• Tartalom

2012. évi CCII. törvény

2012. évi CCII. törvény

a budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója program megvalósításával összefüggő egyes törvények módosításáról1

2012.12.17.

1. A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ
integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosítása

1–4. §2

2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

5. §3

3. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

6–8. §4

4. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

9–10. §5

5. Záró rendelkezések

11. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § E törvény 5. §-a és Melléklete az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Melléklet a 2012. évi CCII. törvényhez6

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. december 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. december 15. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 14. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére