• Tartalom

2012. évi CCXIII. törvény

2012. évi CCXIII. törvény

az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról1

2014.07.02.

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

1. §2

2. A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

2–5. §3

3. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosítása

6–7. §4

8. §5

9–11. §6

12. § (1)7

(2)8

13. §9

14. §10

15. §11

16–17. §12

18. §13

4. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

19–21. §14

5. A személyi azonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

22. §15

6. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

23–27. §16

7. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

28–38. §17

8. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

39. §18

40. §19

41. §20

42–45. §21

9. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

46–61. §22

10. A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény módosítása

62–71. §23

11. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

72–79. §24

12. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló
2011. évi CLXVIII. törvény módosítása

80–90. §25

13. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról

91–93. §26

14. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

94–99. §27

100. §28

101–115. §29

15. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosítása

116–117. §30

16. A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló
2012. évi CXXVIII. törvény módosítása

118–129. §31

17. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása

130. §32

18. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

131. §33

19. Záró rendelkezések

132. §34

133. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6–7. §, a 9–11. §, a 12. § (2) bekezdése, a 13. §, a 16–17. §, a 23–39. §, a 42–45. §, a 72–90. § és a 130. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 8. §, a 14. §, a 19–21. § 2013. február 1-jén lép hatályba.

(4) A 12. § (1) bekezdése és a 18. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

(5) A 100. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 41. § 2014. július 1-jén lép hatályba.

134. § E törvény 72., 75–78. §-a, valamint 79. §-ának b)–d) pontja az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. december 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. december 27. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 15. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 9–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 12. § (1) bekezdése a 2013: CVII. törvény 6. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

8

A 12. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 16–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 18. § a 2013: CVII. törvény 6. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

14

A 19–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 23–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 28–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 42–45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 46–61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 62–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 72–79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 80–90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 91–93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 94–99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 101–115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 116–117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 118–129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére