• Tartalom

2012. évi CCX. törvény

2012. évi CCX. törvény

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról1

2014.01.02.

Az Országgyűlés a törvényesen és átláthatóan működő, a közszolgáltatásokat maradéktalanul biztosító állam működési feltételeinek a megteremtése, a helyi államigazgatási rendszer megújítása, a szolgáltató közigazgatás erősítése, valamint a közigazgatási hatósági eljárások ügyfélbarát jellegének és hatékonyságának növelése érdekében a következő törvényt alkotja:

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §2

2. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása

2. §3

3. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

3–4. §4

4. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

5. §5

5. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

6. § (1)6

(2)7

(3)–(5)8

6. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

7. §9

7. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

8. §10

8. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása

9. §11

9. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása

10–24. §12

25. §13

26–36. §14

37–38. §15

39. §16

40. §17

41. § (1)18

(2)19

10. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

42. §20

11. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

43. §21

12. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény módosítása

44. §22

13. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény módosítása

45. §23

14. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

46. §24

15. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosítása

47. §25

16. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

48–49. §26

17. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló
2012. évi XCIII. törvény módosítása

50–55. §27

18. Záró rendelkezések

56. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2–4. §, a 6. § (2) bekezdése, a 7–9. §, a 42–44. §, a 46–49. § és az 58. § c)–g) pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §, az 5. §, a 6. § (1) bekezdése, a 10–24. §, a 26–36. §, a 39. §, a 41. § (1) bekezdése és az 58. § a) pontja 2013. február 1-jén lép hatályba.

(4) A 25. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

(5) A 41. § (2) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

58. §28

a)29

b)30

c)–g)31

59. §32

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. december 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. december 27. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 25. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § (3)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 25. § a 2013: LXXXIV. törvény 101. §-a alapján nem lép hatályba.

14

A 26–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 37–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 41. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 41. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 48–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

Az 50–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

Az 58. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

Az 58. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

Az 58. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

Az 58. § c)–g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére