• Tartalom

2012. évi CIII. törvény

az Erzsébet-programról1

2015.01.01.

Az Országgyűlés a gyermekekről való felelős gondoskodás jegyében, az ahhoz kapcsolódó források megteremtése, valamint a társadalmi szolidaritásra építve a Szent Erzsébet-i hagyományok újraélesztése érdekében a következő törvényt alkotja.

1. §2 Az Erzsébet-program célja, hogy a meglévő keretek között jelentősen csökkentse azon szociálisan rászorulók, különösen gyermekek számát, akik részére nem biztosított a napi többszöri étkezés, az életkoruknak megfelelő egészséges táplálék, a tudás megszerzéséhez szükséges egészségi állapot, a regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódás lehetősége.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

a) Erzsébet-program: az állam által az 1. § megvalósítása céljából szervezett és lebonyolított szociális program és szolgáltatás, amely nyereség célzatú piaci szerepet nem tölt be,

b)3 Erzsébet-utalvány: a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (a továbbiakban: MNÜA) által kibocsátott,

ba) fogyasztásra kész étel vásárlására, melegkonyhás vendéglátóhelyi szolgáltatások igénybevételére,

bb) a kifizetőt terhelő adó mellett vagy adómentesen adható, meghatározott termékek vásárlására, szolgáltatások igénybevételére,

bc) gyermekek neveléséhez, gondozásához szükséges termékek vásárlására, szolgáltatások igénybevételére,

bd) szociális célból, törvényben meghatározott termékek vásárlására, szolgáltatások igénybevételére

felhasználható utalvány.

(2) Az Erzsébet-program végrehajtásáról az MNÜA gondoskodik.

3. § Az Erzsébet-program végrehajtása érdekében az MNÜA közfeladatként

a) szociális célú üdültetéshez,

b) szociális célú étkeztetéshez,

c) ifjúsági és gyermekvédelmi programokban való részvételhez,

d) külön törvény szerinti szociális és gyermekvédelmi támogatások Erzsébet-utalványban történő folyósításához,

e) az a)–d) pontban foglaltakkal összefüggő egyéb szociális célú feladatok ellátásához

kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket láthat el.

4. § Az Erzsébet-program végrehajtása érdekében az MNÜA a következő forrásokat használhatja fel:

a) az Erzsébet-utalvány kibocsátásával, forgalmazásával az MNÜA-nál keletkezett – ráfordításokkal csökkentett – bevétel,

b) a jogszabály alapján az MNÜA által kibocsátott más, szociális ellátási célokat szolgáló papír alapú és elektronikus utalványok kibocsátásával, forgalmazásával kapcsolatos – ráfordításokkal csökkentett – bevétel,

c) az Erzsébet-program végrehajtása céljára az MNÜA által megszerzett egyéb bevételek, támogatások.

5. § Az MNÜA a 4. §-ban meghatározott forrásokat kizárólag a 3. §-ban meghatározott feladatok ellátására használhatja fel.

6. §4 (1) Az MNÜA az Erzsébet-programmal kapcsolatos feladatai végrehajtásához együttműködhet civil szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, valamint egyéb jogi és természetes személyekkel.

(2) A 3. §-ban meghatározott közfeladatok megvalósulása érdekében az állam elősegíti a szociális üdültetési feladatok, ifjúsági és gyermekprogramok alapjául szolgáló szállodák és táborhelyek létrehozását, fejlesztését és működtetését.

6/A. §5 Az 1. mellékletben meghatározott állami vagyon vagyonkezelője az Erzsébet Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság. A vagyonkezelői jog létesítése ingyenesen történik.

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

8. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

a) az Erzsébet-program keretében megvalósuló szociális üdültetésre,

b) az Erzsébet-program keretében megvalósuló szociális étkeztetésre,

c) az Erzsébet-programmal összefüggő egyéb ifjúsági és gyermekvédelmi programokra,

d) külön törvény szerinti szociális és gyermekvédelmi támogatások Erzsébet-utalványban történő folyósítására

vonatkozó részletes szabályokat.

(2) Felhatalmazást kap a társadalompolitika összehangolásáért felelős miniszter, hogy – az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – rendeletben határozza meg az Erzsébet-utalvány kibocsátásának részletes szabályait.

9. §6

1. melléklet a 2012. évi CIII. törvényhez7Az Erzsébet Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonkezelésében álló állami vagyon

 

A

B

1

Helyrajzi szám

Megnevezés

2

Zánka, Külterület 017/5 hrsz.

kivett gyermekváros

3

Zánka, Külterület 017/6 hrsz.

kivett gyermekváros

4

Zánka, Külterület 017/7 hrsz.

kivett gyermekváros

5

Zánka, Külterület 018/3 hrsz.

kivett gyermekváros és „Kikötő szárazföldi terület”

6

Zánka, Külterület 018/7 hrsz.

kivett gyermekváros

7

Zánka, Külterület 018/8 hrsz.

kivett gyermekváros

8

Zánka, Külterület 022/17 hrsz.

kivett móló

9

Zánka, Külterület 022/19 hrsz.

kivett móló

10

Zánka, Külterület 026/2 hrsz.

kivett úttörőváros

11

Zánka, Külterület 028 hrsz.

kivett úttörőváros

12

Zánka, Külterület 029 hrsz.

kivett úttörőváros

13

Zánka, Külterület 030/10 hrsz.

kivett gyermekváros

14

Zánka, Külterület 030/11 hrsz.

kivett gyermekváros

15

Zánka, Külterület 030/13 hrsz.

kivett gyermekváros

16

Zánka, Külterület 038/1 hrsz.

legelő

17

Zánka, Külterület 039 hrsz.

kivett patak (Csorsza-patak)

18

Zánka, Külterület 041 hrsz.

kivett, saját használatú út

19

Zánka, Külterület 042 hrsz.

rét

20

Zánka, Külterület 043 hrsz.

rét

21

Fonyód, 10232/9 hrsz.

kivett transzformátorház

22

Fonyód, 10232/14 hrsz.

kivett út

23

Fonyód, 10232/16 hrsz.

kivett táborhely

24

Fonyód, 10232/17 hrsz.

kivett út

25

Fonyód, 10232/18 hrsz.

kivett táborhely

26

Siófok, 3778/28 hrsz.

kivett üdülőépület 2 db és udvar

27

Siófok, 6885 hrsz.

kivett üdülőépület, udvar

28

Balatonvilágos, 1392 hrsz.

kivett úttörőtábor

29

Balatonvilágos, 1412 hrsz.

kivett üdülőépület és napközi otthon és udvar

30

Balatonberény, 657/20 hrsz.

kivett üdülőépület

31

Nyíregyháza, 15054/2 hrsz.

kivett továbbképző intézet és szálloda

32

Nyíregyháza, 15069/3 hrsz.

kivett út

33

Nyíregyháza, 15069/5 hrsz.

kivett szálloda, táborhely

34

Nyíregyháza, 15069/6 hrsz.

kivett beépítetlen terület

35

Nyíregyháza, 15069/7 hrsz.

kivett beépítetlen terület

36

Nyíregyháza, 15069/8 hrsz.

kivett melléképület, udvar

37

Balatonőszöd, 619 hrsz.

kivett transzformátorház

38

Balatonőszöd, 620/2 hrsz.

kivett üdülőépület, udvar (27 db üdülőépület) és gazdasági épület 15 db és egyéb épület 6 db

39

Balatonőszöd, 622 hrsz.

kivett gazdasági épület, udvar

40

Balatonszemes, 44 hrsz.

kivett üdülőépület, udvar

41

Balatonszemes, 1430 hrsz.

kivett transzformátorház

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. július 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. július 13.

2

Az 1. § a 2013: CXV. törvény 16. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 2013: CXV. törvény 14. §-ával megállapított szöveg.

4

A 6. § a 2013: CXV. törvény 15. §-ával megállapított szöveg.

5

A 6/A. §-t a 2013: CCXIV. törvény 1. §-a iktatta be.

6

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. mellékletet a 2013: CCXIV. törvény 2. § (1) bekezdése iktatta be, szövege ugyanezen § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére