• Tartalom

2011. évi XC. törvény

a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő egyes törvények módosításáról1

2011.07.14.

1. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása

1–25. §2

2. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása

26–30. §3

3. Záró rendelkezések

31. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2011. július 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2011. július 12. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 91. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 26–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére