• Tartalom

1447/2012. (X. 11.) Korm. határozat

1447/2012. (X. 11.) Korm. határozat

az EKOP-1.2.1-07-2008-0001 azonosító számú [Költségvetés Gazdálkodási Rendszer (KGR) című] projekt műszaki tartalmának módosításáról1

2012.10.11.

A Kormány

1. jóváhagyja az EKOP-1.2.1-07-2008-0001 azonosító számú, „Költségvetés Gazdálkodási Rendszer (KGR)” című projekt támogatási szerződésének módosítását azzal, hogy a projekt műszaki tartalmát azok a megvalósult – mindösszesen 4,45 milliárd forint értékű – projektelemek alkossák, amelyek a Magyar Államkincstár számára teljes körűen hasznosultak, illetve hasznosíthatóak, és amelyek fenntartási időszakbeli teljes körű fenntartására a Magyar Államkincstár kötelezettséget vállal;

Felelős: a hasznosításra és a fenntartási kötelezettség vállalására a nemzetgazdasági miniszter a Magyar Államkincstár útján

Határidő: azonnal

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága útján az 1. pontban foglaltak szerint, az ott meghatározott projektre vonatkozó támogatási szerződés módosítása iránti intézkedéseket tegye meg;

Felelős: a nemzeti fejlesztési miniszter a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség útján

Határidő: 2012. október 31.

3. megállapítja, hogy az 1. pontban megjelölt projekttel összefüggésben, amely projekt megvalósításához nemzeti érdek fűződik, a kedvezményezettet – neki fel nem róható okból – az 1. pont szerint hasznosult vagy hasznosítható projektelemekre felhasznált támogatási összegen felüli támogatás visszafizetésének kötelezettsége terheli;

4. a 3. pontban foglaltakra tekintettel egyetért azzal, hogy a visszafizetendő támogatás és járulékai összegét Magyarország központi költségvetésének XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokból a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség finanszírozza.

Felelős: a nemzeti fejlesztési miniszter a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség útján

Határidő: 2012. november 30.

1

A határozatot az 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat 2. pont 2.79. alpontja visszavonta 2018. december 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére