• Tartalom

88/2011. (XI. 17.) OGY határozat

88/2011. (XI. 17.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról1

2011.11.14.

1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat a következők szerint módosul:


Az Országgyűlés


a Fenntartható fejlődés bizottságába

dr. Oláh Lajos (független) – korábban megüresedett alelnöki helyére –

Szabó Imrét (MSZP)

a bizottság alelnökévé,


az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba

dr. Harangozó Tamás (MSZP) helyett

dr. Varga Lászlót (MSZP),


az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságba

Baracskai József – korábban megüresedett tagsági helyére –

Varju Lászlót (független),


az Egészségügyi bizottságba

Varju László – korábban megüresedett tagsági helyére –

Baracskai Józsefet (független),


az Európai ügyek bizottságába

– korábban megüresedett tagsági helyére –

dr. Molnár Csabát (független),


a Fenntartható fejlődés bizottságába

Tóbiás József (MSZP) helyett

dr. Oláh Lajost (független),


a Fogyasztóvédelmi bizottságba

Szabó Imre (MSZP) helyett

Tóbiás Józsefet (MSZP),


az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságba

– korábban megüresedett tagsági helyére –

Szűcs Erikát (független),


a Kulturális és sajtóbizottságba

– korábban megüresedett tagsági helyére –

Vitányi Ivánt (független),


a Mezőgazdasági bizottságba

– korábban megüresedett tagsági helyére –

Ficsor Ádámot (független),


a Nemzetbiztonsági bizottságba

dr. Vadai Ágnes (független) – korábban megüresedett tagsági helyére –

dr. Harangozó Tamást (MSZP),


az Oktatási, tudományos és kutatási bizottságba

– korábban megüresedett tagsági helyére –

dr. Kolber Istvánt (független)


a Sport- és turizmusbizottságba

dr. Varga László (MSZP) helyett

dr. Vadai Ágnest (független),


a Számvevőszéki és költségvetési bizottságba

Font Sándor (Fidesz) helyett

Bodó Sándort (Fidesz)


a bizottság tagjává


megválasztja.

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követő napon hatályát veszti.

1

A határozatot az Országgyűlés a 2011. november 14-i ülésnapján fogadta el. A határozat a 2. pont alapján hatályát vesztette 2011. november 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére