• Tartalom

2011. évi LX. törvény

a mozgóképről szóló 2004 . évi II . törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról1

2011.06.12.

1–2. §2

3. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. június 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. június 10. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 208. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére