• Tartalom

14/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelet

14/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelet

a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 16/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelet módosításáról1

2012.12.01.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 16/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. mellékelte helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2012. december 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 14/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelethez

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

Táblakód

Megnevezés

Adatszolgáltató

Gyakoriság

Éves jelentés

 

 

 

4411E..

A tárgyévi biztosítástechnikai tartalékok ágazatonként (Életbiztosítási ág)

B

É

4411N..

A tárgyévi biztosítástechnikai tartalékok ágazatonként (Nem-életbiztosítási ág)

B

É

4412ES

A különböző technikai kamatlábakhoz tartozó matematikai tartalék értékek áganként - Életbiztosítás

B

É

4412NS

A különböző technikai kamatlábakhoz tartozó matematikai tartalék értékek áganként - Nem életbiztosítás

B

É

4421E..

Néhány tartalékfajta bruttó egyéves, illetve kétéves lebonyolítási eredménye ágazatonként (Életbiztosítási ág)

B

É

4421N..

Néhány tartalékfajta bruttó egyéves, illetve kétéves lebonyolítási eredménye ágazatonként (Nem életbiztosítási ág)

B

É

4422E..

Néhány tartalékfajta nettó, egyéves, illetve kétéves lebonyolítási eredménye ágazatonként (Életbiztosítási ág)

B

É

4422N..

Néhány tartalékfajta nettó, egyéves, illetve kétéves lebonyolítási eredménye ágazatonként (Nem-életbiztosítási ág)

B

É

4423ES

Az eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék felhasználása áganként (Életbiztosítási ág)

B

É

4423NS

Az eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék felhasználása áganként (Nem-életbiztosítási ág)

B

É

4431ES

Az életbiztosítási ág matematikai tartalékának hozama és annak felhasználása

B

É

4441NS

A nem-élet ági bruttó kárhányad alakulása ágazatonként

B

É

4442NS

A nem-élet ági nettó kárhányad alakulása ágazatonként

B

É

44C31

Tárgyévi kárkifizetések a kár keletkezése és bejelentése éve alapján megbontva: Szárazföldi jármű-casco

B

É

44C32

Tárgyévi kárkifizetések a kár keletkezése és bejelentése éve alapján megbontva: Tűz- és elemi károk (lakossági szektor)

B

É

44C33

Tárgyévi kárkifizetések a kár keletkezése és bejelentése éve alapján megbontva: Tűz- és elemi károk (vállalati szektor)

B

É

44C34

Tárgyévi kárkifizetések a kár keletkezése és bejelentése éve alapján megbontva: Egyéb vagyoni károk (lakossági szektor)

B

É

44C35

Tárgyévi kárkifizetések a kár keletkezése és bejelentése éve alapján megbontva: Egyéb vagyoni károk (vállalati szektor)

B

É

44C36

Tárgyévi kárkifizetések a kár keletkezése és bejelentése éve alapján megbontva: Önjáró szárazföldi járművekkel összefüggő felelősség

B

É

 

 

 

 

Éves jelentéssel egyidejűleg pdf formátumban küldendő mellékletek

szovjel

Aktuáriusi szöveges jelentés

B

É

 

 

 

 

Az összefoglaló táblázatban előforduló rövidítések

 

Adatszolgáltató

Biztosítók, kivéve a biztosító egyesület, amely eleget tesz a Bit. 126. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek, és nem foglalkoztat vezető biztosításmatematikust

B

 

Gyakoriság

Éves

É

 

4411E..
A tárgyévi biztosítástechnikai tartalékok ágazatonként (Életbiztosítási ág)

 

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tárgyévi nyitó tartalék

Tárgyévi záró tartalék

 

megképzett

bruttó

viszontbiztosítóra jutó rész

megképzett

bruttó

viszontbiztosító-
ra jutó rész

Mód

1

2

3

4

5

6

7

a

b

c

d

e

f

z

001

4411E..01

Meg nem szolgált díjak tartaléka

 

 

 

 

 

 

 

002

4411E..02

Matematikai tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

003

4411E..021

életbiztosítási díjtartalék

 

 

 

 

 

 

 

004

4411E..022

betegségbiztosítási díjtartalék

 

 

 

 

 

 

 

005

4411E..023

balesetbiztosítási járadéktartalék

 

 

 

 

 

 

 

006

4411E..024

felelősségbiztosítási járadéktartalék

 

 

 

 

 

 

 

007

4411E..03

Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások

 

 

 

 

 

 

 

008

4411E..04

Függőkár tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

009

4411E..041

bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tételes függőkár tartalék)

 

 

 

 

 

 

 

010

4411E..042

bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka (IBNR)

 

 

 

 

 

 

 

011

4411E..05

Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék

 

 

 

 

 

 

 

012

4411E..06

Eredménytől független díjvisszatérítési tartalék

 

 

 

 

 

 

 

013

4411E..07

Káringadozási tartalék

 

 

 

 

 

 

 

014

4411E..08

Nagy károk tartaléka

 

 

 

 

 

 

 

015

4411E..09

Törlési tartalék

 

 

 

 

 

 

 

016

4411E..10

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tartalék költségrésze az alábbi tartalékfajtákra:

 

017

4411E..11

balesetbiztosítási járadéktartalék

 

 

 

 

 

 

 

018

4411E..12

felelősségbiztosítási járadéktartalék

 

 

 

 

 

 

 

019

4411E..13

bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tételes függőkár tartalék)

 

 

 

 

 

 

 

020

4411E..14

bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka (IBNR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 

 

 

4411N..
A tárgyévi biztosítástechnikai tartalékok ágazatonként (Nem-életbiztosítási ág ágazatai)

 

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tárgyévi nyitó tartalék

Tárgyévi záró tartalék

 

megképzett

bruttó

viszontbiztosítóra jutó rész

megképzett

bruttó

viszontbiztosítóra jutó rész

Mód

1

2

3

4

5

6

7

a

b

c

d

e

f

z

001

4411N..01

Meg nem szolgált díjak tartaléka

 

 

 

 

 

 

 

002

4411N..02

Matematikai tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

003

4411N..021

életbiztosítási díjtartalék

 

 

 

 

 

 

 

004

4411N..022

betegségbiztosítási díjtartalék

 

 

 

 

 

 

 

005

4411N..023

balesetbiztosítási járadéktartalék

 

 

 

 

 

 

 

006

4411N..024

felelősségbiztosítási járadéktartalék

 

 

 

 

 

 

 

007

4411N..03

Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások tartaléka

 

 

 

 

 

 

 

008

4411N..04

Függőkár tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

009

4411N..041

bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tételes függőkár tartalék)

 

 

 

 

 

 

 

010

4411N..042

bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka (IBNR)

 

 

 

 

 

 

 

011

4411N..05

Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék

 

 

 

 

 

 

 

012

4411N..06

Eredménytől független díjvisszatérítési tartalék

 

 

 

 

 

 

 

013

4411N..07

Káringadozási tartalék

 

 

 

 

 

 

 

014

4411N..08

Nagy károk tartaléka

 

 

 

 

 

 

 

015

4411N..09

Törlési tartalék

 

 

 

 

 

 

 

016

4411N..10

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tartalék költségrésze az alábbi tartalékfajtákra:

 

017

4411N..11

balesetbiztosítási járadéktartalék

 

 

 

 

 

 

 

018

4411N..12

felelősségbiztosítási járadéktartalék

 

 

 

 

 

 

 

019

4411N..13

bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tételes függőkár tartalék)

 

 

 

 

 

 

 

020

4411N..14

bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka (IBNR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 

 

4412ES
A különböző technikai kamatlábakhoz tartozó matematikai tartalék értékek áganként - Életbiztosítás

 

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

 

Életbiztosítási díjtartalék

Betegségbiztosítási díjtartalék

Balesetbiztosítási járadéktartalék

Felelősségbiztosítási járadéktartalék

 

Technikai kamatláb

nyitó

átlagos

záró

nyitó

átlagos

záró

nyitó

átlagos

záró

nyitó

átlagos

záró

Mód

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

z

001

4412ES1

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

4412ES2

Nincs technikai kamatláb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

4412ES301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4412ES399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4412NS
A különböző technikai kamatlábakhoz tartozó matematikai tartalék értékek áganként - Nem-életbiztosítás

 

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

 

Életbiztosítási díjtartalék

Betegségbiztosítási díjtartalék

Balesetbiztosítási járadéktartalék

Felelősségbiztosítási járadéktartalék

 

Technikai kamatláb

nyitó

átlagos

záró

nyitó

átlagos

záró

nyitó

átlagos

záró

nyitó

átlagos

záró

Mód

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

z

001

4412NS1

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

4412NS2

Nincs technikai kamatláb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

4412NS301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4412NS399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4421E..
Néhány tartalékfajta bruttó egyéves, illetve kétéves lebonyolítási eredménye ágazatonként (Életbiztosításítási ág)

 

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

A tárgyévet 2 évvel megelőző tartalék

A tárgyévet megelőző évi tartalék

 

tartalék

felhasználás

záró tartalék

lebonyolítási eredmény

tartalék

felhasználás

záró tartalék

lebonyolítási eredmény

Mód

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a

b

c

d

e

f

g

h

z

001

4421E..1

Balesetbiztosítási járadéktartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

4421E..2

Felelősségbiztosítási járadéktartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

4421E..3

Bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tételes függőkár tartalék)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004

4421E..4

Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka (IBNR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4421N..
Néhány tartalékfajta bruttó egyéves, illetve kétéves lebonyolítási eredménye ágazatonként (Nem életbiztosítási ág)

 

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

A tárgyévet 2 évvel megelőző tartalék

A tárgyévet megelőző évi tartalék

 

tartalék

felhasználás

záró tartalék

lebonyolítási eredmény

tartalék

felhasználás

záró tartalék

lebonyolítási eredmény

Mód

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a

b

c

d

e

f

g

h

z

001

4421N..1

Balesetbiztosítási járadéktartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

4421N..2

Felelősségbiztosítási járadéktartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

4421N..3

Bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tételes függőkár tartalék)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004

4421N..4

Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka (IBNR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4422E..
Néhány tartalékfajta nettó, egyéves, illetve kétéves lebonyolítási eredménye ágaztonként (Életbiztosítási ág)

 

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

A tárgyévet 2 évvel megelőző tartalék

A tárgyévet megelőző évi tartalék

 

tartalék

felhasználás

záró tartalék

lebonyolítási eredmény I.

lebonyolítási eredmény II.

tartalék

felhasználás

záró tartalék

lebonyolítási eredmény I.

lebonyolítási eredmény II.

Mód

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

z

001

4422E..1

Balesetbiztosítási járadéktartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

4422E..2

Felelősségbiztosítási járadéktartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

4422E..3

Bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tételes függőkár tartalék)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004

4422E..4

Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka (IBNR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4422N..
Néhány tartalékfajta nettó, egyéves, illetve kétéves lebonyolítási eredménye ágazatonként (Nem életbiztosítási ág)

 

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

A tárgyévet 2 évvel megelőző tartalék

A tárgyévet megelőző évi tartalék

 

tartalék

felhasználás

záró tartalék

lebonyolítási eredmény I.

lebonyolítási eredmény II.

tartalék

felhasználás

záró tartalék

lebonyolítási eredmény I.

lebonyolítási eredmény II.

Mód

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

z

001

4422N..1

Balesetbiztosítási járadéktartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

4422N..2

Felelősségbiztosítási járadéktartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

4422N..3

Bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tételes függőkár tartalék)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004

4422N..4

Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka (IBNR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4423ES
Az eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék felhasználása áganként (Életbiztosítási ág)

 

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Az utolsó két éves időszak

A tárgyév időszaka

Mód

1

2

3

a

b

z

001

4423ES1

Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék (az időszakot megelőző utolsó év záróértéke)=2+3+4+5 Ebből:

 

 

 

002

4423ES11

A matemetikai tartalék növelésére fordított összeg

 

 

 

003

4423ES12

Többletszolgáltatásra fordított összeg

 

 

 

004

4423ES13

Egyéb módon történő visszajuttatás

 

 

 

005

4423ES14

Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalékban maradt összeg

 

 

 

006

4423ES2

Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék hozama az időszak során

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

4423NS
Az eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék felhasználása áganként (Nem életbiztosítási ág)

 

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Az utolsó két éves időszak

A tárgyév időszaka

Mód

1

2

3

a

b

z

001

4423NS1

Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék (az időszakot megelőző utolsó év záróértéke)=2+3+4+5 Ebből:

 

 

 

002

4423NS11

A matematikai tartalék növelésére fordított összeg

 

 

 

003

4423NS12

Többletszolgáltatásra fordított összeg

 

 

 

004

4423NS13

Egyéb módon történő visszajuttatás

 

 

 

005

4423NS14

Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalékban maradt összeg

 

 

 

006

4423NS2

Az eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék hozama az időszak során

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

4431ES
Az életbiztosítási ág matematikai tartalékának hozama és annak felhasználása

 

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

1996. január 1. előtt engedélyezett

1995. december 31. után bevezetett

Az első két kategórián kívüli

Mód

1

2

3

4

a

b

c

z

001

4431ES101

Nyitó matematikai tartalék összesen

 

 

 

 

002

4431ES102

Befektetési hozam összesen

 

 

 

 

003

4431ES103

Befektetési eredmény összesen

 

 

 

 

004

4431ES104

Matemetikai tartalék növelésére fordított összeg összesen

 

 

 

 

005

4431ES105

ebből technikai kamat miatti tartaléknövekedés összesen

 

 

 

 

006

4431ES106

Többletszolgáltatás összesen

 

 

 

 

007

4431ES107

Egyéb visszajuttatás összesen

 

 

 

 

008

4431ES108

Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék növelése összesen

 

 

 

 

009

4431ES109

Nincs technikai kamatláb:

 

 

 

 

010

4431ES110

Nyitó matemetikai tartalék

 

 

 

 

011

4431ES111

Befektetési hozam

 

 

 

 

012

4431ES112

Befektetési eredmény

 

 

 

 

013

4431ES113

Matematikai tartalék növelésére fordított összeg

 

 

 

 

014

4431ES114

ebből: technikai kamat miatti tartaléknövekedés

 

 

 

 

015

4431ES115

Többletszolgáltatás

 

 

 

 

016

4431ES116

Egyéb visszajuttatás

 

 

 

 

017

4431ES117

Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék növelése

 

 

 

 

018

4431ES101001

Technikai kamatláb:

 

 

 

 

019

4431ES101002

Nyitó matemetikai tartalék

 

 

 

 

020

4431ES101003

Befektetési hozam

 

 

 

 

021

4431ES101004

Befektetési eredmény

 

 

 

 

022

4431ES101005

Matematikai tartalék növelésére fordított összeg

 

 

 

 

023

4431ES101006

ebből: technikai kamat miatti tartaléknövekedés

 

 

 

 

024

4431ES101007

Többletszolgáltatás

 

 

 

 

025

4431ES101008

Egyéb visszajuttatás

 

 

 

 

026

4431ES101009

Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék növelése

 

 

 

 

 

......

......

 

 

 

 

 

4431ES101199

Technikai kamatláb:

 

 

 

 

 

4431ES101200

Nyitó matemetikai tartalék

 

 

 

 

 

4431ES101201

Befektetési hozam

 

 

 

 

 

4431ES101202

Befektetési eredmény

 

 

 

 

 

4431ES101203

Matematikai tartalék növelésére fordított összeg

 

 

 

 

 

4431ES101204

ebből: technikai kamat miatti tartaléknövekedés

 

 

 

 

 

4431ES101205

Többletszolgáltatás

 

 

 

 

 

4431ES101206

Egyéb visszajuttatás

 

 

 

 

 

4431ES101207

Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék növelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

4441NS
A nem-élet ági bruttó kárhányad alakulása ágazatonként

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tárgyévet megelőző 2.év kárhányada (%)

Tárgyévet megelőző 1.év kárhányada (%)

Tárgyévi kárhányad (%)

Mód

1

2

3

4

a

b

c

z

001

4441NS01

Baleset

 

 

 

 

002

4441NS02

Szárazföldi jármű casco

 

 

 

 

003

4441NS03

Sínpályához kötött járművek cascója

 

 

 

 

004

4441NS04

Légijármű casco

 

 

 

 

005

4441NS05

Tengeri, tavi és folyami jármű casco

 

 

 

 

006

4441NS06

Szállítmány

 

 

 

 

007

4441NS07

Tűz- és elemi károk

 

 

 

 

008

4441NS08

Egyéb vagyoni károk

 

 

 

 

009

4441NS09

Önjáró szárazföldi járművekkel összefüggő felelősség

 

 

 

 

010

4441NS10

Légijárművekkel összefüggő felelősség

 

 

 

 

011

4441NS11

Tengeri, tavi és folyami járművekkel összefüggő felelősség

 

 

 

 

012

4441NS12

Általános felelősség

 

 

 

 

013

4441NS13

Hitel

 

 

 

 

014

4441NS14

Kezesség

 

 

 

 

015

4441NS15

Különböző pénzügyi veszteségek

 

 

 

 

016

4441NS16

Jogvédelem

 

 

 

 

017

4441NS17

Segítségnyújtás

 

 

 

 

018

4441NS18

Temetési biztosítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

4442NS
A nem-élet ági nettó kárhányad alakulása ágazatonként

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tárgyévet megelőző 2.év kárhányada (%)

Tárgyévet megelőző 1.év kárhányada (%)

Tárgyévi kárhányad (%)

Mód

1

2

3

4

a

b

c

z

001

4442NS01

Baleset

 

 

 

 

002

4442NS02

Szárazföldi jármű casco

 

 

 

 

003

4442NS03

Sínpályához kötött járművek cascója

 

 

 

 

004

4442NS04

Légijármű casco

 

 

 

 

005

4442NS05

Tengeri, tavi és folyami jármű casco

 

 

 

 

006

4442NS06

Szállítmány

 

 

 

 

007

4442NS07

Tűz- és elemi károk

 

 

 

 

008

4442NS08

Egyéb vagyoni károk

 

 

 

 

009

4442NS09

Önjáró szárazföldi járművekkel összefüggő felelősség

 

 

 

 

010

4442NS10

Légijárművekkel összefüggő felelősség

 

 

 

 

011

4442NS11

Tengeri, tavi és folyami járművekkel összefüggő felelősség

 

 

 

 

012

4442NS12

Általános felelősség

 

 

 

 

013

4442NS13

Hitel

 

 

 

 

014

4442NS14

Kezesség

 

 

 

 

015

4442NS15

Különböző pénzügyi veszteségek

 

 

 

 

016

4442NS16

Jogvédelem

 

 

 

 

017

4442NS17

Segítségnyújtás

 

 

 

 

018

4442NS18

Temetési biztosítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

44C31
Kumulált kárkifizetések, viszontbiztosítói kármegtérítések a kár keletkezése és a kifizetés éve alapján megbontva:
Szárazföldi jármű-casco

 

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

A kárkifizetés/viszontbiztosítói kármegtérítés éve

Mód

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

18

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

z

001

44C3101

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

43C31011

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

43C31012

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004

44C3102

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005

44C31021

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006

44C31022

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007

44C3103

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

008

44C31031

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

009

44C31032

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

44C3104

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011

44C31041

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012

44C31042

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

013

44C3105

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

014

44C31051

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015

44C31052

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

016

44C3106

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

017

44C31061

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

018

44C31062

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

019

44C3107

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

44C31071

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021

44C31072

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

022

44C3108

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

023

44C31081

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

024

44C31082

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

025

44C3109

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

026

44C31091

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

027

44C31092

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

028

44C3110

Károk keletkezésének éve: Tárgyév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

029

44C31101

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

44C31102

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44C32
Kumulált kárkifizetések, viszontbiztosítói kármegtérítések a kár keletkezése és a kifizetés éve alapján megbontva:
Tűz- és elemi károk (lakossági szektor)

 

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

A kárkifizetés/viszontbiztosítói kármegtérítés éve

Mód

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

18

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

z

001

44C3201

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

43C32011

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

43C32012

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004

44C3202

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005

44C32021

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006

44C32022

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007

44C3203

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

008

44C32031

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

009

44C32032

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

44C3204

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011

44C32041

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012

44C32042

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

013

44C3205

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

014

44C32051

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015

44C32052

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

016

44C3206

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

017

44C32061

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

018

44C32062

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

019

44C3207

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

44C32071

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021

44C32072

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

022

44C3208

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

023

44C32081

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

024

44C32082

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

025

44C3209

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

026

44C32091

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

027

44C32092

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

028

44C3210

Károk keletkezésének éve: Tárgyév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

029

44C32101

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

44C32102

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44C33
Kumulált kárkifizetések, viszontbiztosítói kármegtérítések a kár keletkezése és a kifizetés éve alapján megbontva:
Tűz- és elemi károk (vállalati szektor)

 

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

A kárkifizetés/viszontbiztosítói kármegtérítés éve

Mód

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

18

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

z

001

44C3301

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

43C33011

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

43C33012

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004

44C3302

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005

44C33021

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006

44C33022

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007

44C3303

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

008

44C33031

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

009

44C33032

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

44C3304

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011

44C33041

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012

44C33042

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

013

44C3305

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

014

44C33051

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015

44C33052

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

016

44C3306

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

017

44C33061

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

018

44C33062

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

019

44C3307

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

44C33071

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021

44C33072

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

022

44C3308

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

023

44C33081

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

024

44C33082

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

025

44C3309

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

026

44C33091

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

027

44C33092

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

028

44C3310

Károk keletkezésének éve: Tárgyév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

029

44C33101

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

44C33102

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44C34
Kumulált kárkifizetések, viszontbiztosítói kármegtérítések a kár keletkezése és a kifizetés éve alapján megbontva:
Egyéb vagyoni károk (lakossági szektor)

 

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

A kárkifizetés/viszontbiztosítói kármegtérítés éve

Mód

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

18

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

z

001

44C3401

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

43C34011

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

43C34012

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004

44C3402

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005

44C34021

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006

44C34022

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007

44C3403

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

008

44C34031

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

009

44C34032

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

44C3404

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011

44C34041

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012

44C34042

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

013

44C3405

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

014

44C34051

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015

44C34052

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

016

44C3406

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

017

44C34061

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

018

44C34062

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

019

44C3407

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

44C34071

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021

44C34072

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

022

44C3408

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

023

44C34081

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

024

44C34082

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

025

44C3409

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

026

44C34091

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

027

44C34092

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

028

44C3410

Károk keletkezésének éve: Tárgyév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

029

44C34101

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

44C34102

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44C35
Kumulált kárkifizetések, viszontbiztosítói kármegtérítések a kár keletkezése és a kifizetés éve alapján megbontva:
Egyéb vagyoni károk (vállalati szektor)

 

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

A kárkifizetés/viszontbiztosítói kármegtérítés éve

Mód

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

18

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

z

001

44C3501

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

43C35011

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

43C35012

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004

44C3502

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005

44C35021

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006

44C35022

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007

44C3503

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

008

44C35031

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

009

44C35032

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

44C3504

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011

44C35041

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012

44C35042

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

013

44C3505

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

014

44C35051

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015

44C35052

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

016

44C3506

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

017

44C35061

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

018

44C35062

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

019

44C3507

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

44C35071

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021

44C35072

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

022

44C3508

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

023

44C35081

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

024

44C35082

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

025

44C3509

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

026

44C35091

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

027

44C35092

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

028

44C3510

Károk keletkezésének éve: Tárgyév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

029

44C35101

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

44C35102

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44C36
Kumulált kárkifizetések, viszontbiztosítói kármegtérítések a kár keletkezése és a kifizetés éve alapján megbontva:
Önjáró szárazföldi járművekkel összefüggő felelősség

 

 

 

 

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

A kárkifizetés/viszontbiztosítói kármegtérítés éve

Mód

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

18

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

z

001

44C3601

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

43C36011

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

43C36012

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004

44C3602

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005

44C36021

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006

44C36022

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007

44C3603

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

008

44C36031

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

009

44C36032

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

44C3604

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011

44C36041

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012

44C36042

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

013

44C3605

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

014

44C36051

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015

44C36052

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

016

44C3606

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

017

44C36061

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

018

44C36062

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

019

44C3607

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

44C36071

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021

44C36072

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

022

44C3608

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

023

44C36081

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

024

44C36082

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

025

44C3609

Károk keletkezésének éve: Tárgyév-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

026

44C36091

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

027

44C36092

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

028

44C3610

Károk keletkezésének éve: Tárgyév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

029

44C36101

Bruttó kárkifizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

44C36102

Viszontbiztosító részesedése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet a 14/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelethez

Kitöltési útmutató
I. RÉSZ
AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1.    Kapcsolódó jogszabályok
-    A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szmt.)
-    A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakaban: Bit.)
2.    Rövidítések
A kitöltési útmutatóban használt rövidítéseket – külön magyarázat hiányában – a fenti jogszabályok által meghatározott módon kell érteni.
3.    Az adatszolgáltatás formai követelményei
Az adatszolgáltatást elektronikus úton a Felügyelet jelentésfogadó rendszerén keresztül kell teljesíteni.
A Felügyeleti jelentések formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.
Az adatszolgáltató a feltöltött küldeményről a beérkezési időpontját, érkeztetési számát és a küldeményazonosító K-számát tartalmazó, automatikus „érkeztetett” üzenetet kap.
A Felügyelet adatbefogadó rendszere a beküldött jelentés státuszáról – a feltöltött küldemény jogosultsági, tartalmi és technikai ellenőrzésének eredménye függvényében – a beküldéstől számított 24 órán belül automatikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak. Hibás adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az adatszolgáltatás sikeres teljesítése esetén „feldolgozott” státuszról szóló üzenetet kap az adatszolgáltató.
Az adatszolgáltatást a Felügyelet akkor tekinti teljesítettnek, ha az adatszolgáltató elektronikus úton megküldött felügyeleti jelentése az adatbefogadó rendszerben „feldolgozott” státuszt kapott.
A „feldolgozott” üzenet tekintendő a teljesítés elfogadásáról szóló tájékoztatásnak.
Ha egy jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, az adott táblát akkor is be kell küldeni. Ilyen esetben a tábla első sorát nulla („0”) értékkel kell kitölteni.
Ha a Felügyelet megállapítja, hogy az adatszolgáltatás javítást igényel (pl. téves adatközlés miatt), a javított jelentést a felszólítás kézhezvételétől számítva 2 munkanapon belül a Felügyelet részére meg kell küldeni.
Ha az adatszolgáltató önellenőrzése, belső ellenőrzése vagy egyéb lefolytatott ellenőrzés során kiderül, hogy a jelentett adatok korrekcióra szorulnak (mert a Számviteli politikában meghatározott jelentős mértékű eltérés mutatkozik), akkor a módosítást visszamenőleg is végre kell hajtani. A feltárástól számított 15 munkanapon belül kell a módosított jelentést beküldeni, minden olyan időszakra vonatkozóan, amelyet az adatmódosítás érint.
Az adatszolgáltató a módosító jelentés beküldésével egyidejűleg tájékoztatja a felügyeletet ellátó szakfőosztályt a módosításról és annak indokairól.
A módosított jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve az összegző sorokat is) a „Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni. A teljes jelentést (javított adatot nem tartalmazó, és a nemleges táblát is) ismételten meg kell küldeni.
Nem kell értéket beírni az ismétlő sorok mezőibe akkor, ha az adatszolgáltatónak nincs jelentenivalója, vagyis az ismétlő sor minden jelentett értéke nulla lenne.
Minden egyéb esetben értéket (legalább nullát) kell szerepeltetni a mezőben.
A táblák „Megnevezés” mezőibe az adatszolgáltatók nem írhatnak adatot, szöveget.
A táblák szöveges mezőibe történő adatbevitelkor vessző karakter nem használható.
A pénznemben kifejezett adatok nagyságrendje ezer forint.
A felügyeleti jelentéssel egyidejűleg az elektronikus úton, pdf formátumban, kötelezően beküldendő szöveges jelentést az alábbi általános formai előírások figyelembe vételével kell csatolni:
-    a file név nem tartalmazhat szóközt, a megnevezésben az elválasztás egy aláhúzás karakterrel történik,
-    a file név felépítése: törzsszám_vonatkozás vége_melléklet típusa.pdf
A törzsszám az adatszolgáltató adószámának első nyolc karaktere.
A vonatkozás vége a tárgyidőszak záró napja, pl. a 2011. évre vonatkozó jelentés részeként küldendő szöveges jelentés esetén: „20111231”.
A melléklet típusa a Felügyelet felé elektronikusan megküldendő alábbi dokumentum rövid megnevezését tartalmazza a következők szerint:

Megnevezés

Rövid név

Aktuáriusi szöveges jelentés

szovjel

4. Az adatszolgáltatás tartalmi követelményei
Az érvényes számviteli jogszabályok szerint az adatszolgáltatónak saját magának kell az adatgyűjtését, analitikáját, nyilvántartását megszervezni és gondoskodni arról, hogy minden egyes táblába csak bizonylattal alátámasztott, és az adatszolgáltató nyilvántartásaiban rögzített gazdasági eseményekről kerüljön be adat.
A jelentésben szereplő adatoknak konzisztenseknek kell lenniük a biztosító éves beszámolójában foglalt adatokkal.
A biztosító vezető biztosításmatematikusa a jelentés helytállóságát aláírásával igazolja.
II. RÉSZ
AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK
4411E.. 4411N.. A tárgyévi biztosítástechnikai tartalékok ágazatonként és áganként
A tábla célja
Ebben a táblában a Bit.-ben meghatározott valamennyi biztosítástechnikai tartalék tárgyévi nyitó és záró összegét kell bemutatni ágazati bontásban, a biztosítási ágakra összesen, a viszontbiztosítás figyelembevételével és anélkül.
A tábla kitöltése
Ágazatonként, majd áganként összesítve kell bemutatni a biztosítástechnikai tartalékokat. A megképzett, bruttó, illetve viszontbiztosítóra jutó rész tartalékát a mérlegkészítésnek megfelelő módon kell értelmezni, és az adatoknak áganként, illetve összesen meg kell egyezniük a beszámolóban azonos bontásban szereplő adatokkal.
A tartalék költségrészét a táblázatban felsorolt négy biztosítástechnikai tartaléknál kell külön bemutatni.
4412ES, 4412NS A különböző technikai kamatlábakhoz tartozó matematikai tartalék értékek áganként
A tábla célja
A különböző technikai kamatlábakhoz tartozó matematikai tartalék nyitó, átlagos és záró összegének bemutatása biztosítási ágak szerinti bontásban.
A tábla kitöltése
Áganként be kell mutatni a különböző technikai kamatlábakhoz tartozó matematikai tartalékokat.
A tábla oszlopai
1.    oszlop Technikai kamatláb (%)
Ebben az oszlopban a különböző technikai kamatlábak kerülnek felsorolásra.
A tábla sorai
4412ES2, illetve 4412NS2 sorok
Itt kell bemutatni azon szerződésekhez és károkhoz tartozó matematikai tartalékot, amelyekhez a kár, illetve szerződés sajátosságai alapján a technikai kamatláb nem értelmezhető. Az átlagos értéket megfelelő pontosságot biztosító módszerrel kell becsülni. Az átlagolás módszerét (módszereit) a szöveges jelentésben be kell mutatni.
4421E.., 4421N..    Néhány tartalékfajta bruttó egyéves, illetve kétéves lebonyolítási eredménye
A tábla célja
A táblában felsorolt tartalékfajták bruttó (viszontbiztosítás miatt nem csökkentett kifizetések, és tartalékok szerinti) lebonyolítási eredményének bemutatása.
A tábla kitöltése
A jelentésben az utolsó két évre vonatkozóan, ágazatok szerinti bontásban – a viszontbiztosítás figyelembevételével, illetve anélkül – kell megadni:
a) a baleset-biztosítási járadéktartalék,
b) a felelősségbiztosítási járadéktartalék,
c) a tételes függőkár tartalék és
d) az IBNR tartalék
lebonyolítási eredményét.
A tábla első fele a kétéves lebonyolítási eredményt, míg a második fele az egyéveset mutatja be. A tartalék oszlopban lévő járadéktartalék-értékek, valamint a bejelentett és be nem jelentett függőkártartalék-értékek összege csak azok költségtartalmának mértékében térhetnek el a mérlegben szereplő megfelelő bruttó biztosítástechnikai tartalék értékektől.
Kétéves lebonyolítási eredmény
A tábla oszlopai
1.    oszlop Tartalék
A tárgyévet két évvel megelőző év záró tartaléka, annak költségtartalma nélkül.
2.    oszlop Felhasználás
4421E..1 sor Balesetbiztosítási járadéktartalék felhasználása
4422E..1 sor Balesetbiztosítási járadéktartalék felhasználása
A tárgyévet két évvel megelőző év záró napján nyilvántartott baleseti járadékos esetekre a tárgyévben, illetve a tárgyévet megelőző évben történt balesetbiztosítási járadékkifizetések összege, ideértve a járadékos eset teljes vagy részleges lezárásául kifizetett összegeket is.
4421E..2 sor Felelősségbiztosítási járadéktartalék felhasználása
4421N..2 sor Felelősségbiztosítási járadéktartalék felhasználása
A tárgyévet két évvel megelőző év záró napján nyilvántartott felelősségbiztosítási járadékos esetekre a tárgyévben, illetve a tárgyévet megelőző évben történt felelősségbiztosítási járadékkifizetések összege, ideértve a járadékos eset lezárásául vagy részleges lezárásául kifizetett összegeket is. Felelősségbiztosítási járadéktartalék záró tartaléka: a tárgyévet két évvel megelőző év záró napján nyilvántartott felelősségbiztosítási járadékos esetek tárgyévi záró tartalékainak összege, annak költségtartalma nélkül.
A járadékos esethez nem számítandók hozzá azok a járadékrészek, amelyeket a biztosító a tárgyévet két évvel megelőző év záró napját követően indított meg, illetve azon járadékváltozások, amelyekre a biztosító tartalékolási szabályzata alapján más fajtájú tartalék nyújt fedezetet.
4421E..3 sor Bekövetkezett és bejelentett károk tartalékának felhasználása
4421N..3 sor Bekövetkezett és bejelentett károk tartalékának felhasználása
A tárgyévet két évvel megelőző év záró napjáig bekövetkezett és bejelentett károkra és részkárokra a tárgyévben, illetve a tárgyévet megelőző évben történt olyan kárkifizetések és szolgáltatások vagy ezek olyan részeinek összege, amelyekre a biztosító tartalékolási szabályzata alapján nem más fajtájú tartalék nyújt fedezetet, továbbá e kárrészekre újonnan képzett matematikai tartalék, illetve tartalékrész, annak költségtartalma nélkül. Ide értendők a matematikai tartalék azon növekményei is, amelyek fedezetét a tartalékolási szabályzat alapján a bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka adja.
4421E..4 sor Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartalékának felhasználása
4421N..4 sor Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartalékának felhasználása
A tárgyévet két évvel megelőző év záró napjáig bekövetkezett, de addig még be nem jelentett károkra és részkárokra a tárgyévben, illetve a tárgyévet megelőző évben történt olyan kárkifizetések és szolgáltatások vagy ezek olyan részeinek összege, amelyekre a biztosító tartalékolási szabályzata alapján nem más fajtájú tartalék nyújt fedezetet, továbbá e kárrészekre újonnan képzett matematikai tartalék és bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka, illetve tartalékrész, annak költségtartalma nélkül. Ide értendők a matematikai tartalék és bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka azon növekményei is, amelyek fedezetét a tartalékolási szabályzat alapján a bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka adja.
3.    oszlop Záró tartalék
4421E..1 sor Balesetbiztosítási járadéktartalék záró tartaléka
4421N..1 sor Balesetbiztosítási járadéktartalék záró tartaléka
A tárgyévet két évvel megelőző év záró napján nyilvántartott baleseti járadékos esetek tárgyévi záró tartalékainak összege, annak költségtartalma nélkül.
4421E..2 sor Felelősségbiztosítási járadéktartalék záró tartaléka
4421N..2 sor Felelősségbiztosítási járadéktartalék záró tartaléka
A tárgyévet két évvel megelőző év záró napján nyilvántartott felelősségbiztosítási járadékos esetek tárgyévi záró tartalékainak összege, annak költségtartalma nélkül.
4421E..3 sor Bekövetkezett és bejelentett károk tartalékának záró tartaléka
4421N..3 sor Bekövetkezett és bejelentett károk tartalékának záró tartaléka
A tárgyévet két évvel megelőző év záró napjáig bekövetkezett és bejelentett károkra és részkárokra a tárgyév záró napján képzett bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka, annak költségtartalma nélkül.
4421E..4 sor Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartalékának záró tartaléka
4421N..4 sor Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartalékának záró tartaléka
A tárgyévet két évvel megelőző év záró napjáig bekövetkezett, de addig még be nem jelentett károkra a tárgyév záró napján képzett bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka, annak költségtartalma nélkül.
4.    oszlop Lebonyolítási eredmény
Lebonyolítási eredmény = tartalék – felhasználás – záró tartalék.
Egyéves lebonyolítási eredménynél:
5.    oszlop Tartalék
A tárgyévet megelőző év záró tartaléka, annak költségtartalma nélkül.
6.    oszlop Felhasználás
4421E..1 sor Balesetbiztosítási járadéktartalék felhasználása
4422E..1 sor Balesetbiztosítási járadéktartalék felhasználása
A tárgyévet megelőző év záró napján nyilvántartott baleseti járadékos esetekre a tárgyévben történt balesetbiztosítási járadékkifizetések összege, ide értve a járadékos eset teljes vagy részleges lezárásául kifizetett összegeket is.
4421E..2 sor Felelősségbiztosítási járadéktartalék felhasználása
4421N..2 sor Felelősségbiztosítási járadéktartalék felhasználása
A tárgyévet megelőző év záró napján nyilvántartott felelősségbiztosítási járadékos esetekre a tárgyévben történt felelősségbiztosítási járadékkifizetések összege, ideértve a járadékos eset lezárásául vagy részleges lezárásául kifizetett összegeket is.
4421E..3 sor Bekövetkezett és bejelentett károk tartalékának felhasználása
4421N..3 sor Bekövetkezett és bejelentett károk tartalékának felhasználása
A tárgyévet megelőző év záró napjáig bekövetkezett és bejelentett károkra és részkárokra a tárgyévben történt olyan kárkifizetések és szolgáltatások vagy ezek olyan részeinek összege, amelyekre a biztosító tartalékolási szabályzata alapján nem más fajtájú tartalék nyújt fedezetet, továbbá e kárrészekre újonnan képzett matematikai tartalék, illetve tartalékrész, annak költségtartalma nélkül. Ide értendők a matematikai tartalék azon növekményei is, amelyek fedezetét a tartalékolási szabályzat alapján a bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka adja.
4421E..4 sor Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartalékának záró tartaléka
4421N..4 sor Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartalékának záró tartaléka
A tárgyévet megelőző év záró napjáig bekövetkezett, de addig még be nem jelentett károkra és részkárokra a tárgyévben történt olyan kárkifizetések és szolgáltatások vagy ezek olyan részeinek összege, amelyekre a biztosító tartalékolási szabályzata alapján nem más fajtájú tartalék nyújt fedezetet, továbbá e kárrészekre újonnan képzett matematikai tartalék és bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka, illetve tartalékrész, annak költségtartalma nélkül. Ide értendők a matematikai tartalék és bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka azon növekményei is, amelyek fedezetét a tartalékolási szabályzat alapján a bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka adja.
7.    oszlop Záró tartalék
4421E..1 sor Balesetbiztosítási járadéktartalék záró tartaléka
4421N..1 sor Balesetbiztosítási járadéktartalék záró tartaléka
A tárgyévet megelőző év záró napján nyilvántartott baleseti járadékos esetek tárgyévi záró tartalékainak összege, annak költségtartalma nélkül.
4421E..2 sor Felelősségbiztosítási járadéktartalék záró tartaléka
4421N..2 sor Felelősségbiztosítási járadéktartalék záró tartaléka
A tárgyévet megelőző év záró napján nyilvántartott felelősségbiztosítási járadékos esetek tárgyévi záró tartalékainak összege, annak költségtartalma nélkül.
A járadékos esethez nem számítandók hozzá azok a járadékrészek, amelyeket a biztosító a tárgyévet megelőző év záró napját követően indított meg, illetve azon járadékváltozások, amelyekre a biztosító tartalékolási szabályzata alapján más fajtájú tartalék nyújt fedezetet.
4421E..3 sor Bekövetkezett és bejelentett károk tartalékának felhasználása
4421N..3 sor Bekövetkezett és bejelentett károk tartalékának felhasználása
A tárgyévet megelőző év záró napjáig bekövetkezett és bejelentett károkra és részkárokra a tárgyév záró napján képzett bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka, annak költségtartalma nélkül.
4421E..4 sor Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartalékának záró tartaléka
4421N..4 sor Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartalékának záró tartaléka
A tárgyévet megelőző év záró napjáig bekövetkezett, de addig még be nem jelentett károkra a tárgyév záró napján képzett bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka, annak költségtartalma nélkül.
8.    oszlop Lebonyolítási eredmény
Lebonyolítási eredmény = tartalék – felhasználás – záró tartalék.
4422E.., 4422N..    Néhány tartalékfajta nettó egyéves, illetve kétéves lebonyolítási eredménye
A tábla célja
A felsorolt tartalékfajták nettó (viszontbiztosítás miatt csökkentett kifizetések, és tartalékok szerinti) lebonyolítási eredményét kell bemutatni a 2.1. táblázatokkal analóg módon.
A tábla kitöltése
A tábla oszlopai
5.    oszlop Lebonyolítási eredmény I
Lebonyolítási eredmény I = tartalék – felhasználás – záró tartalék.
6.    oszlop Lebonyolítási eredmény II
Lebonyolítási eredmény II = tartalék – felhasználás + hozam – záró tartalék, ahol a hozam a lebonyolítási eredménynél figyelembe veendő felhasználások, tartalékfölszabadítások, pótlólagos tartalékképzések (ide értve a technikai kamat miatti növekedést is) miatt változó nyitótartalékon kimutatott számviteli hozam a biztosító számviteli politikájával összhangban.
A hozam meghatározása módjának leírását a vezető biztosításmatematikusnak mellékelni kell.
4423ES, 4423NS Az eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék felhasználása áganként
A tábla célja
Az eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék felhasználásának bemutatása áganként.
A tábla kitöltése
A táblában szerepeltetni kell az eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék és annak hozama felhasználásának adatait, így különösen a többletszolgáltatásra, a matematikai tartalék növelésére fordított, valamint az eredménytől függő díj-visszatérítési tartalékban maradt összegeket.
A tábla sorai
4423ES13 sor Egyéb módon történő visszajuttatás
4423NS13 sor Egyéb módon történő visszajuttatás
Az ebben a sorban szereplő egyéb visszajuttatás módszerét a szöveges jelentésben ismertetni kell.
4423ES14 sor Eredménytől függő díj-visszatérítési tartalékban maradt összeg
4423NS14 sor Eredménytől függő díj-visszatérítési tartalékban maradt összeg
Ebben a sorban azt az értéket kell bemutatni, mely a tárgyévi eredménytől függő díj-visszatérítési tartaléknak azon részét képezi, mely a 4423ES1 és 4423NS1 soron bemutatott érték maradványának fogható fel.
4423ES2 sor Eredménytől függő díj visszatérítési tartalék hozama az időszak során
4423NS2 sor Eredménytől függő díj visszatérítési tartalék hozama az időszak során
Ezen a soron megadott hozam meghatározásakor figyelembe kell venni a tartalékállomány változását is.
4431ES Életbiztosítási ág matematikai tartalékának hozama és annak felhasználása
A tábla célja
A tábla kitöltése
Technikai kamatlábanként megbontva, külön-külön táblázatban és összesítetten is be kell mutatni az életbiztosítási ág matematikai tartaléka hozamának felhasználását. Az első 8 sorba kerülnek az összesített, technikai kamatláb szerint nem megbontott adatok. A második 8 sorba azon szerződések adatai, amelyek esetében a technikai kamatláb nem értelmezhető. A továbbiakban a technikai kamatlábbal rendelkező szerződések adatait kell bemutatni technikai lábankénti bontásban.
A tartalék hozama alatt a tartalék fedezeti portfólióján kimutatott számviteli hozamot (eredményt) kell érteni a biztosító számviteli politikájával összhangban, figyelembe véve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 5/2012. (IV. 13.) számú, a többlethozam-visszajuttatás szabályairól szóló ajánlásában foglaltakat. A befektetési hozamot a különböző fedezeti portfóliókon kimutatott hozammal, a szóban forgó termékek sajátosságaival, illetve a számviteli politikával összhangban kell az egyes technikai kamatlábú szerződések között felosztani.
A tábla három oszlopa elkülönítetten kezeli az 1996. január 1. előtt engedélyezett, az 1995. december 31. után bevezetett termékeket, és azokat a termékeket, szerződéseket, melyek az első két kategóriába nem csoportosíthatók. Ez utóbbit azonban a szöveges jelentésben nevesíteni kell.
Az egyéb visszajuttatás módszerét a szöveges jelentésben ismertetni kell.
Külön kell bemutatni azon termékek matematikai tartalékát, amelyekhez nem tartozik technikai kamatláb.
4441NS Nem élet ági bruttó kárhányad alakulása ágazatonként
A tábla célja
A tábla kitöltése
A táblában szerepeltetni kell a nem-életbiztosítási ágra – ágazati és éves bontásban – a tárgyév és az azt megelőző két év kárhányadát.
A kárhányadot a tárgyév és azt megelőző két év díjbevétele, ezen évek kár- és járadék kifizetése és ugyanezen évek káraira képzett tárgyév végi biztosítástechnikai tartalék nagysága alapján kell meghatározni.
Tárgyévet megelőző 2. év kárhányada = (tárgyévet megelőző 2. év bruttó kárfelhasználása) / (tárgyévet megelőző 2. év bruttó díja).
Tárgyévet megelőző 2. év bruttó kárfelhasználása = a tárgyévet megelőző 2. évben bekövetkezett károkra történt bruttó kár- és járadékkifizetés a tárgyévet megelőző két évben és a tárgyévben + a tárgyévet megelőző 2. évben bekövetkezett károkra képzett bruttó tételes függőkár-tartalék, IBNR tartalék, balesetbiztosítási járadéktartalék és felelősségbiztosítási járadéktartalék a tárgyév záró napján, költségtartalék nélkül.
Tárgyévet megelőző 2. év bruttó díja: bruttó meg nem szolgált díjak tartaléka a tárgyévet megelőző 3. év záró napján + bruttó díjelőírás a tárgyévet megelőző 2. évben – bruttó meg nem szolgált díjak tartaléka a tárgyévet megelőző 2. év záró napján, ahol a bruttó jelentése: viszontbiztosítás miatt nem csökkentett kifizetések, díjak és tartalékok.
Ezzel analóg módon számítandó a tárgyévet megelőző év, illetve a tárgyév kárhányada.
4442NS Nem élet ági nettó kárhányad alakulása ágazatonként
A tábla célja
A tábla kitöltése
A 4441NS táblával analóg módon kell kitölteni, ahol nettó alatt a viszontbiztosítás miatt csökkentett értékeket kell érteni.
44C3.. Kumulált kárkifizetések, viszontbiztosítói kármegtérítések a kár keletkezése és a kifizetés éve alapján megbontva
A tábla célja
Ebben a táblában kell a bekövetkezés dátuma szerinti alapfelbontású, kifizetés dátuma szerinti lebonyolítású, viszontbiztosítás szempontjából bruttó, és a viszontbiztosító részesedését tartalmazó kumulált kifizetési adatokkal kitöltött kifutási háromszögeket jelenteni.
A tábla kitöltése
(Bruttó) kárkifizetés alatt a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24) Korm. rendelet 2. számú melléklet A) 04. pontjában meghatározott kárkifizetéseknek és kárrendezési költségeknek a viszontbiztosító részesedésével növelt összegét kérjük jelenteni.
A viszontbiztosítóra jutó kárkifizetés alatt a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000 (XI. 24) Korm. rendelet 2. számú melléklet A) 04. aa) pont alatt található „2. viszontbiztosító részesedése” sorában szereplő értéket értjük.
Amennyiben nem áll rendelkezésre 10 éves idősor, rövidebb idősorral is fel kell tölteni a táblázatot, az alapszerkezet megváltoztatása nélkül.
Amennyiben a „lakossági, vállalati” bontás nem áll rendelkezésre, ezt a tényt jelezni kell a szöveges jelentésben és megbontás nélküli adatokkal feltölteni az adott háromszögeket.
Amennyiben a regressz, illetve közvetlenül allokálható kárrendezési költségek ebben a bontásban nem állnak rendelkezésre, azt jelezni kell a szöveges jelentésben.
Szöveges jelentés
A jelentés részét képezi az adatszolgáltatási táblákon kívül egy szöveges jelentés, melyet az alábbiakban, valamint az egyes tábláknál leírtaknak megfelelő tartalommal, a jelentéssel egyidejűleg, a I. rész 3. pontban leírtak szerint kell teljesíteni.
A szöveges jelentésnek legalább tartalmaznia kell
a) a tárgyév azon biztosítástechnikai tartalékfajták képzési módszerének leírását, – ideértve a viszontbiztosítás hatásának elemzését –, melyek képzésével kapcsolatosan érdemi módszerváltás történt a tárgyévben, a módszerváltás okának részletes szakmai indoklásával, mennyiségi hatásának bemutatásával és elemzésével;
b) a tárgyévet megelőző két év biztosítástechnikai tartalékai felhasználásának leírását, rámutatva az esetleges nem várt folyamatokra, problémákra és a tervezett megoldási javaslatokra;
    c) azon tartalékok esetében a kiváltó okok és tervezett intézkedések bemutatását, amelyeknél a 4421E.. és a 4421N.., illetve a 4422E.. és a 4422N.. táblák közül legalább az egyik év „lebonyolítási eredmény” oszlopában szereplő érték abszolút értéke meghaladja a „tartalék” oszlopában szereplő érték 10%-át, és a biztosító szavatoló tőkéjének a biztosító teljes tőkeszükségletet meghaladó többletének 1%-át.
Amennyiben egy ágazatban a 4421E.., 4421N.., 4422E.. és 4422N.. tábláknál felsorolt tartalékok egy része vagy egésze forinttól eltérő devizában vagy devizákban kerül meghatározásra, nyilvántartásra és elszámolásra, és a táblákban megadott lebonyolítási eredmények valamelyikére az adott deviza vagy devizák árfolyamváltozása olyan jelentős hatással volt, melynek mértéke meghaladja az ezen bekezdésben meghatározott mértéket, a szöveges részben a fenti tábláknak az adott devizanemben történő kitöltésével devizanemenként külön-külön is meg kell adni a lebonyolítási eredményeket.
    d) azon ágazatok esetében a kiváltó okok és a tervezett intézkedések bemutatását, amelyeknél a 4441NS, 4442NS táblák közül legalább az egyik év kárhányada meghaladja a 90%-ot;
    e) a szöveges jelentés összegző fejezetét, amely
-    értékeli a biztosító jelenlegi és a biztosító stratégiájával és üzleti terveivel összhangban legalább két évre előre a jövőben várható pénzügyi helyzetét, szavatoló tőkéjét, minimális szavatoló tőke szükségletét, biztonsági tőkéjét;
-    értékeli a tartalékainak megfelelőségét, illetve a tartalékmegfelelőség kockázatait;
-    értékeli a díjak jövőbeni elégségességét, illetve az elégségesség kockázatait;
-    bemutatja a passzív viszontbiztosítás struktúráját, a fedezett, és a biztosító pénzügyi helyzetéhez viszonyítva jelentős fedezetlen kockázatokat, a viszontbiztosítás területén bekövetkezett főbb változásokat; elemzi a partnerkockázatokat, illetve az ezek enyhítésére hozott vagy tervezett intézkedéseket; kitér a viszontbiztosítási megállapodások megfelelőségére, a nagykockázatok viszontbiztosítási fedezettségére és minden olyan egyéb kockázatra, melyek fedezetlensége veszélyeztetheti a biztosító működését;
-    jelzi azokat a tényezőket, melyek veszélyeztethetik a biztosító működését.
A tárgyévi szöveges jelentésben külön ki kell emelni az előző szöveges jelentéshez képest bekövetkezett valamennyi olyan változást, amely az alkalmazott módszertan változásából adódik, s amely jelentősen befolyásolja a biztosító által közölt adatokat.
Amennyiben a biztosító a szükséges adatok hiánya miatt az aktuáriusi jelentésben szereplő bármelyik értéket közelítő eljárás alkalmazásával határozta meg, a szöveges jelentésben részletezni kell a hiányzó adatok körét, az adathiány megszüntetésére tett intézkedéseket és az alkalmazott közelítő eljárást.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. december 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére