• Tartalom
Oldalmenü

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet

az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól1

2019.10.05.

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §2 (1) A 2. melléklet tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő szakképesítések szakmai követelménymoduljainak felsorolását a szakmai követelménymodulok azonosító számának és megnevezésének feltüntetésével.

(2) A 3. melléklet tartalmazza a 2. mellékletben felsorolt szakmai követelménymodulok részletes tartalmi leírását a 2. melléklet szerinti sorrendben.

(3)3 Az OKJ-ban szereplő, az OKJ alapján átlagosan 500 órát meghaladó képzési idejű 32-es és 34-es szintű szakképesítés – a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés kivételével – tartalmazza a 11497-12 és a 11499-12 azonosító számú követelménymodulokban foglaltakat.

(4)4 Az OKJ-ban szereplő, az OKJ alapján átlagosan 500 órát meghaladó képzési idejű 52-es és 54-es szintű szakképesítés – a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítés kivételével – tartalmazza a 11498-12 és a 11499-12 azonosító számú követelménymodulokban foglaltakat.

(5) Az OKJ-ban szereplő, a rendészetért, a büntetés-végrehajtásért, az építésügyért, a katasztrófák elleni védekezésért, a településüzemeltetésért, az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó valamennyi szakképesítés tartalmazhatja a (3) és (4) bekezdésben felsorolt követelménymodulokban foglaltakat.

2. § Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelethez5

2. melléklet a 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelethez6

Az OKJ-ban szereplő, állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljai