• Tartalom

118/2012. (XI. 22.) VM rendelet

118/2012. (XI. 22.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási előlegfizetésről1

2013.12.22.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1.2 bankgarancia: harmadik személy javára vállalt önálló fizetési kötelezettség, amelyet pénzügyi intézmény vagy biztosító a garancianyilatkozatban vállalt kötelezettségének megfelelően és feltételek szerint teljesít, tekintet nélkül az ügyfél és a harmadik személy közötti jogviszony tartalmára;

2. biztosíték: készpénzletét, illetve bankgarancia;

3. készpénzletét: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) 10032000-00287560-00000024 számú bankszámlájára befizetett forint összeg.

2. Az előleg jellege, mértéke

2. § (1) Az MVH a 3. §-ban foglaltakra figyelemmel az ügyfél kérelmére, kizárólag beruházási jellegű fejlesztések megvalósításához az alábbi jogcímek esetén fizet támogatási előleget:

1. az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1698/2005/EK tanácsi rendelet) 52. cikk a) pont i. alpontja alapján meghirdetendő, nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás támogatási jogcím;

2. a 1698/2005/EK tanácsi rendelet 65. cikke alapján meghirdetendő, területek közötti együttműködés támogatási jogcím;

3. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím;

4. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím;

5. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím;

6. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján meghirdetett támogatási jogcím;

7. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím;

8. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím;

9. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008 (X.18.) FVM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím;

10. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím;

11. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím;

12. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím;

13. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím;

14. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím;

15. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI.19.) FVM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím;

16. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím;

17. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím;

18. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím;

19. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és – fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím;

20. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és – fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím;

21. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím;

22. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím;

23.3 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím;

24.4 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím;

25.5 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím;

26.6 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím;

27.7 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet alapján meghirdetett támogatási jogcím.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések keretében az Irányító Hatóság közleményben határozza meg azokat a támogatási kérelem benyújtási időszakokat, amelyek vonatkozásában az ügyfél előleget igényelhet.

(3) A támogatási előleg forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, valamint a központi költségvetés Új Magyarország Vidékfejlesztési Program költségvetési előirányzata az adott jogcímnél előírt közösségi-nemzeti finanszírozási arányban.

(4) Támogatási előleg egy támogatási kérelem vonatkozásában egyszeri alkalommal vehető igénybe.

(5) Az ügyfél legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a támogatási előleggel elszámolni. Az előleg elszámoltnak minősül, ha a kifizetési kérelem alapján az MVH által jóváhagyott támogatási összeg az elszámolni kívánt előleg összegét fedezi.

(6) Az ügyfél által igényelt támogatási előleg mértéke a támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb 30%-a lehet.

3. Az előleg igénybevételének feltételei

3. § (1) A támogatási előleg kifizetése iránti kérelmet (a továbbiakban: előlegkérelem) az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon lehet benyújtani az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően az MVH-hoz.

(2) Támogatási előlegre az az ügyfél jogosult, aki vagy amely

a) jogerős helyt adó vagy részben helyt adó támogatási döntéssel rendelkezik, amely ellen bírósági felülvizsgálat nincs folyamatban,

b) akinek nincs köztartozása, nem áll csődeljárás, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési, – természetes személy esetén – gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,

c) bankgarancia esetén legkésőbb az előlegkérelemmel egyidejűleg benyújtja az MVH-hoz a biztosítékról szóló eredeti, formailag és tartalmilag megfelelő és elfogadható okiratot, vagy készpénzletét biztosíték nyújtása esetén biztosítja a készpénzletét MVH bankszámlájára történő megérkezését legkésőbb az előlegkérelem benyújtásának napjáig.

(3)8 Az ügyfél, amennyiben

a) már rendelkezik helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási döntéssel, akkor a rendelet hatálybalépését követő 120 napon belül,

b) még nem rendelkezik helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási döntéssel e rendelet hatálybalépésekor, akkor a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 120 napon belül

előlegkérelmet nyújthat be az MVH-hoz.

(4) Az előlegkérelmet az ügyfél nem módosíthatja, és az előlegkérelem alapján indult eljárás során hiánypótlásnak nincs helye.

(5) Támogatási előleg igényléséhez az 1. § 2. pontjában meghatározott biztosítékok fogadhatók el az ügyfél által igényelt támogatási előleg összegének 110%-ára vonatkozóan.

(6) Az előlegkérelmet az MVH bírálja el, amennyiben helyt ad, az előleget a tértivevény tanúsága szerinti postára adás dátumától számított 30 napon belül folyósítja.

(7) Amennyiben az ügyfél a 2. § (1) bekezdésében felsoroltak közül több jogcím esetében is igényel támogatási előleget, abban az esetben minden érintett támogatási kérelemhez kapcsolódóan rendelkeznie kell megfelelő mértékű biztosítékkal.

(8) Az MVH a kifizetési kérelem alapján jóváhagyható támogatás összegéből vonja le az előleg elszámolás összegét az ügyfél által a kifizetési kérelemben tett előleg elszámolási nyilatkozata szerint. E nyilatkozattól függetlenül a kifizetési kérelmek esetében a támogatási előleg elszámolására kell felhasználni a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 80%-ának az elszámolatlan előleg összegével csökkentett értéke feletti részt.

(9) A biztosítékot az MVH akkor szabadítja fel, ha megállapítja, hogy az ügyfél az előleggel elszámolt vagy az előleg összegét az 5. § (2) bekezdés szerint maradéktalanul visszafizette. Felszabadítható továbbá a biztosíték maradványa a követelés biztosíték terhére történő maradéktalan érvényesítését követően.

4. A biztosítékkezelés szabályai

4. § (1) A biztosíték teljes vagy részleges feloldását a kötelezett írásban kérelmezheti a biztosítékkezelőtől.

(2) A bankgarancia az 1. mellékletben foglalt nyomtatvány megfelelő kitöltésével létrejött, egy eredeti példányban készülő kötelezettségvállalás, amelyet a biztosítékkezelőhöz kell benyújtani.

(3) A bankgarancia lejárata legalább a kötelezettségvállalás időtartamának végét követő kilencvenedik nap. A biztosítékkezelő a még nem teljesített kötelezettség biztosítékául szolgáló bankgarancia lejárata előtt harminc nappal írásban felszólítja a kötelezettet újabb, megfelelő mértékű biztosíték nyújtására.

5. Jogkövetkezmények

5. § (1) Ha a jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfél ellen csődeljárás, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési, vagy – természetes személy – gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás indul, az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályai alkalmazandók.

(2) Ha a támogatási előleget igénybe vevő ügyfél az előleggel nem, vagy csak részben számol el, úgy a kifizetett, de el nem számolt támogatási előleget az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályai szerint köteles visszafizetni. Az intézkedésben való jogosulatlan részvételről szóló döntésben előírt határidőig nem teljesült követelés összegét az MVH a letett biztosíték terhére érvényesíti.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6/A. §9 E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2013. (III. 18.) VM rendelet [a továbbiakban: 17/2013. (III. 18.) VM rendelet] által megállapított 3. § (3) bekezdését a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet hatálybalépésekor10 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2006. december 15-i 1974/2006/EK bizottsági rendelet 56. cikk (1) bekezdése, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2011. július 14-i 679/2011/EU bizottsági rendelet 1 cikkének 12. pontjának végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 118/2012. (XI. 22.) VM rendelethez

Nyilatkozat
Száma: ...............
Alulírott pénzügyi intézmény vagy biztosító (a továbbiakban: nyilatkozó) bankgaranciát vállal az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási előlegfizetésről szóló 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet alapján a Kötelezett által a jelen nyilatkozatban meghatározott kötelezettség teljesítéséért, amennyiben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: jogosult) felszólítására annak a kötelezett bármilyen okból nem tesz eleget.
Nyilatkozó
Neve:     
Székhelye:     
Adószáma:     
Pénzforgalmi számlaszáma:     
Kötelezett
Neve:     
Székhelye:     
Adószáma:     
Regisztrációs száma:     
Pénzforgalmi számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató:     
Pénzforgalmi számlaszáma:     
A kötelezettség típusa:
– A beruházási támogatásokhoz kapcsolódó előleg visszafizetési biztosíték
A bankgarancia a kötelezett
............... év ............... hó ............... nap és............... év ............... hó ............... nap között keletkezett ............... Ft, azaz................................................ forint összegű kötelezettségére érvényes.
A bankgarancia lejárata: ............... év...............hó ............... nap.
A nyilatkozó feltétel nélkül kötelezettséget vállal arra, hogy a jogosult első írásbeli felszólítására – az alapjogviszony vizsgálata nélkül – a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára megfizeti a kötelezett tartozását a fenti összeg erejéig. A felszólításban pontosan meg kell jelölni, hogy a kötelezett mely kötelezettségének, milyen mértékben nem tett eleget. A felszólítás faxon nem nyújtható be. Amennyiben a nyilatkozó a jogosult írásbeli felszólítására részfizetést teljesít, a lehívott összeggel a bankgarancia összege automatikusan csökken.
Jelen bankgarancia nem átruházható.
A nyilatkozóhoz a megjelölt lejárati időpont napján ............... órán túl beérkezett igénybejelentésre a nyilatkozó fizetést nem teljesít.
A jelen bankgarancia egy eredeti példányban készült. A lejárati időpontot követően jelen bankgarancia az eredeti példányának visszaszolgáltatása nélkül is megszűnik.
Kelt: ..............., 20......... év ............... hó ............... napján.
P. H.
.............................................
név, beosztás
1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 59. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § 1. pontja a 99/2013. (X. 28.) VM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés 23. pontját a 65/2013. (VII. 29.) VM rendelet 17. §-a iktatta be.

4

A 2. § (1) bekezdés 24. pontját a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 41. §-a iktatta be.

5

A 2. § (1) bekezdés 25. pontját a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 41. §-a iktatta be.

6

A 2. § (1) bekezdés 26. pontját a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 41. §-a iktatta be.

7

A 2. § (1) bekezdés 27. pontját a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 41. §-a iktatta be.

8

A 3. § (3) bekezdése a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A hatálybalépés időpontja 2013. március 19.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére