• Tartalom

2012. évi CIII. törvény

az Erzsébet-programról1

2016.04.12.

Az Országgyűlés a gyermekekről való felelős gondoskodás jegyében, az ahhoz kapcsolódó források megteremtése, valamint a társadalmi szolidaritásra építve a Szent Erzsébet-i hagyományok újraélesztése érdekében a következő törvényt alkotja.

1. §2 Az Erzsébet-program célja, hogy a meglévő keretek között jelentősen csökkentse azon szociálisan rászorulók, különösen gyermekek számát, akik részére nem biztosított a napi többszöri étkezés, az életkoruknak megfelelő egészséges táplálék, a tudás megszerzéséhez szükséges egészségi állapot, a regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódás lehetősége.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

a) Erzsébet-program: az állam által az 1. § megvalósítása céljából szervezett és lebonyolított szociális program és szolgáltatás, amely nyereség célzatú piaci szerepet nem tölt be,

b)3 Erzsébet-utalvány: a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (a továbbiakban: MNÜA) által kibocsátott,

ba) fogyasztásra kész étel vásárlására, melegkonyhás vendéglátóhelyi szolgáltatások igénybevételére,

bb) a kifizetőt terhelő adó mellett vagy adómentesen adható, meghatározott termékek vásárlására, szolgáltatások igénybevételére,

bc) gyermekek neveléséhez, gondozásához szükséges termékek vásárlására, szolgáltatások igénybevételére,

bd) szociális célból, törvényben meghatározott termékek vásárlására, szolgáltatások igénybevételére

felhasználható utalvány.

(2)4 Az Erzsébet-program végrehajtásáról az MNÜA és az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) gondoskodik.

(3)5 Az Alapítvány közhasznú civil szervezet.

3. §6 (1) Az Erzsébet-program végrehajtása érdekében az MNÜA közfeladatként

a) szociális célú üdültetéshez,

b) szociális célú étkeztetéshez,

c) szociális és gyermekvédelmi támogatások Erzsébet-utalványban történő folyósításához,

d) az a)–c) pontban foglaltakkal összefüggő egyéb szociális célú feladatok ellátásához

kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket lát el.

(2) Az Alapítvány az Erzsébet-program végrehajtása érdekében közfeladatként ifjúsági és gyermekprogramokban való részvételhez, gyermek- és ifjúsági táborok szervezéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezési és lebonyolítási teendőket lát el.

4. §7 (1) Az Erzsébet-program végrehajtása érdekében az MNÜA a következő forrásokat használhatja fel:

a) az Erzsébet-utalvány kibocsátásával, forgalmazásával az MNÜA-nál keletkezett – ráfordításokkal csökkentett – bevétel,

b) a jogszabály alapján az MNÜA által kibocsátott más, szociális ellátási célokat szolgáló papír alapú és elektronikus utalványok kibocsátásával, forgalmazásával kapcsolatos – ráfordításokkal csökkentett – bevétel,

c) az Erzsébet-program végrehajtása céljára az MNÜA által megszerzett egyéb bevételek, támogatások.

(2) Az állam támogatja az Alapítvány működését és az Alapítvány Erzsébet-program végrehajtásához szükséges közfeladatainak ellátását.

5. §8 Az MNÜA a 4. § (1) bekezdésben meghatározott forrásokat kizárólag a 3. § (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására használhatja fel.

6. §9 (1)10 Az MNÜA és az Alapítvány az Erzsébet-programmal kapcsolatos feladatai végrehajtásához együttműködhet civil szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, valamint egyéb jogi és természetes személyekkel.

(2) A 3. §-ban meghatározott közfeladatok megvalósulása érdekében az állam elősegíti a szociális üdültetési feladatok, ifjúsági és gyermekprogramok alapjául szolgáló szállodák és táborhelyek létrehozását, fejlesztését és működtetését.

6/A. §11 Az 1. mellékletben meghatározott állami vagyon vagyonkezelője az Erzsébet Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság. A vagyonkezelői jog létesítése ingyenesen történik.

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

8. §12 (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

a) az Erzsébet-program keretében megvalósuló szociális üdültetésre, valamint ezen feladatok támogatására,

b) az Erzsébet-program keretében megvalósuló szociális étkeztetésre, valamint ezen feladatok támogatására,

c) az Erzsébet-programmal összefüggő ifjúsági és gyermekprogramokra, gyermek- és ifjúsági táborok szervezésére, valamint ezen feladatok támogatására,

d) szociális és gyermekvédelmi támogatások Erzsébet-utalványban történő folyósítására

vonatkozó részletes szabályokat.

(2) Felhatalmazást kap a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, hogy – az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – rendeletben határozza meg az Erzsébet-utalvány kibocsátásának részletes szabályait.

9. §13

1. melléklet a 2012. évi CIII. törvényhez14Az Erzsébet Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonkezelésében álló állami vagyon

 

Helyrajzi szám

Megnevezés

1.

Siófok, 3778/28 hrsz.

kivett üdülőépület 2 db és udvar

2.

Siófok, 6885 hrsz.

kivett üdülőépület, udvar

3.

Balatonvilágos, 1392 hrsz.

kivett úttörőtábor

4.

Balatonvilágos, 1412 hrsz.

kivett üdülőépület és napközi otthon és udvar

5.

Nyíregyháza, 15054/2 hrsz.

kivett továbbképző intézet és szálloda

6.

Nyíregyháza, 15069/3 hrsz.

kivett út

7.

Nyíregyháza, 15069/5 hrsz.

kivett szálloda, táborhely

8.

Nyíregyháza, 15069/6 hrsz.

kivett beépítetlen terület

9.

Nyíregyháza, 15069/7 hrsz.

kivett beépítetlen terület

10.

Nyíregyháza, 15069/8 hrsz.

kivett melléképület, udvar

11.

Balatonőszöd, 619 hrsz.

kivett transzformátorház

12.

Balatonőszöd, 620/2 hrsz.

kivett üdülőépület, udvar (27 db üdülőépület) és gazdasági épület 15 db és egyéb épület 6 db

13.

Balatonőszöd, 622 hrsz.

kivett gazdasági épület, udvar

14.

Balatonszemes, 44 hrsz.

kivett üdülőépület, udvar

15.

Balatonszemes, 1430 hrsz.

kivett transzformátorház

16.

Zánka, Külterület 017/5 hrsz.

kivett gyermekváros

17.

Zánka, Külterület 017/6 hrsz.

kivett gyermekváros

18.

Zánka, Külterület 017/7 hrsz.

kivett gyermekváros

19.

Zánka, Külterület 018/3 km

kivett gyermekváros és „Kikötő szárazföldi terület”

20.

Zánka, Külterület 018/7 hrsz.

kivett gyermekváros

21.

Zánka, Külterület 018/8 hrsz.

kivett gyermekváros

22.

Zánka, Külterület 022/17 hrsz.

kivett móló

23.

Zánka, Külterület 022/19 hrsz.

kivett móló

24.

Zánka, Külterület 026/2 hrsz.

kivett úttörőváros

25.

Zánka, Külterület 028 hrsz.

kivett úttörőváros

26.

Zánka, Külterület 029 hrsz.

kivett úttörőváros

27.

Zánka, Külterület 030/10 hrsz.

kivett gyermekváros

28.

Zánka, Külterület 030/11 hrsz.

kivett gyermekváros

29.

Zánka, Külterület 030/13 hrsz.

kivett gyermekváros

30.

Zánka, Külterület 038/1 hrsz.

legelő

31.

Zánka, Külterület 039 hrsz.

kivett patak (Csorsza-patak)

32.

Fonyód, 10232/9 hrsz.

kivett transzformátorház

33.

Fonyód, 10232/14 hrsz.

kivett út

34.

Fonyód, 10232/16 hrsz.

kivett táborhely

35.

Fonyód, 10232/17 hrsz.

kivett út

36.

Fonyód, 10232/18 hrsz.

kivett táborhely

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. július 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. július 13.

2

Az 1. § a 2013: CXV. törvény 16. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 2013: CXV. törvény 14. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdése a 2016: XXI. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (3) bekezdését a 2016: XXI. törvény 2. §-a iktatta be.

6

A 3. § a 2016: XXI. törvény 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § a 2016: XXI. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 5. § a 2016: XXI. törvény 5. §-ával megállapított szöveg.

9

A 6. § a 2013: CXV. törvény 15. §-ával megállapított szöveg.

10

A 6. § (1) bekezdése a 2016: XXI. törvény 8. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 6/A. §-t a 2013: CCXIV. törvény 1. §-a iktatta be.

12

A 8. § a 2016: XXI. törvény 7. §-ával megállapított szöveg.

13

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 1. mellékletet a 2013: CCXIV. törvény 2. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2016: XXI. törvény 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére