

200

3 048 000

 

205.

0922150

Fülöp

200

3 048 000

 

206.

0905175

Hajdúszoboszló

60

914 400

 

207.

0924217

Mikepércs

200

3 048 000

 

208.

0923117

Polgár

500

7 620 000

 

209.

0931042

Tépe

40

609 600

 

210.

0915644

Tiszacsege

1 476

22 494 240

 

211.

1033260

Bélapátfalva

100

1 524 000

 

212.

1014933

Bodony

75

1 143 000

 

213.

1022099

Bükkszentmárton

40

609 600

 

214.

1016328

Felsőtárkány

50

762 000

 

215.

1013338

Gyöngyösoroszi

80

1 219 200

 

216.

1011411

Halmajugra

200

3 048 000

 

217.

1028079

Kerecsend

1 250

19 050 000

 

218.

1014872

Mátraderecske

30

457 200

 

219.

1027216

Ostoros

30

457 200

 

220.

1007436

Parád

75

1 143 000

 

221.

1012070

Pétervására

100

1 524 000

 

222.

1011013

Szihalom

21

320 040

 

223.

1009982

Szűcsi

200

3 048 000

 

224.

1104428

Ács

200

3 048 000

 

225.

1122381

Bakonyszombathely

30

457 200

 

226.

1116416

Császár

40

609 600

 

227.

1118272

Csép

15

228 600

 

228.

1133835

Dunaalmás

10

152 400

 

229.

1129638

Epöl

30

457 200

 

230.

1120923

Kisigmánd

15

228 600

 

231.

1102510

Kocs

20

304 800

 

232.

1130766

Oroszlány

60

914 400

 

233.

1126903

Sárisáp

50

762 000

 

234.

1133516

Szákszend

10

152 400

 

235.

1118935

Tarján

40

609 600

 

236.

1117251

Várgesztes

12

182 880

 

237.

1213657

Balassagyarmat

100

1 524 000

 

238.

1232911

Bér

200

3 048 000

 

239.

1217659

Egyházasdengeleg

75

1 143 000

 

240.

1205980

Egyházasgerge

30

457 200

 

241.

1225663

Galgaguta

150

2 286 000

 

242.

1218494

Garáb

10

152 400

 

243.

1229319

Ipolyvece

45

685 800

 

244.

1218625

Karancsalja

100

1 524 000

 

245.

1221041

Karancslapujtő

50

762 000

 

246.

1226295

Kisbárkány

5

76 200

 

247.

1233400

Kishartyán

60

914 400

 

248.

1202778

Ludányhalászi

50

762 000

 

249.

1214641

Márkháza

5

76 200

 

250.

1219372

Mátranovák

100

1 524 000

 

251.

1230100

Mátraverebély

95

1 447 800

 

252.

1221102

Nagylóc

20

304 800

 

253.

1229832

Nógrádmarcal

100

1 524 000

 

254.

1212131

Nógrádmegyer

200

3 048 000

 

255.

1214881

Sóshartyán

200

3 048 000

 

256.

1219798

Szalmatercs

160

2 438 400

 

257.

1221634

Szirák

120

1 828 800

 

258.

1229498

Varsány

10

152 400

 

259.

1318573

Acsa

100

1 524 000

 

260.

1323463

Budakalász

200

3 048 000

 

261.

1305184

Csemő

100

1 524 000

 

262.

1326985

Csővár

100

1 524 000

 

263.

1331811

Dánszentmiklós

20

304 800

 

264.

1325362

Dunabogdány

50

762 000

 

265.

1313295

Galgagyörk

40

609 600

 

266.

1303300

Iklad

25

381 000

 

267.

1332771

Kocsér

200

3 048 000

 

268.

1324679

Kóspallag

140

2 133 600

 

269.

1317783

Mogyoród

5

76 200

 

270.

1314775

Nagybörzsöny

250

3 810 000

 

271.

1309991

Nagykovácsi

106

1 615 440

 

272.

1323409

Nagytarcsa

50

762 000

 

273.

1315024

Páty

30

457 200

 

274.

1304181

Perőcsény

50

762 000

 

275.

1334148

Pilisjászfalu

50

762 000

 

276.

1318731

Pilisszentkereszt

25

381 000

 

277.

1321388

Püspökhatvan

20

304 800

 

278.

1304303

Püspökszilágy

100

1 524 000

 

279.

1306840

Sóskút

50

762 000

 

280.

1328653

Szentmártonkáta

100

1 524 000

 

281.

1307870

Szigetcsép

50

762 000

 

282.

1326213

Szigetmonostor

10

152 400

 

283.

1308332

Táborfalva

20

304 800

 

284.

1331963

Tahitótfalu

20

304 800

 

285.

1327386

Tatárszentgyörgy

1 500

22 860 000

 

286.

1309593

Tura

150

2 286 000

 

287.

1324934

Vác

10

152 400

 

288.

1319886

Váchartyán

10

152 400

 

289.

1420729

Balatonfenyves

30

457 200

 

290.

1403735

Bárdudvarnok

30

457 200

 

291.

1432337

Baté

100

1 524 000

 

292.

1426532

Böhönye

150

2 286 000

 

293.

1405971

Csokonyavisonta

1 000

15 240 000

 

294.

1431352

Darány

20

304 800

 

295.

1422026

Fonó

40

609 600

 

296.

1406105

Kálmáncsa

500

7 620 000

 

297.

1418227

Kaposmérő

100

1 524 000

 

298.

1415732

Kaposújlak

80

1 219 200

 

299.

1420473

Kaposvár

120

1 828 800

 

300.

1408411

Kastélyosdombó

20

304 800

 

301.

1418148

Kötcse

20

304 800

 

302.

1428857

Kutas

20

304 800

 

303.

1428291

Lábod

200

3 048 000

 

304.

1416258

Lad

100

1 524 000

 

305.

1426675

Lengyeltóti

50

762 000

 

306.

1418500

Marcali

40

609 600

 

307.

1421449

Nagyberki

20

304 800

 

308.

1417561

Nemesvid

50

762 000

 

309.

1410959

Nikla

100

1 524 000

 

310.

1407056

Öreglak

160

2 438 400

 

311.

1405078

Rinyabesenyő

200

3 048 000

 

312.

1432133

Sérsekszőlős

20

304 800

 

313.

1428963

Somogyjád

50

762 000

 

314.

1428723

Somogysárd

40

609 600

 

315.

1430146

Szenyér

60

914 400

 

316.

1404932

Taszár

100

1 524 000

 

317.

1409274

Varászló

20

304 800

 

318.

1520303

Apagy

600

9 144 000

 

319.

1502325

Baktalórántháza

1 000

15 240 000

 

320.

1526480

Barabás

200

3 048 000

 

321.

1521227

Beszterec

200

3 048 000

 

322.

1511299

Bököny

125

1 905 000

 

323.

1512928

Csaholc

100

1 524 000

 

324.

1526107

Csegöld

200

3 048 000

 

325.

1524095

Csengersima

100

1 524 000

 

326.

1517756

Demecser

500

7 620 000

 

327.

1504613

Gelénes

150

2 286 000

 

328.

1528893

Geszteréd

200

3 048 000

 

329.

1525636

Ibrány

150

2 286 000

 

330.

1531404

Kállósemjén

150

2 286 000

 

331.

1527225

Kálmánháza

30

457 200

 

332.

1528431

Kék

100

1 524 000

 

333.

1519424

Kisar

100

1 524 000

 

334.

1516665

Kölcse

100

1 524 000

 

335.

1502088

Mánd

50

762 000

 

336.

1504710

Nagyar

30

457 200

 

337.

1527155

Nagyhalász

300

4 572 000

 

338.

1524785

Nagykálló

250

3 810 000

 

339.

1514845

Nyírbátor

50

762 000

 

340.

1525928

Nyírkércs

100

1 524 000

 

341.

1511271

Nyírlugos

500

7 620 000

 

342.

1512274

Nyírmada

300

4 572 000

 

343.

1509256

Nyírtét

300

4 572 000

 

344.

1512098

Nyírtura

150

2 286 000

 

345.

1509025

Őr

100

1 524 000

 

346.

1532692

Penyige

100

1 524 000

 

347.

1517215

Porcsalma

100

1 524 000

 

348.

1531857

Ramocsaháza

500

7 620 000

 

349.

1504491

Sényő

200

3 048 000

 

350.

1504774

Szakoly

180

2 743 200

 

351.

1531088

Székely

200

3 048 000

 

352.

1504312

Tarpa

100

1 524 000

 

353.

1510205

Tiszarád

200

3 048 000

 

354.

1516957

Tornyospálca

175

2 667 000

 

355.

1513213

Tunyogmatolcs

330

5 029 200

 

356.

1508998

Túrricse

40

609 600

 

357.

1528981

Ura

100

1 524 000

 

358.

1527322

Vámosatya

500

7 620 000

 

359.

1508934

Vámosoroszi

100

1 524 000

 

360.

1518324

Vásárosnamény

200

3 048 000

 

361.

1527100

Vasmegyer

15

228 600

 

362.

1612441

Abádszalók

100

1 524 000

 

363.

1622798

Jászkisér

80

1 219 200

 

364.

1623135

Jásztelek

10

152 400

 

365.

1619813

Kétpó

50

762 000

 

366.

1629382

Örményes

300

4 572 000

 

367.

1622770

Tiszabura

125

1 905 000

 

368.

1729665

Alsónána

10

152 400

 

369.

1710463

Kölesd

100

1 524 000

 

370.

1708961

Őcsény

40

609 600

 

371.

1719585

Pincehely

100

1 524 000

 

372.

1720817

Sárszentlőrinc

30

457 200

 

373.

1710083

Szakcs

50

762 000

 

374.

1822725

Alsóújlak

100

1 524 000

 

375.

1829203

Boba

200

3 048 000

 

376.

1802431

Bük

20

304 800

 

377.

1808271

Cák

80

1 219 200

 

378.

1803911

Csákánydoroszló

20

304 800

 

379.

1812140

Csepreg

20

304 800

 

380.

1802927

Duka

50

762 000

 

381.

1828796

Egervölgy

15

228 600

 

382.

1832188

Hegyfalu

100

1 524 000

 

383.

1804640

Kám

15

228 600

 

384.

1816911

Kemeneskápolna

40

609 600

 

385.

1824484

Kemenessömjén

50

762 000

 

386.

1829081

Lócs

10

152 400

 

387.

1814021

Lukácsháza

50

762 000

 

388.

1815723

Mesteri

50

762 000

 

389.

1803674

Nemeskeresztúr

6

91 440

 

390.

1813684

Perenye

100

1 524 000

 

391.

1815671

Pósfa

50

762 000

 

392.

1810579

Sajtoskál

20

304 800

 

393.

1821306

Sárvár

100

1 524 000

 

394.

1833172

Szeleste

100

1 524 000

 

395.

1827997

Szemenye

15

228 600

 

396.

1831583

Szentgotthárd

36

548 640

 

397.

1834087

Tormásliget

20

304 800

 

398.

1805166

Tömörd

20

304 800

 

399.

1804695

Vasvár

20

304 800

 

400.

1826426

Vép

20

304 800

 

401.

1907302

Adásztevel

50

762 000

 

402.

1907339

Aszófő

80

1 219 200

 

403.

1925991

Bakonynána

60

914 400

 

404.

1906327

Bakonypölöske

50

762 000

 

405.

1926417

Bakonyszücs

20

304 800

 

406.

1925308

Balatonakali

18

274 320

 

407.

1905148

Balatonkenese

10

152 400

 

408.

1903559

Balatonvilágos

50

762 000

 

409.

1917172

Dabronc

50

762 000

 

410.

1910870

Doba

100

1 524 000

 

411.

1910250

Farkasgyepű

100

1 524 000

 

412.

1924369

Felsőörs

40

609 600

 

413.

1907898

Halimba

40

609 600

 

414.

1923658

Herend

100

1 524 000

 

415.

1915088

Hetyefő

20

304 800

 

416.

1912478

Kemenesszentpéter

120

1 828 800

 

417.

1916142

Külsővat

40

609 600

 

418.

1921962

Lesenceistvánd

50

762 000

 

419.

1917871

Lesencetomaj

80

1 219 200

 

420.

1905564

Lovas

20

304 800

 

421.

1905087

Lovászpatona

20

304 800

 

422.

1926374

Magyargencs

50

762 000

 

423.

1904987

Megyer

20

304 800

 

424.

1908262

Nagygyimót

50

762 000

 

425.

1924004

Nyirád

80

1 219 200

 

426.

1911545

Szentjakabfa

30

457 200

 

427.

1920853

Úrkút

30

457 200

 

428.

1934218

Uzsa

50

762 000

 

429.

1926648

Vaszar

50

762 000

 

430.

1929993

Zalaerdőd

30

457 200

 

431.

2011059

Baglad

30

457 200

 

432.

2004738

Bak

20

304 800

 

433.

2020613

Búcsúszentlászló

70

1 066 800

 

434.

2024873

Homokkomárom

100

1 524 000

 

435.

2011208

Hosszúvölgy

35

533 400

 

436.

2013921

Iklódbördőce

15

228 600

 

437.

2021379

Kisbucsa

50

762 000

 

438.

2016081

Kispáli

10

152 400

 

439.

2012575

Lenti

20

304 800

 

440.

2025210

Murakeresztúr

100

1 524 000

 

441.

2020589

Nagykapornak

50

762 000

 

442.

2007658

Nemeshetés

25

381 000

 

443.

2025609

Nemessándorháza

50

762 000

 

444.

2008059

Nemesszentandrás

70

1 066 800

 

445.

2024776

Padár

10

152 400

 

446.

2005704

Pethőhenye

10

152 400

 

447.

2030757

Petrivente

40

609 600

 

448.

2017118

Resznek

20

304 800

 

449.

2008101

Sárhida

100

1 524 000

 

450.

2014906

Sármellék

50

762 000

 

451.

2023126

Szentgyörgyvár

40

609 600

 

452.

2017400

Zalaapáti

50

762 000

 

453.

2033288

Zalaszántó

10

152 400

 

454.

2002608

Zalaszentiván

80

1 219 200

 

455.

2018096

Zalaszentjakab

100

1 524 000

 

456.

2013736

Zalavár

20

304 800

 

Összesen

56 300

858 012 000

2. melléklet az 59/2011. (XII. 23.) BM rendelethez


1M39024_0

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásának elszámoló adatlapja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatott neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatott KSH kódja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyott mennyiség(m3):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatás összege (Ft):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A támogatásból megvásárolt tűzifa mennyisége és támogatási összeg részletezése

 

 

Sorszám

Támogatott hely önkormányzat neve

A támogatásból megvásárolt tűzifa mennyisége (m3)

Számla sorszáma

Számla kibocsátója

Kiállítás dátuma (éééé.hh.nn.)

Számla szerinti tétel bruttó értéke (Ft)

Számla kiegyenlítéséhez igénybe vett támogatás (Ft)

Önkormányzati önerő (Ft)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Összesen:

Visszafizetendő támogatás (amennyiben nem teljes körűen használták fel a kapott támogatást, vagy nem biztosították a megfelelő mértékű önerőt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

 

_________________

 

_________________

 

 

 

 

 

 

Polgármester

P. H.

Jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 74. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére