• Tartalom

76/2011. (V. 2.) Korm. rendelet

76/2011. (V. 2.) Korm. rendelet

egyes magyarországi nagyberuházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról1

2011.05.03.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az Audi Hungária Motor Kft. nagyberuházásához kapcsolódóan, Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén az 5475/66 helyrajzi számú ingatlanon valósulnak meg.”

2. § Az R1. 1. mellékletének 1., illetve 7. sora helyébe a következők lépnek:

(Sor-
szám

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság)

1.

Kiemelt nagyberuházásként gyártelepítés és annak építményei, valamint az ahhoz kapcsolódó logisztikai bázis és építményei

Győr 5475/66

Általános építésügyi hatósági engedélyek

Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal

építésügyért felelős miniszter

7.

Kiemelt nagyberuházásként gyártelepítés és annak építményei, valamint az ahhoz kapcsolódó logisztikai bázis és építményei

Győr 5475/66

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése szerinti engedélyek

Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

3. § A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. számú mellékletének 1., illetve 5. sora helyébe a következők lépnek:

(

Létesítmény

Létesítmény azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság)

1.

Kiemelt nagyberuházásként gyártelepítés és annak építményei, valamint az ahhoz kapcsolódó logisztikai bázis és építményei

Kecskemét Megyei Jogú Város belterületi 26500 helyrajzi számú ingatlan

Általános építésügyi hatósági engedélyek

Csongrád Megyei Kormányhivatal

építésügyért felelős miniszter

5.

Kiemelt nagyberuházásként gyártelepítés és annak építményei, valamint az ahhoz kapcsolódó logisztikai bázis és építményei

Kecskemét Megyei Jogú Város belterületi 26500 helyrajzi számú ingatlan

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése szerinti engedélyek

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

4. § Az R1. a következő 3. §-sal egészül ki:

3. § E rendeletnek az egyes magyarországi nagyberuházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 76/2011. (V. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított rendelkezéseit az R. hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. § Az R2. a következő 3. §-sal egészül ki:

3. § E rendeletnek az egyes magyarországi nagyberuházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 76/2011. (V. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kr.) megállapított rendelkezéseit a Kr. hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 6. § alapján hatályát vesztette 2011. május 4. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére