• Tartalom

1/2012. (I. 12.) KIM rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a közigazgatási és igazságügyi miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról

2012.09.19.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 30. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés d) pontja tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a 13. § (2) bekezdés c) pontja tekintetében, a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § c) és d) pontjában, valamint h–l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §1 E rendelet hatálya a Türr István Képző és Kutató Intézetnél foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyára terjed ki.

2. § Az e rendelet 1. mellékletében meghatározott munkaköri csoportok esetében közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez pályázat kiírása nem kötelező.

3. § A gyakornoki idő számításakor a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörnek minősül az 1. mellékletben meghatározott 1. és a 2. munkaköri csoport.

4. § (1) Szociológus, szociálpolitikus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében a szakmai gyakorlat idejébe be kell számítani az általános szociális munkás, okleveles szociális munkás szakképzettséggel ellátott, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 22. § (3) bekezdése szerinti jogviszony tartamát.

(2) Instruktor munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében a szakmai gyakorlat idejébe be kell számítani az általa pedagógus munkakör betöltésére jogosító vagy andragógus, okleveles andragógus végzettséggel, szakképzettséggel ellátott, a Kjt. 22. § (3) bekezdése szerinti jogviszony tartamát.

5. § Nem kell gyakornoki időt kikötni, ha a közalkalmazott olyan munkakört tölt be, amelyben a besorolás alapjául

a) jogi szakvizsga,

b) szociális szakvizsga,

c) mérlegképes könyvelő szakképesítés vagy ezzel egyenértékű képesítés,

d) okleveles könyvvizsgálói képesítés,

e) doktori fokozat (PhD, DLA),

f) a tudomány(ok) kandidátusa,

g) a tudomány(ok) doktora vagy

h) külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat

figyelembe vehető, és ezzel a közalkalmazott rendelkezik.

6. § (1) Magasabb vezető a főigazgató, a főigazgató-helyettes, a gazdasági főigazgató-helyettes, az igazgató és a főosztályvezető.

(2) Vezető az osztályvezető, az irodavezető és a csoportvezető.

7. § A magasabb vezetői megbízás feltétele továbbá, hogy a magasabb vezető legalább 3 éves szakmai tapasztalattal, valamint

a) szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel; vagy

b) nem szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezzen.

8. § (1) A magasabb vezetői, valamint a vezetői feladat ellátására történő megbízás 2 évtől 5 évig terjedő határozott időre adható.

(2) A határozott idő lejártát követően a közalkalmazott ismételten megbízható magasabb vezetői vagy vezetői feladat ellátásával.

9. § A munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatosan a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörnek minősül az 1. mellékletben meghatározott I. és a II. munkaköri csoport.

10. § Az egyes fizetési osztályokba tartozó munkaköröket az 1. melléklet állapítja meg.

11. § A Kjt. 61. § (1) bekezdésének g) és i) pontjával összefüggésben könyvelő, főkönyvelő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott tekintetében a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni:

a) a mérlegképes könyvelői,

b) az adótanácsadói, valamint

c) az okleveles könyvvizsgálói

vizsgát igazoló bizonyítványt, oklevelet.

12. § A magasabb vezetői és a vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottat a 2. mellékletben meghatározott vezetői pótlék illeti meg.

13. § (1) E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2)2

1. melléklet az 1/2012. (I. 12.) KIM rendelethez

Munkakörök

Munkakörök

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

I. Szakértői munkaköri csoport

1. számítástechnikai szervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

2. szoftverfejlesztő informatikus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

3. revizor (belső ellenőr)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

4. közgazdász

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

5. szociológus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

6. szociálpolitikus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

7. mérnök

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

8. munkavédelmi szakmérnök

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

9. statisztikus

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

10. menedzser (szakterülettel)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

11. szervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

12. kommunikációs vezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

13. programvezető, vezető koordinátor

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

14. szakértő (szakterülettel)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

15. szakreferens (szakterülettel)

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

16. referens (szakterülettel)

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

17. tanácsadó (szakterülettel)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

18. jogász, jogtanácsos

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

19. andragógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

20. instruktor I.

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

21. felnőttképzési ügyintéző, referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

22. tudományos tanácsadó (szakterülettel)

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

23. tudományos főmunkatárs (szakterülettel)

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

24. tudományos munkatárs (szakterülettel)

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

25. tudományos segédmunkatárs (szakterülettel)

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

II. Ügyintézői munkaköri csoport

1. jogi előadó

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

2. oktatástechnikus

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

3. kommunikációs asszisztens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

4. programasszisztens, koordinátor

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

5. könyvtáros

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

6. informatikus, programozó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

7. informatikus szervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

8. informatikus, számítógép hálózat üzemeltető

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

9. humánpolitikai szervező

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

10. humánerőforrás-gazdálkodási ügyintéző

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

11. bér- és társadalombiztosítási ügyintéző

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

12. társadalombiztosítási ellenőr

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

13. gazdasági ügyintéző

 

 

*

*

*

*

*

*

*

 

14. pénzügyi ügyintéző

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

15. számviteli ügyintéző

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

16. műszaki, igazgatási ügyintéző

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

17. statisztikai ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

18. vagyonkezelési ügyintéző

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

19. főkönyvelő, könyvelő

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

20. személyi titkár

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

21. titkárságvezető

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

22. előadó

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

23. instruktor II.

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

24. könyvtáros asszisztens

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

25. asszisztens

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

26. tűzrendész

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

27. polgári védelmi munkakörben foglalkoztatott

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

28. képzési szakasszisztens

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

29. munka- és tűzvédelmi előadó

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

30. általános gazdasági ügyintéző

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

III. Irodai és ügyviteli munkaköri csoport

1. anyagnyilvántartó

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

2. pénzügyi, munkaügyi nyilvántartó

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

3. titkár(nő)

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

4. gyors- és gépíró

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

5. adminisztrátor

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

6. iratkezelő, iktató

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

7. pénztáros

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

8. adatrögzítő

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

9. telefon-, telex-, telefaxkezelő

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

10. kiadványszerkesztő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

IV. Szolgáltató jellegű munkaköri csoport

1. rendezvényszervező szakasszisztens

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

szedő

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

olvasó-szerkesztő

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

tördelő-szerkesztő

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

korrektor

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

2. műszerész

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

3. kőműves

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

4. villanyszerelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

5. bútorasztalos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

6. épületasztalos

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

7. raktárkezelő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

8. személygépkocsi-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

9. tehergépkocsi-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

10. autóbusz-vezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

11. gondnok

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

12. raktáros

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

13. vagyonőr

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

14. kazánfűtő

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

15. karbantartó

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

16. kertész

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

17. nyomdász

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

18. anyaggazdálkodó, anyagbeszerző

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

V. Kisegítő munkaköri csoport

1. portás, recepciós

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

2. hivatalsegéd, kézbesítő

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

3. éjjeliőr

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. intézménytakarító

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

5. segédmunkás

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

6. betanított munkás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet az 1/2012. (I. 12.) KIM rendelethez

A magasabb vezetői és a vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

Beosztás megnevezése

Vezetői pótlék mértéke
a pótlékalap %-ában

Magasabb vezetői megbízás

 

főigazgató

300

főigazgató-helyettes

250

gazdasági főigazgató-helyettes

250

igazgató

250

főosztályvezető

250

Vezetői megbízás

 

osztályvezető

200

irodavezető

150

csoportvezető

100

1

Az 1. § a 43/2012. (IX. 18.) KIM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 13. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére