• Tartalom

2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet

2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet

a Nemzetiségekért Díj alapításáról

2012.08.11.

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A hazai nemzetiségekért végzett kimagasló közéleti, gazdasági, tudományos, kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi tevékenység elismerésére NEMZETISÉGEKÉRT DÍJ-at (a továbbiakban: díj) alapítok.

2. § (1) A díj a hazai nemzetiségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben, szociális és egészségügyi munkában kiemelkedő tevékenységet végző magyarországi és külföldi személyeknek és szervezeteknek adományozható.

(2) Évente legfeljebb a nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény 1. mellékletében felsorolt nemzetiségek számával azonos számú díj adományozható. A díj átadására december 18-a, a Nemzetiségek Napja alkalmával kerül sor.

(3) A díjjal oklevél és emlékplakett, továbbá – személyenként vagy szervezetenként – egymillió forint jutalom jár.

3. § (1) A díjat a miniszterelnök a Hazai Nemzetiségi Bizottságnak a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter útján tett előterjesztésére adományozza. A Bizottság egy-egy szakterületet képviselő tagját a kultúráért, a köznevelésért, a szociális ügyekért, az egészségügyért, az önkormányzatokért, a közigazgatásért, az igazságügyért, valamint a külpolitikáért felelős miniszterek jelölik ki. A Bizottság elnökét a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter jelöli ki.

(2) A kitüntetési javaslathoz indokolást kell csatolni.

(3) Ugyanazon személynek, szervezetnek újabb díj adományozására csak olyan kiemelkedő tevékenység alapján tehető javaslat, amelyet a korábban adományozott díj elnyerése óta végzett.

(4) A díjazottak névsorát – beleegyezésük esetén – a Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)1

1

A 4. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére