• Tartalom

12/2012. (II. 14.) Korm. rendelet

12/2012. (II. 14.) Korm. rendelet

a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.08.31.

A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 9. pontjában, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1)2

(2) Az R1 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Minden évben két felvételi eljárás hirdethető]

b) a szeptemberben induló képzésekre történő jelentkezés (a továbbiakban: általános felvételi eljárás) esetén a jelentkezés határideje a képzés indítása szerinti év február 15. napja.”

2. §3

3. § (1)4

(2) Az R1 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

48. § E rendeletnek a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 12/2012. (II. 14.) Korm. rendelet
a) 1. § (2) bekezdésével módosított 8. § (1) bekezdés b) pontját első alkalommal a 2013. évi,
b) 2. §-ával módosított 11. § (4) bekezdését első alkalommal a 2012. évi
általános felvételi eljárás során kell alkalmazni.”

4. § (1)5

(2) Az R2 12. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A jelentkezési lapot]

b) május–júniusi vizsgaidőszak esetén február 15-ig,”

[lehet benyújtani a vizsgabizottságot működtető intézmény igazgatójához.]

5. § (1)6

(2) Az R2 61/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

61/B. § E rendeletnek a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 12/2012. (II. 14.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével módosított 12. § (6) bekezdés b) pontját első alkalommal a 2013. évi május–júniusi vizsgaidőszakra történő jelentkezés során kell alkalmazni.”

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 14 órakor lép hatályba.

(2) E rendelet 1. § (2) bekezdése, 3. § (2) bekezdése, 4. § (2) bekezdése, 5. § (2) bekezdése 2012. augusztus 31-én lép hatályba.

(3) E rendelet 2012. szeptember 1-jén hatályát veszti.

1

A rendelet a 6. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. szeptember 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére