• Tartalom

9/2011. (III. 8.) KIM rendelet

9/2011. (III. 8.) KIM rendelet

az egyes igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

2011.03.17.

Az 1–7. §, a 10. § (4) bekezdése és a 11. § vonatkozásában az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés a) pontjában,
a 8. §, valamint a 10. § (5) bekezdés vonatkozásában az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (5) bekezdés c) pontjában,
a 9. § vonatkozásában az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (5) bekezdés b) pontjában,
a 10. § (1) bekezdés vonatkozásában a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. § a) pontjában,
a 10. § (2) bekezdés vonatkozásában a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. § c) pontjában,
a 10. § (3) bekezdés vonatkozásában az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés e) pontjában,
a 10. § (6) bekezdés vonatkozásában az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 10. § (2) és (3) bekezdése tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–11. §1

12. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 9. § e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit – a 10. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak kivételével – a folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárások során is alkalmazni kell. A 10. § (2) és (3) bekezdését és a 10. § (5) bekezdés c) pontját nem kell alkalmazni azokban az eljárásokban, amelyekben a rendelet hatálybalépését megelőzően a jogszabályban megjelölt igazgatási szolgáltatási díj vagy a tanfolyam díja már befizetésre került.

1. melléklet a 9/2011. (III. 8.) KIM rendelethez2

2. melléklet a 9/2011. (III. 8.) KIM rendelethez3

1

Az 1–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére